Management společnosti

Ing. Martin Doksanský

předseda představenstva a generální ředitel

Absolvent ČVUT, Fakulta stavební - obor vodohospodářský. V roce 1994 získal autorizaci ČKAIT. V roce 1996 ukončil studium Prague International Business School. Od roku 1986 do roku 2000 působil ve společnosti Vodní stavby, v letech 2000 - 2002 ve společnostech Skanska IS, IPS Skanska a Skanska CZ. V roce 2002 se stal generálním ředitelem SMP CONSTRUCTION, později SMP CZ, a.s. Od roku 2012 je generálním ředitelem Skupiny SMP, sdružující společnosti SMP CZ, Průmstav, SMS, ARKO TECHNOLOGY a společnosti FREYSSINET (50 %), PREFA PRO (50 %) a OK Třebestovice (50 %).

doksansky@smp.cz
Ing. Martin Doksanský

Ing. Jan Jech

místopředseda představenstva a obchodní ředitel Skupiny SMP

Absolvent ČVUT Fakulty stavební, obor Konstrukce dopravní stavby. U společnosti od roku 1979, ve funkci obchodního ředitele SMP CZ od roku 1997. Od roku 2015 obchodním ředitelem Skupiny SMP.

jech@smp.cz
Ing. Jan Jech

Ing. Jindřich Tautrman

obchodní ředitel

Absolvoval ČVUT fakultu Stavební, obor Pozemní stavby  v roce 1995. V letech 1996 – 2005 byl ve funkci stavbyvedoucího, z toho posledních pět let u firmy Skanska CZ. Od 2.5.2005 do konce roku 2014 zastával funkci obchodního náměstka pro vodohospodářské stavby u společnosti  SMP CZ, a.s. a od 1.1.2015 byl jmenován do funkce obchodního ředitele SMP CZ.     

 

tautrman@smp.cz
Ing. Jindřich Tautrman

Ing. Lucie Zímová

člen představenstva a administrativně-finanční ředitelka Skupiny

Absolventka ČVUT, Fakulty stavební, obor Management a ekonomika. U společnosti od roku 2004, na pozici specialista oddělení nákupu, ekonom střediska, controller, ekonomický náměstek. Od roku 2016 administrativně-finanční ředitelka Skupiny SMP.

zimova@smp.cz
Ing. Lucie Zímová

Ing. Pavel Kameník, MBA

člen představenstva, personální ředitel a mluvčí společnosti

Absolvent ČVUT, Fakulty stavební, oboru pozemní stavby. U společnosti od roku 1997. Personálním ředitelem je od roku 2008. Současně vykonává funkci mluvčího společnosti.

kamenik@smp.cz
Ing. Pavel Kameník, MBA

Ing. Antonín Brnušák

technický ředitel skupiny

Je absolventem Stavební fakulty ČVUT, obor Konstrukce a dopravní stavby. V letech 1979 až 1991 byl projektantem mostních staveb. U SMP CZ je zaměstnán od roku 1991. Postupně pracoval jako stavbyvedoucí, vedoucí střediska, ředitel divize a technický ředitel. Současnou funkci zastává od 1. 1. 2014.

brnusak@smp.cz
Ing. Antonín Brnušák

Ing. Jan Freudl

člen představenstva a výrobní ředitel

Absolvoval v letech 1991 – 1999 ČVUT, Fakultu stavební, obor Konstrukce a dopravní stavby, specializace betonové konstrukce. Pracoval ve společnostech Vodní stavby Praha, a.s., SKANSKA, a.s. a společnosti ZEPRIS, s.r.o. Do společnosti SMP CZ, a.s. nastoupil v dubnu 2005 jako výrobně – technický náměstek Divize 5. V roce 2007 byl jmenován do funkce ředitele Divize 5, kde setrval až do konce srpna 2015. Od 1. 9. 2015 nastupuje na pozici výkonného ředitele společnosti SMP CZ, a.s.

freudlj@smp.cz
Ing. Jan Freudl

Ředitelé divizí

Ing. Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

popsimov@smp.cz Ing. Petr Popsimov

Ing. Milan Pavlič

ředitel divize Vodohospodářské a průmyslové stavby

pavlic@smp.cz Ing. Milan Pavlič

Ing. Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty

bazata@smp.cz Ing. Jiří Bažata

Václav Vlček

ředitel závodu Severozápad

vlcekv@smp.cz Václav Vlček