Společně VINCI

Author: trecz

Aktualita

Soutěž VINCI Environment Award

Aktualita

SOUTĚŽ VINCI ENVIRONMENT AWARD

22. 02. 2021 – AKTUALITY – TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Až do konce února mohou naši zaměstnanci přihlásit svůj projekt do soutěže VINCI Environment Award. Tu vyhlašuje naše mateřská společnost VINCI na podporu inovativních řešení směřujících ke zvýšené péči o životní prostředí.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Postup pro whistleblowing Skupiny VINCI

Aktualita

26. 06. 2020 – AKTUALITY – TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Skupina VINCI v rámci svých postupů pro odhalování a prevenci korupceplánu opatření pro prevenci rizik v oblasti lidských práv, základních svobod, zdraví a bezpečnosti osob, jakož i v oblasti životního prostředí a obecněji s cílem zajistit správné uplatňování své Charty etiky a chování zavedla jednotný postup, který umožňuje přijímat a zpracovávat veškerá interní hlášení whistleblowerů za podmínek naprosté důvěrnosti. Týká se to jak vlastních činností skupiny, tak činností jejích subdodavatelů a dodavatelů ve Francii i v zahraničí, aniž by tím byly dotčeny konkrétní systémy whistleblowingu používané ve Skupině SMP.

 

Whistleblower hlásí předmětné skutečnosti svému přímému nebo nepřímému nadřízenému nebo Stanislavu Kubicovi, který je compliance officer Skupiny SMP.

 

  1. Whistleblower může využít postup pro whistleblowing dle Compliance kodexu Skupiny SMP.
  2. Whistleblower může využít systém VINCI Integrity: www.vinci-integrity.com
  3. Whistleblower může oslovit ředitelku Skupiny pro otázky etiky Mireille SBRUGNEROVOU: ethics@vinci.com

 

Dotčené dokumenty:

Termín whistleblowing v angličtině doslova znamená hvízdání na píšťalku. V druhé polovině minulého století začal být používán pro situace, kdy stávající nebo bývalý zaměstnanec nějaké organizace (whistleblower, tedy ten, kdo hvízdá na píšťalku) upozorní na nelegitimní, neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Český specialista na mostní a vodohospodářské stavby slaví třicátiny

Aktualita

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Medailonek

Medailonek Šmejkal

Můj příběh

Stavba nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod v Praze pro mě byla vrcholem profesní kariéry. Byla unikátní a samozřejmě vím, že se takový projekt již nikdy opakovat nebude

Jiří Šmejkal

ředitel projektu

Uplynulo jen pár měsíců od chvíle, kdy jsme předali do rukou investora největší stavbu, na které jsem se za celý svůj život podílel. Prací na projektu nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod v Praze jsem vlastně strávil naprostou většinu svého působení v SMP CZ – je to hodně náročných, zajímavých, a hlavně nezapomenutelných deset let.

Celou svou dosavadní profesní kariéru jsem pracoval ve stavebnictví převážně v oboru vodohospodářských staveb a pozemních staveb. Stavařinu jsem si přitom vybral jako budoucí povolání až na poslední chvíli, když jsem na gymnáziu přemýšlel kam dál. Stavebnictví jsem tehdy vnímal jako obor, ve kterém uvidím výsledky své práce, a líbilo se mi, že každý den je jiný. Tahle má očekávání se rozhodně naplnila a musím dodat, že jsem svého rozhodnutí nikdy nelitoval.

Když jsem v roce 2009 přišel do SMP CZ, znal jsem už mnohé kolegy ze svých předchozích působišť a vidina společné práce byla i jedním z důvodů, proč jsem do firmy šel. Hodně si cením toho, že jsou mými nadřízenými lidé, kterých si vážím nejen profesně, ale i lidsky a jimž mohu důvěřovat. Totéž platí i v případě mých spolupracovníků a podřízených. Nemyslím si, že je to vždy samozřejmost, a dobrý tým beru jako velký benefit. Ve firmě zní často heslo „společně“, a byť to může znít jako fráze, pro mě má význam a dává mi skutečný smysl.

Stavba nové vodní linky je skvělým příkladem toho, jak je důležité, aby všichni táhli za jeden provaz. Stavbu bychom nikdy nedokázali dokončit, kdyby spolupráce nefungovala, a naprosto každý, kdo se na projektu podílel, zde zanechal svou stopu.

Letos to bude už deset let od vyhlášení veřejné soutěže na tento projekt. Samotná realizace přitom trvala „pouze“ tři roky. Byla to ale hodně intenzivní etapa – v době největší vytíženosti jsme například měli na staveništi až dvacet jedna jeřábů a pracovali jsme v největší pažené jámě v České republice. Nejvíce ale přece jen vzpomínám na vlastní zahájení stavby, které se z různých důvodů dlouho odkládalo, a my už jsme se opravdu těšili, až se konečně pustíme do práce. Neméně důležitým momentem pro mě bylo dokončení vlastní realizace stavby a jsem hodně hrdý na celý tým, že jsme to dokázali včas přesně podle smlouvy. Nyní ještě dokončujeme některé vícepráce, které si investor objednal po předání stavby a během několika měsíců moje mise na Císařském ostrově skončí. Vím, že takto unikátní projekt se povede možná jednou za profesní život, a proto jsem rád, že jsem byl jeho součástí, a pomalu se začínám těšit na nové akce.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.