Společně VINCI

Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži

Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

Most na dálnici D47 přes Husí potok, Moravskoslezský kraj

Most na dálnici D47 přes Husí potok, moravskoslezský kraj

V rámci pokračování dálnice D47 mezi Bělotínem a Hladkými Životicemi byl navržen a zrealizován most v km 123.127. Konstrukci mostu tvoří náběhový dvoutrám z částečně předpjatého betonu zhotovovaný postupně monoliticky na výsuvné skruži. Spojitá nosná konstrukce délky 856,8 m bez dělení na dilatační spáry představuje solidní technické dílo v oblasti monolitických postupně betonovaných konstrukcí.

Objekt je tvořen dvojicí souběžných, vzájemně nezávislých mostních konstrukcí z monolitického předpjatého betonu o jednadvaceti spojitých polích s rozpětím polí 40,8 m. Viadukt převádí dálnici přes údolí Husího potoka. Hlavní překážku tvoří zmiňovaný tok, železniční trať Suchdol nad Odrou – Fulnek, vesnice Hladké Životice včetně místních komunikací. V místě viaduktu je trasa dálnice vedena v pravotočivém směrovém oblouku s konstantním příčným sklonem 2,5 % a proměnným podélným sklonem 0,73 až 0,57 %.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT
Stránský, Hustý a partneři
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2007 - 06/2010
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
dálnice D47, Moravskoslezský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

Petr Popsimov

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

  Most přes Radbuzu, Plzeň

  Most přes Radbuzu, Plzeň

  Obchvat Plzně dálnicí D5 byl rozdělen na pět samostatných staveb. Jednou z nich je most přes řeku Radbuzu. Dálnice v tomto místě překračuje ploché údolí, ve kterém se v meandrech vine řeka, a které je zaplavováno velkými vodami. Údolí je v místě přemostění široké asi 450 m. Niveleta převáděné komunikace probíhá ve výšce 12 až 19 m nad ním.

  Most je založen na vrtaných pilotách průměru 1220/900 mm opřených o skalní podklad. Pilíře mostu tvoří dvojice osmibokých sloupů vetknutých do železobetonových základů. Opěry jsou opět ze dvou sloupů podporujících ložiska.

  Nosné konstrukce jsou dva samostatné vedle sebe stojící monolitické předpjaté železobetonové spojité nosníky o 14 polích. Krajní pole mají rozpětí 31 m, vnitřní 41 m. V příčném řezu má nosná konstrukce tvar TT výšky 2,30 m a šířky 2 x 14,32 m. Trámy mají lichoběžníkový tvar, jejich šířka v dolní části je 1,25 m. Deska mostovky má nejmenší tloušťku 0,25 m a největší v místech vetknutí do trámů 0,45 m. Délka mostu je 574 081 m, rozpětí polí 31 + 12 x 41 + 31 m, šířka 30,5 m a plocha mostu 16 729,3 m2.

  INVESTOR
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
  PROJEKTANT
  Pontex
  ZHOTOVITEL
  SMP CZ
  REALIZACE
  07/1997 - 11/2000
  OCENĚNÍ
  MÍSTO STAVBY
  Plzeň, Plzeňský kraj

  Sdílejte tuto stránku:

  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  Petr Popsimov

  ředitel divize Dopravní stavby

  Petr Popsimov

  ředitel divize Dopravní stavby

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz
   Datová schránka: utdgcji

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   Pondělí až pátek, 7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Datová schránka: utdgcji
   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

   Estakáda Ruzyně, Praha

   Estakáda Ruzyně, Praha

   Silniční okruh kolem Prahy v úseku Řepy–Ruzyně propojuje karlovarskou a slánskou rychlostní silnici.

   SMP CZ zde stavěla dominantní mostní objekt estakádu Ruzyně s délkou nosné konstrukce 1,003 km a půdorysnou plochou 37 885 m2. Most sestává ze dvou samostatných nosných konstrukcí pro každý dopravní směr, v podélném směru nosnou konstrukci tvoří spojitý předpjatý dvoukomorový nosník o 24 polích rozdělený na dva dilatační celky. Kratší část o délce 168,9 m dotváří mimoúrovňovou křižovatku Řepy a je doplněna rampami odbočujících větví. Most překračuje pásmo biokoridoru Litovického potoka, místní komunikace, železniční vlečku a železniční trať a vytváří koridor pro plánovanou rychlodráhu.

