Druhý ročník studentské soutěže The Trail by VINCI Construction

Aktualita

DRUHÝ ROČNÍK SOUTĚŽE THE TRAIL BY VINCI CONSTRUCTION

1. 8. 2019 – AKTUALITY – SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

THE TRAIL BY VINCI CONSTRUCTION

Jsi student.ka a máš chuť vyzvat svět stavebnictví? Vytvoř tým a zapoj se do druhého ročníku mezinárodní výzvy The Trail! Inovuj v jedné z těchto oblastí: stavba a metody výstavby budoucnosti, trvalá výstavba & udržitelnost, město na povrchu a pod ním.

Výzva je otevřená až do 1. března 2020 a finalisty mezinárodního kola čeká sportovní utkání ve výjimečné krajině Savojských Alp.

Reagujte na výzvy ve světě neustálých změn a představte si svět, kde by příkladná výstavba bojovala proti excesům naší spotřební společnosti!

Dnešní svět musí čelit značnému množství výzev: podstatnému celosvětovému nárůstu městského obyvatelstva, rostoucím nárokům spojeným s mobilitou, novým klimatickým a environmentálním problémům a podobně.

Jen budovy a infrastruktura představují v celosvětovém měřítku více než 40 % spotřebované energie a emisí skleníkových plynů. Jsou tedy ústředním bodem problematiky energetické transformace a urbanistické odolnosti.

Stavebnictví musí nutně projít reorganizací, aby dokázalo čelit těmto novým výzvám, a bezpochyby se přitom neobejde bez využití nových technologií, jimiž jsou: projektování a realizace staveb za pomoci digitálních modelů (BIM – informační modely budov), zavádění robotizace do výstavby anebo 3D tisku stavebních materiálů – to je jen několik příkladů zmíněných inovačních technologií.

Stavba a metody výstavby budoucnosti

Digitalizace, robotika, propojení operátoři, 3D tisk, snímače dat, systémy začleněné do oděvu anebo umělá inteligence a podobně.

 • Jak lze tyto nové digitální prostředky a nástroje integrovat do stavebnictví?
 • Jak na stavbách aplikovat kolaborativní spolupráci a metodu just-in-time?
 • Jakou budoucnost před sebou díky těmto technologiím mají jednotlivé stavební profese?
 • Jak stavba budoucnosti zohlední sociální, společenské a životní prostředí?

Představte si a navrhněte projekt, který bude kombinovat to nejlepší z produktivních a odpovědných technologií stavebnictví zítřka!

Trvalá výstavba a udržitelnost

Jak jít příkladem ve stavebnictví při řešení současných environmentálních a klimatických problémů? Jak nově reagovat na následující úkoly?

 • Začlenění ekologické problematiky do celého řetězce projektování-výstavba-provoz.
 • Energetická účinnost budov.
 • Životnost budov.
 • Adaptabilita výstavby a odolnost vůči klimatickým změnám, zejména přírodním pohromám.
 • Používání inovativních a ekologicky odpovědných materiálů, zohlednění nutného zvýšení podílu vegetace ve městech, biodiverzity a podobně.
 • Vytvoření budovy užitečné pro lidi, faunu a flóru.

 Představte si svět, kde by příkladná výstavby bojovala proti excesům naší spotřební společnosti.

 Město na povrchu a pod ním

Počet městského obyvatelstva se v průběhu příštích 30 letech zdvojnásobí. Jak reagovat na problém, který takový nárůst představuje pro budovy, dopravní infrastrukturu, veřejné služby a městskou zeleň?

 • Jak budou vypadat města budoucnosti? Jak optimálně řešit problematiku nedostatku prostoru?
 • Jak může rozvoj autonomních dopravních prostředků přispět k lepší urbanizaci?
 • Jak naložit s infrastrukturou v podzemí, až budou díky novým typům mobility současné parkovací plochy zastaralé?
 • Jaké jsou nové způsoby inovativního anebo participativního financování rozvoje výstavby měst budoucnosti?
 • Jaké nové služby bychom mohli nabídnout obyvatelům měst budoucnosti?
 • Jak by města, se stále se zvyšujícím počtem obyvatel, mohla být příjemnější pro život?

Představte si rozvoj měst pod novým úhlem pohledu!

Jak postupovat pro účast v soutěži

Pro účast v soutěži Trail by VINCI Construction je třeba v termínu do 1. března 2020 předložit následující dva dokumenty:

Prezentace na třech slidech v pdf

Reagujte na problematiku uvedenou v informativní části a představte svůj projekt na třech slidech. Popište jeho přednosti, technologie, které chcete použít, přínosy apod. Dokument musí být předložen ve francouzštině anebo v angličtině.

Prezentační video

Svůj projekt představte pomocí krátkého videa (v maximální délce 1:30 minuty). Doprovoďte ho informacemi a zkuste nás přesvědčit, že právě váš projekt je ten nejlepší. Video můžete natočit zcela podle svého přání, nicméně musí být opatřeno francouzskými nebo anglickými titulky.

Pro uložení videa využijte některou distribuční platformu (Youtube, Vimeo, Dailymotion apod.) a odkaz na video vložte do svého prostoru účastníka soutěže.

Doporučení: Pro natočení videa můžete použít chytrý telefon nebo vytvořit animaci pomocí on-line nástroje, jako např. goanimate.com, powtoon.com, explee.com, prezi.com, wideo.co anebo videoscribe.com apod.

Buďte kreativní a inovativní!

Finále soutěže

Týmy finalistů místních kol budou pozvány na 2 dny do francouzského Annecy, kde se zúčastní finále soutěže Trail by VINCI Construction.

Můžete se těšit na sportovní výzvy, týmový duch, prezentace projektů před závěrečnou porotou. Připravujeme pro vás nabitý program, abyste se s předloženými úkoly dokázali úspěšně vypořádat!

Platforma pro registraci projektů: www.agorize.com/thetrail2020

Kontakt pro informace o soutěži: Ivana Hlochová, tel.: 602 762 739, hlochova@smp.cz

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.