Společně VINCI

Lávky

Dopravní stavby, Lávky, Probíhající stavby, Zavěšené a visuté mosty

Lávka přes Labe, Hradec Králové

LÁVKA PŘES LABE, HRADEC KRÁLOVÉ

Společnost SMP CZ provádí výstavbu nové lávky přes Labe v centru Hradce Králové. Lávka bude sloužit pěším i cyklistům. Nosná konstrukce o délce 103 m a šířce 5,7 m bude tvořena předpínacími lany a štíhlými ocelovými žebry, na která se následně namontují prefabrikované desky z vysokohodnotného betonu. Lávka bude osazena nerezovým zábradlím se zabudovaným osvětlením. Po dokončení bude stav lávky pravidelně kontrolován ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v rámci společného projektu dlouhodobého monitoringu konstrukce.

 

 

INVESTOR
Statutární město Hradec Králové
PROJEKTANT
K.S.I.
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
09/2021 – 11/2022
OCENĚNÍ

MÍSTO STAVBY
Hradec Králové, Královehradecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Miroslav Trnka

dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

Miroslav Trnka

dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  Dopravní stavby, Lávky, Právě jsme dokončili, Referenční stavby, Velké projekty

  Obnova trojské lávky, Praha

  OBNOVA TROJSKÉ LÁVKY, PRAHA

  SMP CZ, divize 6 prováděla obnovu lávky v Praze-Troji.

  Projekt obnovy nové trojské lávky se klene přes řeku Vltavu a spojuje břeh Císařského ostrova s břehem městské části Troja v blízkosti zámku v Troji a zoologické zahrady. Lávka o šířce 4 m je určena pro pěší, cyklisty a v případě potřeby i pro vjezd integrovaného záchranného systému do hmotnosti 3,5 tuny. Délka lávky je 256 m. Umístěna je nad úrovní dvacetileté vody Q20, v případě povodňových stavů je možné sklopit zábradlí v krajních polích.

  Hlavní nosná konstrukce lávky je tvořena páteřním ocelovým nosníkem z kruhové trubky o průměru 914 mm. Pochozí a pojezdová plocha lávky je z tropického dřeva AZOBE.

  Podpůrná konstrukce lávky je tvořena krajními železobetonovými opěrami O1 a O7 a vnitřními železobetonovými pilíři P2 až P6. Vnitřní pilíře P4 a P5 se nacházejí v toku Vltavy. Založení pilířů lávky je navrženo jako hlubinné na vrtaných pilotách profilu 900 mm.

  Životnost lávky je navržena na 100 let. Autory návrhu trojské lávky jsou Libor Kábrt, Lukáš Vráblík, Gabriela Elichová a Martin Elich – GEM.VISION.

  INVESTOR
  Hlavní město Praha
  PROJEKTANT
  Valbek; GEM.VISION autoři projektu
  ZHOTOVITEL
  SMP CZ
  REALIZACE
  10/2019 – 10/2020
  MÍSTO STAVBY
  hl. město Praha

  Sdílejte tuto stránku:

  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  Jiří Bažata

  ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz
   Datová schránka: utdgcji

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   Pondělí až pátek, 7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Datová schránka: utdgcji
   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   Dopravní stavby, Lávky, Probíhající stavby, Zavěšené a visuté mosty

   Krejcarová lávka pro pěší přes řeku Ohři, Sokolov

   krejcarová lávka pro pěší přes řeku ohři, sokolov

   SMP CZ ve spolupráci se společností LEMONTA provádí demolice stávající lávky přes řeku Ohři v Sokolově a výstavbu provizorního přemostění na ostrov pro založení a výstavbu nových konstrukcí.

   Délka nového mostu bude 141 m. Jedná se o ocelovou nosnou konstrukci s dřevěnými mostinami zavěšenou přes ocelová lana na ocelovém pylonu.

    

   INVESTOR
   Ministerstvo financí ČR, město Sokolov
   PROJEKTANT
   K.S.I.
   ZHOTOVITEL
   SMP CZ, LEMONTA
   REALIZACE
   08/2019 – 05/2022
   OCENĚNÍ

   MÍSTO STAVBY
   Sokolov, Karlovarský kraj

   Sdílejte tuto stránku:

   pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   Miroslav Trnka

   dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

   Miroslav Trnka

   dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Dopravní stavby, Lávky, Opravy a rekonstrukce mostů, Právě jsme dokončili, Referenční stavby

    Rekonstrukce lávky přes dálnici D5, Králův Dvůr

    REKONSTRUKCE LÁVKY PŘES DÁLNICI D5, KRÁLŮV DVŮR

    Naše společnost prováděla rekonstrukci lávky pro pěší přes dálnici D5 v Králově Dvoře, která spojuje městské části Počaply a Karlovu Huť.

