Společně VINCI

Probíhající stavby

Dopravní stavby, Probíhající stavby

I/38 Havlíčkův Brod, jihovýchodní obchvat

I/38 havlíčkův brod, jihovýchodní obchvat

SMP CZ realizuje pro společnost PORR 5 mostních objektů na jihovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu.

Úspěšně jsme dokončili spouštění taktu nosné konstrukce přes koridorovou železniční trať. Nosná konstrukce o hmotnosti 1600 t, délce 53 m byla spuštěna o 2 m.  Nyní na toto mezilehlé pole budou navazovat další takty.
Máme za sebou výstavbu nosné konstrukce na jednopolových mostech. Na konci roku 2021 jsme zahájili výstavbu posledního – vzpěradlového mostu.
INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic, ČR
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2020 – 07/2022
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  Probíhající stavby, Protipovodňová opatření, Vodohospodářské stavby

  Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti, Praha-Karlín

  VYBUDOVÁNÍ  ProtipovodňovÝCH opatření NA STOKOVÉ SÍTI, Praha-KARLÍN

  Účelem stavby je podzemní železobetonová retenční nádrž sloužící především jako protipovodňová ochrana stokové sítě před zaplavením z recipientu a za běžného provozu pak zlepšení jakosti vody v recipientu a snížení objemu přepadlých vod za srážkových událostí v povodí kmenové stoky B nad Karlínskou shybkou.
  Soubor opatření vylepší i stávající zhoršené odtokové podmínky na stokové síti v oblasti Karlína.

  INVESTOR
  Pražská vodohospodářská společnost
  PROJEKTANT
  Sweco Hydroprojekt
  ZHOTOVITEL
  Společnost PPO Karlín: SMP CZ, Čermák a Hrachovec
  REALIZACE
  11/2020 – 06/2023
  OCENĚNÍ
  MÍSTO STAVBY
  Praha

  Sdílejte tuto stránku:

  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz
   Datová schránka: utdgcji

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   Pondělí až pátek, 7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Datová schránka: utdgcji
   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   Probíhající stavby

   Výstavba atletického tunelu, Plzeň

   VÝSTAVBA ALTETICKÉHO TUNELU, PLZEŇ

   Výstavba atletického tunelu byla zahájena v květnu 2021, a to pro potřeby Sportovního gymnázia, veřejnosti a sportovních oddílů. Jedná se o atletický tunel s 6 běžeckými drahami o délce min. 100 m, prostorem pro skok do výšky, skok o tyči, nácvik vrhačských disciplín, skok daleký a trojskok a zázemí pro sportovce.

   Stavba se nachází v blízkosti areálu městského atletického stadionu v Plzni a bude co nejvíce vzhledově sjednocena se sportovní halou Sportovního gymnázia, se kterou bude i provozně spojena.

   INVESTOR
   Plzeňský kraj
   PROJEKTANT
   Valbek
   ZHOTOVITEL
   společnost ATLETI PLZEŇ tvořená SMP CZ a PRŮMSTAV
   REALIZACE
   05/2021 - 09/2022
   OCENĚNÍ
   MÍSTO STAVBY
   Plzeň, Plzeňský kraj

   Sdílejte tuto stránku:

   pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   Jiří Bažata

   ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Dopravní stavby, Probíhající stavby, Referenční stavby

    Výstavba mostních objektů na dálnici BAB A7, Německo

    VÝSTAVBA MOSTNÍCH OBJEKTŮ NA DÁLNICI BAB A7, Německo

    Sdružení firem SMP CZ a VIA STRUCTURE  staví formou PPP projektu celkem třináct stavebních objektů na spolkové dálnici BAB A7 v úseku AS BOCKENEM – AS GÖTTINGEN. První z nich, dálniční nadjezd u obce Echte s označením 2068, byl již kompletně uveden do provozu. Byly dokončeny čtyři mostní objekty s označením 208x ve směru na Hannover a opěrná stěna . V současné době pokračuje výstavba na zeleném mostě pro divou zvěř přes dálnici a probíhají zemní a pažicí práce pro objekty 207x ve směru na Hannover a pro objekty 208x ve směru na Kassel.

