Společně VINCI

Aktualita

Aktualita

Historická lávka v Praze Troji prochází kompletní rekonstrukcí

Aktualita

HISTORICKÁ LÁVKA V PRAZE TROJI PROCHÁZÍ KOMPLETNÍ REKONSTRUKCÍ

30. 5. 2022 – AKTUALITY – UDÁLOSTI

Lávka z počátku dvacátého století v pražské Troji se konečně dočkala citlivé rekonstrukce, která tuto technickou památku zachová i pro další generace. V sobotu 28. května byla na své místo usazena nová ocelová konstrukce, jež je přesnou replikou té původní. Pod touto výjimečnou akcí je podepsáno SMP CZ – Divize 1, jež rekonstrukci provádí pro Ředitelství vodních cest ČR.

Památkově chráněný ocelový most z přelomu devatenáctého a dvacátého století původně sloužil bývalé polní dráze pro dopravu kalů z historické čistírny odpadních vod v Praze Bubenči na kalová pole na Císařském ostrově. Ačkoli dnes už není most dopravně využíván, jedná se o významnou historickou památku, která se však ocitla na samé hranici své životnosti.

Navíc původní podjezdná výška pod mostem pro plavbu lodí dosahovala pouze 5,10 m, a proto bylo nutné přistoupit k jeho zvýšení. Zároveň je zvýšena průtočná kapacita pro průchod povodní profilem mostu vybudováním nového levobřežního inundačního pole.

Původní konstrukce byla významně poškozená korozí a v případě necitlivého zacházení hrozilo její zhroucení. Velmi opatrně se tudíž muselo přistupovat i k jejímu snesení. Konstrukce byla tedy předem doplněna zesilujícím vyztužením a následně byla zdvižena jeřábem o nosnosti až 550 tun. Poté, co byla lávka položena na břeh areálu Staré čistírny, byla rozebrána a odvezena k repasi. Nicméně ukázalo se, že původní konstrukce je bohužel neopravitelná.

Proto bylo rozhodnuto o výrobě nové nýtované ocelové konstrukce, která je věrnou replikou té původní, a po částech dovezena do přístavu Mělník. „Tady byla během posledních květnových dnů sestavena, spojena, naložena na loď a následně doplavena na stavbu. Její montáž, respektive osazení do mostního otvoru, proběhlo za pomoci dvou autojeřábů 28. května. Vzhledem k tomu, že konstrukce měří 35,2 metrů a váží 48,5 tuny, jedná se o skutečně náročnou a unikátní akci,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí SMP CZ.

Do úplného dokončení zbývá ještě položit dlážděnou vozovku v kolejové trase a na celé stavbě osadit historizující zábradlí. Dále se na tomto stavebním díle provedou terénní úpravy včetně vyklizení křižující pobřežní cyklostezky, odvodnění a detailní prvky vybavení konstrukce mostu. Tím bude dovršeno přes rok trvající úsilí o zprovoznění areálu, který je technickou památkou.

Oprava a výměna ocelové lávky v Praze Troji probíhá v rámci projektu Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě, jehož cílem je zajistit na Vltavě podjezdnou výšku 7 m na všech mostech.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Lávka přes Labe v Hradci Králové

Aktualita

LÁVKA PŘES LABE V HRADCI KRÁLOVÉ

19. 05. 2022 – AKTUALITY – UDÁLOSTI

Společnost SMP CZ, pod vedením Ing. Viktora Stržínka, provádí výstavbu nové lávky přes Labe u kongresového centra Aldis v Hradci Králové. Ta bude sloužit pěším a cyklistům. V současné době se dokončuje montáž segmentů z vysokohodnotného betonu (UHPC).

Lávka bude dokončena na konci letošního roku a zprovozněna začátkem března roku 2023.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Vodohospodářská stavba roku 2021

Aktualita

VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2021

28. 3. 2022 – AKTUALITY – OCENĚNÍ

Celkem tři naše projekty uspěly a získaly titul v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2021:

Vyhlášení výsledků proběhlo při příležitosti setkání k Světovému dni vody, který se tradičně slaví 22. března. Soutěž pořádá Svaz vodního hospodářství (SVH) a Sdružení vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Nově otevřený úsek dálnice D35, Opatovice – Časy

Aktualita

NOVĚ OTEVŘENÝ ÚSEK DÁLNICE D 35, OPATOVICE – ČASY

15. 12. 2021 – AKTUALITY – UDÁLOSTI

15. 12. 2021 byl otevřen téměř 13 km úsek dálnice D35, Opatovice – Časy v Pardubickém kraji.  SMP CZ zde realizovala největší mostní objekt trasy – SO 202 – most přes inundační území Labe. 

