Společenská odpovědnost

Společnost SMP CZ, a.s. dlouhodobě propojuje oblast svého podnikání s očekáváním všech zainteresovaných stran, mezi které řadíme nejen vlastníka společnosti, ale i naše zákazníky, obchodní partnery, naše zaměstnance a také regiony, ve kterých působíme a realizujeme stavební projekty.

Předmětem našeho podnikání je budování infrastruktury. Vedle výstavby, rekonstrukcí a modernizací mostů, úpraven vod, čistíren odpadních vod, tepláren a dalších průmyslových objektů sledujeme i další cíl – přijímáme odpovědnost vůči všem výše uvedeným zainteresovaným stranám. I proto stavíme firemní kulturu na hodnotách vyjadřujících důvěru a férové vztahy mezi zaměstnanci a společností, bezpečné práce a šetrného chování vůči životnímu prostředí. A i proto, v regionech, ve kterých podnikáme, podporujeme vzdělávání, kulturu, sport, zdravotnická zařízení, dětské domovy i naše spoluobčany s handicapem.

Symbolicky tak nestavíme pouze z betonu a oceli…