Společně VINCI

Aktualita

Aktualita

SMP CZ posílá pomoc do oblastí zasažených tornádem

Aktualita

SMP CZ POSÍLÁ POMOC DO OBLASTÍ ZASAŽENÝCH TORNÁDEM

01. 07. 2021 – AKTUALITY – UDÁLOSTI

Společnost SMP CZ, a.s. poskytne finanční podporu lidem a obcím na jižní Moravě, které zasáhlo ničivé tornádo. Na odstranění škod, zajištění oprav a podporu místních obyvatel daruje 200 000 Kč.

Do pomoci se zapojily také další společnosti Skupiny SMP – Průmstav, a.s., Arko Technology, a.s. a OK Třebestovice, a.s.

Společnosti Skupiny SMP tak pomohou darem v celkové hodnotě 425 000 Kč. Koordinovanou pomoc zprostředkuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví, který komunikuje s krizovým štábem a finanční a materiální příspěvky ze strany stavebních firem bude efektivně směřovat
do zasažených oblastí.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Přednáška na téma: lávka v Troji

Aktualita

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: LÁVKA V TROJI

20. 05. 2021 – AKTUALITY – UDÁLOSTI

V rámci „betonářského/mostařského on-line odpoledne“, které pořádá Česká betonářská společnost ČSSI, proběhne
20. 5. od 16 hodin přednáška o stavbě nové lávky v Troji.

Živě, a nebo ze záznamu, se můžete na přednášku, kterou nás provede Ing. Tomáš Záruba, podívat na adrese odpoledne.cbsbeton.eu.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Vodohospodářská stavba roku 2020

Aktualita

VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVBA ROKU 2020

22. 04. 2021 – AKTUALITY – UDÁLOSTI

Projekt Úpravna vody Písek získal ocenění Vodohospodářská stavba roku 2020, kdy jsme zvítězili v kategorii staveb nad 50 mil. Kč. Cílem projektu byla výstavba nové úpravny vody, včetně souvisejících objektů s moderním technologickým vystrojením. K odběru surové vody z vodního toku Otavy byl vybudován nový jímací objekt.

Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2020 byla vyhlášena Svazem vodního hospodářství a Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

SMP CZ – hlavní partner Konference VODA a SUCHO 2021

Aktualita

SMP CZ – HLAVNÍ PARTNER KONFERENCE VODA A SUCHO 2021

20. 04. 2021 – AKTUALITY – UDÁLOSTI

Stali jsme se hrdým partnerem Konference VODA a SUCHO 2021, která proběhla 20. 4. 2021 a byla již 4. ročníkem z cyklu „Bezpečnost kritické infrastruktury“. Hlavními tématy letošního ročníku byla modro-zelená infrastruktura měst a obcí budoucnosti a efektivní hospodaření vodou v průmyslu ČR.

V SMP CZ vnímáme výzvy, které přicházejí se změnou klimatu a bereme je jako příležitost ke zlepšení stávajících procesů. V rámci konference jsme prezentovali inovativní koncepci solárního sušení kalů, která využívá aktuálních projevů klimatické změny – růstu teplot a současného poklesu relativní vlhkosti vzduchu – a současně nabízí více ekologickou a ekonomicky výhodnější alternativu nakládání s kalovým odpadem.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Přemístění historického mostu u staré čistírny odpadních vod v Praze – Bubenči

Aktualita

PŘEMÍSTĚNÍ HISTORICKÉHO MOSTU U STARÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V PRAZE – BUBENČI

7. 4. 2021 – AKTUALITY – UDÁLOSTI

Obří jeřáb o nosnosti až 550 tun přemístil na břeh památkově chráněný ocelový most bývalé polní dráhy, který překlenoval od roku 1908 plavební kanál Troja – Podbaba. Most původně sloužil pro dopravu kalů z historické čistírny odpadních vod na kalová pole na Císařském ostrově pro jejich odvodnění.

Most bude rozdělen na 3 části, odvezen do haly, kde bude repasován. Některé části ocelové konstrukce, které jsou v havarijním stavu, budou nahrazeny replikou. V září 2021 bude most osazen zpět na opěry v upravené výšce, aby pod ním mohly proplout i sedm metrů vysoké lodě.

Investorem stavby je Ředitelství vodních cest ČR a stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem jsou společnosti SMP CZ a OK Třebestovice.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Soutěž Cena za inovaci 2020 zná své vítěze

Aktualita

SOUTĚŽ CENA ZA INOVACI 2020 ZNÁ SVÉ VÍTĚZE

24. 03. 2021 – AKTUALITY – UDÁLOSTI

Do pátého ročníku Cena za inovaci 2020 přihlásilo 79 kolegyň a kolegů naší Skupiny 35 projektů. Součástí soutěže je také studentská soutěž vysokých škol a univerzit. Letos se zúčastnilo 11 studentů z ČVUT a VUT Brno.
Slavnostní vyhlášení vítězných projektů se uskutečnilo pomocí on-line přenosu.

Soutěže Cena za inovaci se může zúčastnit každý zaměstnanec jednotlivě nebo pracovní kolektiv. Soutěž dává prostor pro nápady našich spolupracovníků, rozvíjí inovativní myšlenky, oceňuje je a napomáhá jejich šíření ve Skupině SMP.

Těšíme se na setkání v příštím ročníku Cena za inovaci 2021!

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Železniční stavba roku

Aktualita

ŽELEZNIČNÍ STAVBA ROKU

12. 03. 2021 – AKTUALITY – UDÁLOSTI

Na konci roku 2020 se uskutečnil prémiový ročník soutěže Železniční stavba roku, který proběhl pod garancí Správní rady Správy železnic. V kategorii Cena generálního ředitele zvítězila stavba rekonstrukce mostu přes přehradu Hracholusky.

Tato stavba, kterou SMP CZ prováděla se společností MCE Slaný, tak získala další ocenění.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Technický čtvrtek na Fakultě stavební ČVUT – silniční most přes Labe v Mělicích

Aktualita

TECHNICKÝ ČTVRTEK NA FAKULTĚ STAVEBNÍ ČVUT – SILNIČNÍ MOST PŘES LABE V MĚLICÍCH

11. 03. 2021 – AKTUALITY – SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

I letošního roku se SMP CZ účastní Technického čtvrtku na Fakultě stavební ČVUT. Tentokrát nás provedl stavbou dokončeného silničního mostu v Mělicích kolega Vladimír Sommer.

Tuto prezentaci na Technickém čtvrtku naleznete zde.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Soutěž VINCI Environment Award

Aktualita

SOUTĚŽ VINCI ENVIRONMENT AWARD

22. 02. 2021 – AKTUALITY – TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Až do konce února mohou naši zaměstnanci přihlásit svůj projekt do soutěže VINCI Environment Award. Tu vyhlašuje naše mateřská společnost VINCI na podporu inovativních řešení směřujících ke zvýšené péči o životní prostředí.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

Aktualita

Vynikající betonová konstrukce 2020

Aktualita

VYNIKAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE 2020

10. 12. 2020 – AKTUALITY – OCENĚNÍ

SMP CZ získala za vodní dílo Klabava titul Vynikající betonová konstrukce, který uděluje Česká betonářská společnost ČSSI.

Zvýšení retence a zabezpečení vodního díla Klabava před účinky velkých vod

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.