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Přednáška na FS ČVUT – výstavba suché nádrže na Krčelském potoce

Aktualita

PŘEDNÁŠKA NA FS ČVUT – VIŠŇOVÁ, VÍSKA, VÝSTAVBA SUCHÉ NÁDRŽE NA KRČELSKÉM POTOCE

4. 11. 2021 – AKTUALITY – SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

V rámci přednášek předmětu geomechanika na oboru Stavební inženýrství Fakulty stavební ČVUT byla prezentována naše stavba Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce – aplikace ztekucené zeminy. Přednášeli Jan Horák, Pavel Pavlů a Vladimír Hendrich. Cílem bylo upozornit studenty na Skupinu SMP a navázat dialog k získání nových mladých spolupracovníků.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

SMP CZ & ČVUT: Technický den

Aktualita

SMP CZ & ČVUT: TECHNICKÝ DEN

21. 10. 2021 – AKTUALITY – SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SMP CZ ve spolupráci s ČVUT v Praze uspořádalo 21. října 2021 v Karlových Varech pro zástupce investorů a projektantů prezentaci využití materiálu Fe-SMA (slitina s tvarovou pamětí na bázi železa) při zesilování konstrukcí.

​​​​​​​Technický den zač​​​​​​​al prohlídkou mostu kpt. Jaroše, kde byl materiál poprvé využit v praxi a pokračoval přednáškou, kde doc. Ing. Pavel Ryjáček Ph.D. a Ing. Jakub Vůjtěch z ČVUT a Ing. Michal Kužník z SMP CZ představili jak vlastnosti materiálu a metody jeho použití, tak přímo projekt rekonstrukce mostu kpt. Jaroše, kde byla technologie použita k zesílení konstrukce mostu.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Technický čtvrtek na Fakultě stavební ČVUT – modernizace úpravny vody Želivka

Aktualita

TECHNICKÝ ČTVRTEK NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT – ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA

14. 10. 2021 – AKTUALITY – SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

I letošního roku se SMP CZ účastní Technického čtvrtku na Fakultě stavební ČVUT. Stavbou modernizace úpravny vody Želivka – využití technologie filtrace na granulovaném aktivním uhlí nás provedli kolegové Jiří Roubíček a Miroslav Kos.

Tuto prezentaci můžete shlédnout i zde:

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Cena za inovaci Skupiny SMP 2021 – výzva studentům

Aktualita

CENA ZA INOVACI SKUPINY SMP 2021 – VÝZVA STUDENTŮM

13. 10. 2021 – AKTUALITY – SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

Studentky a studenti, otevíráme šestý ročník soutěže Cena za inovaci Skupiny SMP!

Soutěže se může zúčastnit každý zaměstnanec Skupiny SMP jednotlivě nebo pracovní kolektiv.

Účelem  naší soutěže je vytvořit prostor pro nápady našich spolupracovníků, rozvíjet je a napomáhat jejich šíření ve společnostech naší Skupiny.

Speciální kategorií je Výzva studentům vysokých škol a univerzit. Ta je určena především studentům bakalářského studia, kteří nám mohou zaslat své semestrální, bakalářské práce a získat jednu z pěti cen.

Soutěží se v těchto oblastech:

  • Mosty a inženýrské konstrukce
  • Ekonomika a řízení staveb
  • Provádění staveb
  • Vodohospodářské stavby

Předkladatelé projektů budou moci využít konzultace s našimi odborníky a získají přednostní přístup ke stážím a zaměstnání ve společnostech Skupiny SMP.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Trojská lávka uspěla v soutěži Česká dopravní stavba 2020

Aktualita

TROJSKÁ LÁVKA USPĚLA V SOUTĚŽI ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA 2020

11. 10. 2021 – AKTUALITY – UDÁLOSTI

SMP CZ získalo v soutěži Česká dopravní stavba 2020 dvě ocenění: Česká dopravní stavba 2020 v kat. Dopravní stavbyCena hlavního města Prahy za stavbu Trojské lávky. Gratulujeme kolegům z divize 6 k úspěšné realizaci!

Obnova Trojské lávky

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Den otevřených dveří na dálnici D35

Aktualita

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA DÁLNICI D 35

11. 09. 2021 – AKTUALITY – UDÁLOSTI

V sobotu 11. září proběhl Den otevřených dveří na stavbě dálnice D 35 Opatovice – Časy. Návštěvníci si mohli prohlédnout dokončovaný úsek, ať už na kole, pěšky či na koloběžce. Kolegové z Divize 1 představili stavební techniku, s jejíž pomocí budují na právě dokončovaném úseku dálniční most.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.