Kariéra

Zasláním životopisu, popřípadě dalších osobních materiálů, uděluje uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti SMP CZ, a.s. jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování uchazeče jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Udělení souhlasu je dobrovolné a může být uchazečem kdykoliv písemnou formou odvoláno.

V současné době hledáme do našeho týmu kolegu na pozici:

 MISTR STAVEBNÍ VÝROBY, nyní konkrétně na přestavbu a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově

--------------------------------------------------------------------------

 

Kontaktní osoba:      Monika Vrňáková
E-mail:                       vrnakova@smp.cz
Adresa:                      Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika

 

 

 

 

Ing. Pavel Kameník, MBA

Člen představenstva, personální ředitel a mluvčí společnosti

Absolvent ČVUT, Fakulty stavební, oboru pozemní stavby. U společnosti od roku 1997. Personálním ředitelem je od roku 2008. Současně vykonává funkci mluvčího společnosti.

kamenik@smp.cz
Ing. Pavel Kameník, MBA