    INVESTOR
    Via Niedersachsen
    PROJEKTANT
    ZHOTOVITEL
    SMP CZ a VIA STRUCTURE
    REALIZACE
    2018 - 2022
    OCENĚNÍ
    MÍSTO STAVBY
    Bockenem/Göttingen, Německo

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    Luboš Lobík

    ředitel divize

    Luboš Lobík

    ředitel divize Dopravní stavby

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz
     Datová schránka: utdgcji

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     Pondělí až pátek, 7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Datová schránka: utdgcji
     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, Praha-Lipence

     Společnost SMP CZ provádí intenzifikaci a rozšíření stávající čistírny odpadních vod v Praze Lipencích tak, aby se její kapacita zvýšila ze 2 500 na 6 000 EO. Důvodem je očekávaná vzrůstající výstavba a nárůst obyvatel. Hlavním prvkem intenzifikace je výstavba dvou nových linek biologického stupně, využití stávajících nádrží pro kalové hospodářství a doplnění dezodorizace pro odstranění zápachu z procesu čištění.

     Po dokončení v říjnu 2022 bude následovat roční zkušební provoz.

     INVESTOR
     Hlavní město Praha
     PROJEKTANT
     Sweco Hydroprojekt
     ZHOTOVITEL
     SMP CZ
     REALIZACE
     10/2020 - 10/2022
     OCENĚNÍ
     MÍSTO STAVBY
     Praha-Lipence

     Sdílejte tuto stránku:

     pro více informací o této zakázce se obracejte na:

     Jiří Bažata

     ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz
      Datová schránka: utdgcji

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Datová schránka: utdgcji
      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      Intenzifikace a rozšíření čistírny odpadních vod, Praha-Lipence

      Dopravní stavby, Probíhající stavby

      Nová komunikace u Chomutova, Otvice

      NOVÁ KOMUNIKACE U CHOMUTOVA, OTVICE

      Stavba mostní estakády u obce Otvice v Ústeckém kraji je rozdělena na čtyři objekty: most přes koryto Hutního potoka, most pro cyklostezku přes Hutní potok, mostní estakádu o osmnácti pilířích a dvou opěrných zdech a opěrnou zeď u vodojemu.

      Hlavní částí stavby je trvalý silniční most o devatenácti mostních otvorech a spojité spřažené ocelobetonové konstrukce. Spodní stavba mostu je monolitická železobetonová a stojí na hlubinném založení z velkoprůměrových pilot.

      Most je dlouhý 583,4 m, široký 10,6 m a délka přemostění je 573,4 m. Kolmá světlost mostu činí 23 + 2 x 31 + 33 + 14 x 31 + 23 m. Výška mostu nad terénem činí 10,1 m. Volná šířka mostu bude 7,90 m mezi svodidly.

      Další větší částí stavby je opěrná oboustranná úhlová zeď z monolitického železobetonu na plošném založení. Délka zdi je na pravé straně 70 m a na levé 95 m. Výška zdí začíná na 0,75 m a končí na 4,90 m.

      Dva menší mosty budou sloužit k přemostění koryta Hutního potoka a cyklostezky.