   Most má vylehčenou nosnou konstrukci tvořenou dvojicí komorových nosníků spojených horní deskou v hlavních polích estakády. Rozpětí polí je od 30 do 46 m, výška komorových nosníků je konstantní 2,5 m v celé délce nosné konstrukce.

   Uspořádání mostu umožnilo opakovaný postup výstavby po polích, celkem 48 u estakády a 4 u ramp. Ta se ve 30 polích prováděla na výsuvné skruži délky 96 m, ostatní pole byly betonovány na pevných skružích. Betonáž dvoukomorového průřezu probíhala ve dvou etapách, nejdříve byly provedeny spodní desky a stěny ve tvaru U, následovalo částečné podélné předpětí a po zabednění stropu byla dobetonována horní deska.

   Při stavbě bylo uloženo na 34 200 m3 betonu, 3 900 t betonářské oceli a 700 t předpínací oceli.

   INVESTOR
   Ředitelství silnic a dálnic ČR
   PROJEKTANT
   Pontex
   ZHOTOVITEL
   SMP CZ
   REALIZACE
   06/1999 – 10/2000
   MÍSTO STAVBY
   hl. m. Praha

   Sdílejte tuto stránku:

   pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   Petr Popsimov

   ředitel divize Dopravní stavby

   Petr Popsimov

   ředitel divize Dopravní stavby

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

    Most přes Ohři u Doksan

    MOST PŘES OHŘI U DOKSAN

    SMP CZ stavěla most u Doksan, který převádí dálnici D8 v úseku Praha – Ústí nad Labem přes řeku Ohři a její rozsáhlé inundační území. Most sestává ze dvou souběžných konstrukcí, samostatných pro každý směr dopravy. Svojí délkou 1 180 m byl ve své době nejdelším dálničním mostem v České republice.

    Hlavní most přes Ohři je proveden jako spojitý železobetonový předpjatý nosník o třech polích s rozpětími 69,5 + 137 + 69,5 m. Příčný řez je jednokomorový s proměnnou výškou rozpětí od 3 m uprostřed rozpětí do 7 m u hlavních pilířů. Most byl vybudován metodou symetrické letmé betonáže pomocí dvojice betonážních vozíků po lamelách délky 3 až 5 m v cyklech po sedmi dnech na jeden pár lamel.

    Navazující estakády na obou březích jsou spojité předpjaté konstrukce dvoutrámového příčného řezu s výškou trámu 2 m o rozpětí polí cca 28 + 7 x 35 + 28 m. Betonáž obou estakád byla provedena po jednotlivých polích – etapách na výsuvné skruži v cyklech jedna etapa za 8–10 dnů.

    Celková spotřeba betonu byla cca 39 400 kubíků, betonářské výztuže 5 400 t a předpínací výztuže 985 t.

    INVESTOR
    Ředitelství silnic a dálnic ČR
    PROJEKTANT
    Pontex
    ZHOTOVITEL
    SMP CZ
    REALIZACE
    04/1995 - 11/1998
    OCENĚNÍ
    MÍSTO STAVBY
    Doksany, Ústecký kraj

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    Petr Popsimov

    ředitel divize Dopravní stavby

    Petr Popsimov

    ředitel divize Dopravní stavby

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz
     Datová schránka: utdgcji

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     Pondělí až pátek, 7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Datová schránka: utdgcji
     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na pevné skruži, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

     Hraniční most Rozvadov – Waidhaus

     HRANIČNÍ MOST ROZVADOV – WAIDHAUS

     Nosná konstrukce o sedmi polích otevřeného spojitého dvoutrámového průřezu o rozpětí polí 33 + 5x 41 + 33 m samostatné pro každý pás dálnice byla betonována z části na pevné a z části na výsuvné skruži. Předpětí nosné konstrukce je systémem DYWIDAG.

     INVESTOR
     Ředitelství silnic a dálnic ČR
     PROJEKTANT
     Pontex
     ZHOTOVITEL
     SMP CZ
     REALIZACE
     11/1995– 08/1996
     OCENĚNÍ
     MÍSTO STAVBY
     Rozvadov, Plzeňský kraj

     Sdílejte tuto stránku:

     pro více informací o této zakázce se obracejte na:

     Petr Popsimov

     ředitel divize Dopravní stavby

     Petr Popsimov

     ředitel divize Dopravní stavby

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz
      Datová schránka: utdgcji

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Datová schránka: utdgcji
      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.