    Lávka je směrově vedena jako tři přímé úseky, tj. přímá nástupní a sestupní rampa a kolmé hlavní pole přes dálnici. Půdorysně tak tvoří tvar písmene U.

    Spodní stavba je tvořena dvěma nízkými opěrami a pěti pilíři, nosná konstrukce lávky šesti prostými poli. Kratší pole mají rozpětí 23,5 m, delší pole pak 32,2 m. Každé z nich je provedeno dvojicí ocelových nosníků profilu 800 spřažených železobetonovou deskou.

    Předmětem rekonstrukce byla výstavba nové ocelové konstrukce hlavního pole, provedení nové desky nosné konstrukce s pochozí stěrkovou izolací, nová stativa pilířů, úložných prahů a závěrné zídky opěr, obnova původní protikorozní ochrany konstrukce, osazení nových ložisek, sanace původní spodní stavby a instalace nového zábradlí s LED osvětlením.

    Rekonstrukce lávky byla zahájena odstraněním příslušenství, podskružením ocelových konstrukcí rampových polí a demolicí spřahujících desek rampy jedna a dva včetně sejmutí hlavního pole přes dálnici.

    Po synchronním zvednutí ocelových konstrukcí rampových polí byla odříznuta a snesena stativa pilířů, vlepena spřahující výztuž a vybetonována nová stativa spodní stavby včetně úložných prahů opěr a závěrných zídek. Ocelová konstrukce rampových polí byla kompletně opískována a provedena nová souvrství protikorozní ochrany.

    Nová ocelová konstrukce hlavního pole byla realizována společností OK Třebestovice. Nová konstrukce měří 32,8 m a její nosníky profilu 800 jsou podélně zakrouženy do vrcholového oblouku. Spřažení nosné konstrukce sestává z prefabrikovaných segmentů s dodatečným zmonolitněním. Tyto prefabrikované segmenty byly zadány společnosti PREFA PRO.

    Plynulost stavby a krátkou dobu výstavby se podařilo zajistit díky dopravě ocelové konstrukce a prefabrikátů hlavního pole lávky a ramp do těsné blízkosti budoucího místa osazení, kde docházelo ke kompletaci, osazení a zmonolitnění segmentů lávky.

    INVESTOR
    město Králův Dvůr
    PROJEKTANT
    SUNCAD
    ZHOTOVITEL
    SMP CZ, závod Severozápad
    REALIZACE
    08/2019 – 11/2019
    OCENĚNÍ
    MÍSTO STAVBY
    Králův Dvůr, Středočeský kraj

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    Miroslav Trnka

    dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

    Miroslav Trnka

    dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz
     Datová schránka: utdgcji

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     Pondělí až pátek, 7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Datová schránka: utdgcji
     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     Dopravní stavby, Lávky, Referenční stavby

     Svatováclavská lávka přes údolí Těchlovického potoka, Stříbro

     Svatováclavská lávka přes údolí Těchlovického potoka, Stříbro

     SMP CZ realizovala lávku pro pěší přes Těchlovický potok v areálu městského parku ve Stříbře. Ta se nachází v místě původní lávky, která byla stržena v 70. letech minulého století z důvodu bezpečnosti.

     Realizace lávky pro pěší byla velmi obtížná v přístupu pro těžší stavební techniku na staveniště. Konstrukce lávky proto byla navržena tak, aby její realizace byla možná s použitím drobnější stavební techniky, která zvládla limitované přístupy. Nosná konstrukce byla na místo dopravována a montována pomocí lanovky. Dalším úskalím byl čas, neboť požadavek dokončení akce bylpouhé tři měsíce na výstavbu.