      INVESTOR
      Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
      PROJEKTANT
      Pontex
      ZHOTOVITEL
      sdružení firem EUROVIA CS, HERKUL, SILNICE GROUP a SMP CZ
      REALIZACE
      04/2019 – 04/2022
      OCENĚNÍ
      MÍSTO STAVBY
      Otvice, Ústecký kraj

      Sdílejte tuto stránku:

      pro více informací o této zakázce se obracejte na:

      Luboš Lobík

      ředitel divize

      Luboš Lobík

      ředitel divize Dopravní stavby

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz
       Datová schránka: utdgcji

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       Pondělí až pátek, 7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Datová schránka: utdgcji
       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       Dopravní stavby, Probíhající stavby

       Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží II. část

       Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n. II. část

       SMP CZ, jako člen sdružení společností Metrostav, Swietelsky Rail, SMP CZ – Hostivař II, realizovala přemostění ulice V Korytech v Praze.
       Jednalo se o dva souběžné trvalé železniční mosty pro nové koleje. Původní tři ocelové plnostěnné nýtované mosty se postupně  nahradily dvěma železobetonovými deskovými mosty se zabetonovanými nosníky (ZABENY). Pro zakládání byla vybudována nová spodní stavba spočívající na hlubinném založení z velkoprůměrových pilot. Po dobu výstavby byl vždy jeden most v provozu, a tak pro zajištění stavebních jam byly navrženy kotvené záporové a mikropilotové stěny. Staticky se jednalo o jedno prosté pole navržené jako rozpěrák. Mezi mosty bylo navrženo zrcadlo šířky 0,75 m, po zaizolování mostovky bylo na mostech navrženo průběžné kolejové lože. Opěry jsou monolitické masivní se základem, křídla jsou rovnoběžná železobetonová vzájemně od opěr oddilatovaná.

       V první etapě výstavby se dokončila výstavba obou opěr a podpěrné konstrukce pro 15 ocelových nosníků nosné konstrukce, které se namontovaly v září 2018. Ty vyrobila dceřiná společnost OK Třebestovice.

       Pro montáž nosníků byla na tři dny uzavřena ul. V Korytech a to pro veškerou dopravu včetně pěších. To byla časově velice náročná část výstavby. V tomto krátkém období bylo nutné kromě montáže a zavětrování nosníků stihnout ještě osazení ztraceného bednění mezer mezi jednotlivými nosníky, ale hlavně na tyto nosníky namontovat ochranné podlahy a zábradlí se síťovinou po obou podélných okrajích budoucí mostovky jako ochranu silniční dopravy i pěších. Tyto podlahy pak současně sloužily pro uložení bednění boků mostovky a po její betonáži také pro bednění a betonáž říms.

       Po dokončení hutněných zásypů přechodových oblastí za oběma opěrami byla v listopadu 2018 I. etapa výstavby železničního mostu V Korytech dokončena a předána pro zřízení kolejového svršku v listopadu 2018.
       Po úspěšné zatěžkávací zkoušce, která proběhla v lednu 2019 již nic nebránilo k zprovoznění nově vybudovaných kolejí na konci února.
       Toto zprovoznění umožnilo  zahájit  II. etapu výstavby – demolici a výstavbu druhé poloviny železničního mostu V Korytech. Dokončení II. etapy proběhlo na podzim téhož roku.

       V dubnu 2019 se začalo s demolicí a výstavbou železničního most v ev. km 182,741 v ulici Bartoškova, která je rozdělena do tří etap.

       III. etapa výstavby mostu Bartoškova byla zahájena na konci ledna  roku 2021 demolicí poslední staré části mostovky a dokončena v červenci 2021.

       V současné době probíhají dokončovací práce, aby celá stavba mohla být hotová v červenci 2022.

       INVESTOR
       Správa železniční dopravní cesty
       PROJEKTANT
       ZHOTOVITEL
       Sdružení Metrostav, Swietelsky Rail, SMP CZ
       REALIZACE
       2018 - 07/2022
       OCENĚNÍ
       MÍSTO STAVBY
       Hlavní město Praha

       Sdílejte tuto stránku:

       pro více informací o této zakázce se obracejte na:

       Luboš Lobík

       ředitel divize

       Luboš Lobík

       ředitel divize Dopravní stavby

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz
        Datová schránka: utdgcji

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        Pondělí až pátek, 7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Datová schránka: utdgcji
        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.