Vodní dílo Klabava – zvýšení retence a zabezpečení VD před účinky velkých vod

Informace o projektu

Předmětem této zakázky byla rekonstrukce stávajícího vodního díla na řece Klabavě v obci Klabava, Plzeňský kraj. Investorem bylo Povodí Vltavy, s.p. a zhotovitelem  SMP – divize 5 ve sdružení s ECS a.s, přičemž SMP byla leaderem sdružení.

Potřeba stavby byla vyvolána nutností zlepšit retenční schopnosti a zejména odolnost vodního díla proti povodňovým průtokům. Povodně v roce 2002 ukázaly nedostatečnost VD z hlediska kapacit a bezpečného odtoku vod z nádrže.

Hlavním úkolem bylo rozšíření přelivu a skluzu vodního díla pro dosažení možnosti lepšího odtoku vody z nádrže. Tyto objekty jsou železobetonové, vlastní stávající hráz je zemní sypaná. Do objektu přelivu byly nově osazeny ocelové segmenty umožňující regulaci úrovně hladiny. Stávající přeliv byl neregulovaný.

Stavba je technicky zajímavá a byla obtížná. Významným faktorem, který ovlivňoval výstavbu, byly nedostatečné možnosti převádění vody z VD v podmínkách krátkého povodí řeky Klabavy, pramenící v oblasti Padrťských rybníků. 

Kontakt

Máte-li dotaz, týkající se této stavby, obraťte se na našeho zástupce:

Ing. Jindřich Tautrman

člen představenstva a ředitel divize Vodohospodářské a průmyslové stavby

Napsat zprávu Zobrazit kompletní kontaktní údaje
Ing. Jindřich Tautrman

Další reference

Rekonstrukce úpravny vody, Bedřichov

 

Zobrazit detail reference
Rekonstrukce úpravny vody, Bedřichov

Rekonstrukce vodního díla Opatovice

Vodní dílo Opatovice se nachází v Jihomoravském kraji, severozápadně od města Vyškov, v katastrálním území Opatovic u Vyškova, Rychtářova a Ježovic na Moravě. Vodárenská nádrž Opatovice na řece Malá Haná byla vybudována v letech 1969 až 1972 a nachází se v blízkosti stejnojmenné obce. Oblast...

Zobrazit detail reference
Rekonstrukce vodního díla Opatovice

Zobrazit všechny reference