     Původní cesty, na které je lávka napojena, jsou silně narušeny erozí, proto byly základy lávky přikotveny ke skalnímu podloží trny. Opěry lávky byly navrženy jako železobetonové bloky, založené plošně v kombinaci s přikotvením hřebíky na skalním masivu. Boky křídel a líce opěr jsou obloženy kamenným zdivem s překrytím betonovou hranou tloušťky 150 mm. Podpěry lávky byly opět založeny plošně železobetonovými základovými bloky v kombinaci s přikotvením hřebíky v úrovni skalního masivu. Základový blok je vytažen nad úroveň terénu. Do horního povrchu základu jsou vlepeny na chemickou kotvu kotevní šrouby M36 pro kotvení ocelových pilířů.

     Nosná konstrukce lávky se skládá ze dvou podélných nosníků typu IPE 400 spojených v příčném směru po cca 1,5 m příčníky IPE 140. Nosná konstrukce je ve vodorovné rovině lávky ztužena ocelovými profily L80 a L70. Na příčníky jsou v podélném směru uchyceny podélné dřevěné trámky, na které je přišroubována podlaha z fošen z tvrdého dřeva. Na ocelové podélné nosníky jsou z boku lávky připevněny ocelové sloupky zábradlí. To je navrženo jako kombinace ocelové nosné části (sloupky a horní madlo) a dřevěné části výplně. U opěr jsou podélné nosníky osazeny na kotvených elastomerových ložiskách. Na pilíře HEA 200 jsou podélné nosníky uchyceny pomocí šroubových montážních spojů, šikmé vzpěry z HEA 200 mezi podélným nosníkem a pilířem jsou upevněny čepy.

     Zábradlí je kombinované ocelodřevěné výšky 1,1 m. Sloupky z profilu JA 70 x 70 x 6 jsou přes patní plech přišroubovány ke stojně hlavního nosníku a madla z JA 80 x 60 x 3 jsou kotvena ke sloupkům. Výplň zábradlí je dřevěná, skládaná z hranolů a prken, a je ke konzolám kotvena na sloupcích.

     Řešené území je součástí Městské památkové zóny Stříbro a patří do nadregionálního biokoridoru systému ekologické stability. V dotčené lokalitě je evidován výskyt zvláště chráněného živočicha, mloka skvrnitého. Výstavbové práce proto musely probíhat velmi šetrně a po dokončení lávky byly veškeré dočasné konstrukce beze zbytku odstraněny a případné drobné zásahy do terénu pod lávkou byly uvedeny do původního stavu v souladu s jeho počáteční dokumentací.

     Lávka je již dokončena a předána investorovi k užívání. Symbolicky byla v den otevření – 28. září 2018 –  pojmenována jako „Svatováclavská“.

     Výstavba lávky významně přispěla k vytvoření vysoce funkčního a atraktivního veřejného prostoru, který může být intenzivně využíván nejen občany města, ale také jeho návštěvníky.

      

      

     INVESTOR
     Město Stříbro
     PROJEKTANT
     ZHOTOVITEL
     SMP CZ
     REALIZACE
     07/2018 - 09/2018
     OCENĚNÍ

     MÍSTO STAVBY
     Stříbro, Plzeňský kraj

     Sdílejte tuto stránku:

     pro více informací o této zakázce se obracejte na:

     Miroslav Trnka

     dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

     Miroslav Trnka

     dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz
      Datová schránka: utdgcji

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Datová schránka: utdgcji
      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      Dopravní stavby, Lávky, Referenční stavby

      Rekonstrukce lávky, Chodov

      Rekonstrukce lávky, Chodov

      Rekonstrukce lávky spočívala v kompletním odstranění původní konstrukce včetně založení. Byla provedena nová konstrukce úložných prahů s křídly založenými na polštáři z hubeného betonu. Prahy jsou opatřeny závěrnou zídkou, nosná konstrukce byla na tyto prahy osazena přes ocelová ložiska, která se umístila na podložiskové bločky. Nosnou konstrukci tvoří ocelový rošt a ocelová ortotropní mostovka. Mostovka je opatřena přímo pochozí izolací. Na lávku bylo osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m. Koryto pod mostem bylo vydlážděno z lomového kamene.

