Rekonstrukce systémů SSZ za ASHZ v hermetických prostorech

Informace o projektu

Předmětem realizace díla byla dodávka a montáž systémů aerosolového stabilního hasicího zařízení, strojní, elektro a SKŘ s napojením na detekci stávajícího systému EPS.

Nová technologie aerosolového hašení zásadně mění celkovou koncepci zajištění protipožárního zabezpečení vybraných objektů a prostor požárních úseků (PÚ). HVBI bloky 1,2 a HVB II boky 3, 4.  Stávající stabilní skrápěcí zařízení (SSZ) bylo demontováno a nahrazeno za aerosolové stabilní hasicí zařízení (ASHZ).

Realizace díla probíhala po etapách, celkem v 6 odstávkách jednotlivých bloků  EDU1 – EDU4, ve 24 požárních úsecích v rozmezí roku 2015 – 2017 a době trvání každé odstávky od 10 – 51 dnů.

U výrobního bloku EDU1 a EDU2 vycházela realizace v jedné odstávce, počet dní na realizaci je 51 dní. U výrobního bloku EDU3 a EDU4 vycházela realizace ve dvou odstávkách, souhrnný počet dní na realizaci je 54, resp. 39 dní.

Likvidace stávajícího potrubního systému SSZ od armatur na podlaží +9,6m po hermetické průchodky +14,7m. Dále likvidace veškerých potrubních  části SSZ v HP vč., konzol s využitím demontovaných funkčních armatur pro další použití na EDU

Stavebních otvory, vzniklé při likvidací stávajícího SSZ  byly zatěsněny tak, aby splňovaly požadavky na oddělení jednotlivých prostor. Rozdělení a rozsah jednotlivých PÚ zůstal beze změny.

Nová koncepce stabilního hasícího zařízení spočívala v instalaci aerosolového stabilního hasicího zařízení, které působí na plameny požáru a využívá tzv. inhibičního efektu hasícího aerosolu. Základní částí jsou generátory hasícího aerosolu, které je nutno kompletovat při montáži vhodným startérem. Generátory jsou beztlaké plechové nádoby, které emitují aerosol pouze v případě nutnosti hasit. Hasící aerosol vzniká termickou dekompozicí zdrojové směsi zalisované do generátoru při výrobě.

Požární úseky umístěné v hermetické zóně (HZ), budou hašeny ASHZ, čímž odpadne nutnost zabezpečení potrubních hermetických průchodek RČA – lokalizační skupinou (požadavek SÚJB dle vyhlášky 195/1999 Sb.). Stávající průchodky do HZ budou ponechány a oboustranně hermeticky zaslepeny dle TPE 10-40/1693/80.

ASHZ je realizováno pro aktivaci aerosolových vyvíječů bez vlastních detekce požáru. Detekce požáru je zajištěna stávajícím systémem EPS.

Za provozu bloku je ASHZ aktivní v automatickém režimu. Při odstávce bloku je také aktivní, pokud nebude požadavek na vstup obsluhy, nebo dodavatelů do dotčených KK PÚ. V tomto případě se ASHZ deaktivuje dle metodiky ČEZ_ ME_0113 přes operátora BD.     

Součásti je rovněž instalace nadřazené ústředny ASHZ, která je propojena okruhově jedním nebo dvěma kabely s dílčími ústřednami pro jednotlivé požární úseky. Systém ASHZ je proveden s nejnutnějšími nutnými úpravami hašených prostor, tzn. optimální úpravy popř. náhrada stávajících VZT klapek a armatur, stavebních otvorů, prostupů a průduchů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další reference

Elektrárna Prunéřov II, objekt 18 - demontáž souboru zařízení staveniště, Prunéřov

Předmětem realizace je likvidace souboru zařízení staveniště vně i uvnitř areálu EPR II, které sloužilo jako provizoria ubytovací, skladovací plochy, přípojky elektro, zabezpečení apod., pro jednotlivé obchodní balíčky v rámci komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II.

Zobrazit detail reference
Elektrárna Prunéřov II, objekt 18 - demontáž souboru zařízení staveniště, Prunéřov

2. etapa inženýrské sítě pro rodinné domy, Zbuzany

Zájmová lokalita se nachází na jižním okraji obce Zbuzany v nezastavěné části obce. Z východní strany je ohraničena silnicí III /0059 Zbuzany - Choteč. Ze severní strany lokalita navazuje na již realizovanou výstavbu I. etapy výstavby, včetně realizované dopravní infrastruktury. Středem území I....

Zobrazit detail reference
2.  etapa inženýrské sítě pro rodinné domy, Zbuzany

Zobrazit všechny reference