Společně VINCI

Author: Jitka Mejzrová

Aktualita

Historická lávka v Praze Troji prochází kompletní rekonstrukcí

Aktualita

HISTORICKÁ LÁVKA V PRAZE TROJI PROCHÁZÍ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCÍ

30. 5. 2022 – AKTUALITY – UDÁLOSTI

Lávka z počátku dvacátého století v pražské Troji se konečně dočkala citlivé rekonstrukce, která tuto technickou památku zachová i pro další generace. V sobotu 28. května byla na své místo usazena nová ocelová konstrukce, jež je přesnou replikou té původní. Pod touto výjimečnou akcí je podepsáno SMP CZ – Divize 1, jež rekonstrukci provádí pro Ředitelství vodních cest ČR.

Památkově chráněný ocelový most z přelomu devatenáctého a dvacátého století původně sloužil bývalé polní dráze pro dopravu kalů z historické čistírny odpadních vod v Praze Bubenči na kalová pole na Císařském ostrově. Ačkoli dnes už není most dopravně využíván, jedná se o významnou historickou památku, která se však ocitla na samé hranici své životnosti.

Navíc původní podjezdná výška pod mostem pro plavbu lodí dosahovala pouze 5,10 m, a proto bylo nutné přistoupit k jeho zvýšení. Zároveň je zvýšena průtočná kapacita pro průchod povodní profilem mostu vybudováním nového levobřežního inundačního pole.

Původní konstrukce byla významně poškozená korozí a v případě necitlivého zacházení hrozilo její zhroucení. Velmi opatrně se tudíž muselo přistupovat i k jejímu snesení. Konstrukce byla tedy předem doplněna zesilujícím vyztužením a následně byla zdvižena jeřábem o nosnosti až 550 tun. Poté, co byla lávka položena na břeh areálu Staré čistírny, byla rozebrána a odvezena k repasi. Nicméně ukázalo se, že původní konstrukce je bohužel neopravitelná.

Proto bylo rozhodnuto o výrobě nové nýtované ocelové konstrukce, která je věrnou replikou té původní, a po částech dovezena do přístavu Mělník. „Tady byla během posledních květnových dnů sestavena, spojena, naložena na loď a následně doplavena na stavbu. Její montáž, respektive osazení do mostního otvoru, proběhlo za pomoci dvou autojeřábů 28. května. Vzhledem k tomu, že konstrukce měří 35,2 metrů a váží 48,5 tuny, jedná se o skutečně náročnou a unikátní akci,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí SMP CZ.

Do úplného dokončení zbývá ještě položit dlážděnou vozovku v kolejové trase a na celé stavbě osadit historizující zábradlí. Dále se na tomto stavebním díle provedou terénní úpravy včetně vyklizení křižující pobřežní cyklostezky, odvodnění a detailní prvky vybavení konstrukce mostu. Tím bude dovršeno přes rok trvající úsilí o zprovoznění areálu, který je technickou památkou.

Oprava a výměna ocelové lávky v Praze Troji probíhá v rámci projektu Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě, jehož cílem je zajistit na Vltavě podjezdnou výšku 7 m na všech mostech.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Lávka přes Labe v Hradci Králové

Aktualita

LÁVKA PŘES LABE V HRADCI KRÁLOVÉ

19. 05. 2022 – AKTUALITY – UDÁLOSTI

Společnost SMP CZ, pod vedením Ing. Viktora Stržínka, provádí výstavbu nové lávky přes Labe u kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Ta bude sloužit pěším a cyklistům. V současné době se dokončuje montáž segmentů z vysokohodnotného betonu (UHPC).

Lávka bude dokončena na konci letošního roku a zprovozněna začátkem března roku 2023.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Vodohospodářská stavba roku 2021

Aktualita

VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2021

28. 3. 2022 – AKTUALITY – OCENĚNÍ

Celkem tři naše projekty uspěly a získaly titul v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2021:

Vyhlášení výsledků proběhlo při příležitosti setkání k Světovému dni vody, který se tradičně slaví 22. března. Soutěž pořádá Svaz vodního hospodářství (SVH) a Sdružení vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.