      Základní údaje o lávce

      Délka lávky: 10,45 m
      Světlost: 7 m
      Rozpětí pole: 7,50 m
      Úhel křížení: 80 gr
      Šířka lávky: 2,68 m
      Volná šířka lávky: 2,50 m
      Stavební výška: 0,315 m
      Přemosťovaná překážka: Vintířovský potok

      INVESTOR
      Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.
      PROJEKTANT
      Pontex
      ZHOTOVITEL
      SMP CZ
      REALIZACE
      07/2016 – 09/2016
      OCENĚNÍ
      MÍSTO STAVBY
      Chodov, Karlovarský kraj

      Sdílejte tuto stránku:

      pro více informací o této zakázce se obracejte na:

      Miroslav Trnka

      dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

      Miroslav Trnka

      dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz
       Datová schránka: utdgcji

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       Pondělí až pátek, 7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Datová schránka: utdgcji
       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       Dopravní stavby, Lávky, Opravy a rekonstrukce mostů, Referenční stavby

       Most přes řeku Vydru, Antýgl

       Most přes řeku Vydru, Antýgl

       Bývalý dvorec Otýgl leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523-1818 zde byla v provozu sklárna, která vyráběla duté sklo a skleněné kuličky pro růžence. Protože sklárna měla jen jednu pec – „ein Tigel“ – získalo místo dnešní název Antýgl. Po uzavření hutě byl roubený objekt upraven na zájezdní hostinec. Vydra patří mezi nejkrásnější šumavské horské říčky s peřejnatým řečištěm a obřími hrnci vymletými v žulových balvanech. Protéká malebnou krajinou přírodní rezervace Povydří a její tok dosahuje délky 23 km.

       Původní lávka přes Vydru byla postavena kolem roku 1969 v rámci zprovoznění autocampingu Antýgl. Lávka spojuje kemp s Vchynicko-tetovským plavebním kanálem. Z historických map a katastru nemovitostí je patrné, že přemostění Vydry zde bylo již v předválečné době a zajišťovalo spojení osady Antýgl s cestou Modrava-Srní, která kopírovala trasu Vchynicko-tetovského kanálu.

       Od října do prosinci 2015 se prováděla  sanace opěr, včetně provedení mikropilot. Po zimní přestávce a dočasných přeložkách inženýrských sítí  pokračovala stavba demontáží lávky, na kterou navazovaly zemní práce, částečné ubourání kamenných opěr, bednění, armování a betonáž nových opěr. Následně se osadila nová ocelová konstrukce lávky, inženýrské sítě byly přeloženy do definitivní polohy, byla namontována dřevěná mostovka a zábradlí. Závěrem se provedlo dozdění kamenných opěr, dláždění, terénní úpravy a zábradlí na předpolích.

       INVESTOR
       Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice
       PROJEKTANT
       PROMO
       ZHOTOVITEL
       SMP CZ
       REALIZACE
       10/2015 – 06/2016
       OCENĚNÍ
       MÍSTO STAVBY
       Šumava, Antýgl / Plzeňský kraj

       Sdílejte tuto stránku:

       pro více informací o této zakázce se obracejte na:

       Miroslav Trnka

       dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

       Miroslav Trnka

       dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz
        Datová schránka: utdgcji

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        Pondělí až pátek, 7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Datová schránka: utdgcji
        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        Dopravní stavby, Lávky, Referenční stavby, Zavěšené a visuté mosty

        Lávka přes Berounku, Hýskov

        Lávka přes berounku, Hýskov

        Nová lávka pro chodce a cyklisty je prvním mostem, který v Hýskově spojil oba břehy Berounky. Dříve v místě býval
        pouze brod, následně přívoz a teprve pak lávka umožňující místním občanům i návštěvníkům obce pohodlné překonání
        řeky.

        Lávka ocelové konstrukce s dřevěnou podlahou situovaná pod jezem na okraji obce Hýskov převádí trasu cyklostezky přes Berounku v říčním km 39,6. Napojuje Hýskov na naučnou stezku Po stopách českých králů, která vede z Berouna přes hrady Žebrák, Točník a Karlštejn k zámku Nižbor.

        Lávka přes Berounku v Hýskově získala v roce 2015 Cenu Ministerstva dopravy České republiky.

        INVESTOR
        obec Hýskov
        PROJEKTANT
        Novák & Partner
        ZHOTOVITEL
        SMP CZ
        REALIZACE
        05/2014 – 12/2014
        MÍSTO STAVBY
        Hýskov, Středočeský kraj

        Sdílejte tuto stránku:

        pro více informací o této zakázce se obracejte na:

        Miroslav Trnka

        dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

        Miroslav Trnka

        dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

         KONTAKTY

         SMP CZ, a. s.

         Vyskočilova 1566
         140 00 Praha 4

         Telefon:  +420 222 185 111
         E-mail: info@smp.cz
         Datová schránka: utdgcji

         IČO: 27195147
         DIČ: CZ27195147

         Recepce

         Pondělí až pátek, 7-19 hodin
         Sídlo společnosti je bezbariérové.

         Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

         KONTAKTY

         SMP CZ, a. s.

         Vyskočilova 1566
         140 00 Praha 4

         Datová schránka: utdgcji
         Telefon:  +420 222 185 111
         E-mail: info@smp.cz

         IČO: 27195147
         DIČ: CZ27195147

         Recepce

         7-19 hodin
         Sídlo společnosti je bezbariérové.

         Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

         Dopravní stavby, Lávky, Referenční stavby

         Oprava lávek a mostů po povodni 2010, Raspenava

          OPRAVA LÁVEK A MOSTŮ PO POVODNI 2010, RASPENAVA

         V rámci odstraňování povodňových škod na Frýdlantsku bylo ve městě Raspenava opraveno 11 lávek a 4 mostky zničené bleskovou povodní v srpnu 2010. Řeka Smědá rozdělila město na dvě části s pouze jedním zachovaným mostem a chod města byl velmi problematický.

         Lávky a mosty byly obnoveny v původních místech, bylo zesíleno jejich založení mikropilotami, obnoveny úložné prahy na opravených nábřežních zdech řeky.

         Nosné konstrukce jsou různé – od použití původních ocelových nosníků přes ocelové příhradové konstrukce, prefabrikované předpjaté nosníky, rámové železobetonové konstrukce mostů, ocelové nosníky se spřahující železobetonovou deskou až po prefabrikované předpjaté nosníky s železobetonovou spřahující deskou.

         Součástí prací  byla také obnova a překládka množství inženýrských sítí. Vzhledem k velkému rozsahu prací a krátkým termínům část prací pro naší společnost prováděly SaM Česká Lípa a PORR.

         INVESTOR
         Město Raspenava
         PROJEKTANT
         Valbek
         ZHOTOVITEL
         SMP CZ
         REALIZACE
         06/2012 – 05/2013
         OCENĚNÍ
         MÍSTO STAVBY
         Raspenava

         Sdílejte tuto stránku:

         pro více informací o této zakázce se obracejte na:

         Miroslav Trnka

         dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

         Miroslav Trnka

         dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz
          Datová schránka: utdgcji

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          Pondělí až pátek, 7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Datová schránka: utdgcji
          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          Dopravní stavby, Lávky, Referenční stavby

          Klostermannova lávka Povydří

          KLOSTERMANNOVA LÁVKA POVYDŘÍ

          U bývalé Hálkovy chaty v přírodním parku Povydří SMP CZ zhotovila ocelovou celosvařovanou obloukovou lávku přes řeku Vydru. Mostovka je z dubových fošen, zábradlí je dřevěné z dubového řeziva.

          INVESTOR
          Národní park Šumava a Chráněná krajinná oblast Šumava
          PROJEKTANT
          SUDOP
          ZHOTOVITEL
          SMP CZ
          REALIZACE
          09/2012 – 11/2012
          OCENĚNÍ
          MÍSTO STAVBY
          Šumava

          Sdílejte tuto stránku:

          pro více informací o této zakázce se obracejte na:

          Miroslav Trnka

          dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

          Miroslav Trnka

          dočasně pověřen řízením divize Dopravní stavby

           KONTAKTY

           SMP CZ, a. s.

           Vyskočilova 1566
           140 00 Praha 4

           Telefon:  +420 222 185 111
           E-mail: info@smp.cz
           Datová schránka: utdgcji

           IČO: 27195147
           DIČ: CZ27195147

           Recepce

           Pondělí až pátek, 7-19 hodin
           Sídlo společnosti je bezbariérové.

           Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

           KONTAKTY

           SMP CZ, a. s.

           Vyskočilova 1566
           140 00 Praha 4

           Datová schránka: utdgcji
           Telefon:  +420 222 185 111
           E-mail: info@smp.cz

           IČO: 27195147
           DIČ: CZ27195147

           Recepce

           7-19 hodin
           Sídlo společnosti je bezbariérové.

           Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.