Společně VINCI

Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži

Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Monolitické mosty letmo betonované, Právě jsme dokončili

Výstavba dálničního mostu na dálnici D35, Opatovice – Časy

Výstavba dálničního mostu na dálnici D35, Opatovice – Časy

Tento úsek dálnice D35 má délku 12,6 km a vytvořil tak alternativu D1 propojením D11 u Hradce Králové a stávající D35 u Olomouce.

Zhotovitelem je sdružení firem STRABAG, M-SILNICE a SMP CZ.

SMP CZ realizovala největší mostní objekt trasy – SO 202 – most přes inundační území Labe. Most je v podélném směru rozdělen na dva samostatné dilatační celky. Most přes inundační území Labe je tvořen dvoutrámovou konstrukcí o 20 polích s celkovou délkou 874m (32,0+18×45,0+32,0m), most přes řeku Labe je komorová konstrukce o třech polích celkové délky 170m (45,0+80,0+45,0m).

 

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice
PROJEKTANT
TUBES
ZHOTOVITEL

sdružení firem STRABAG, M-SILNICE a SMP CZ

REALIZACE
03/2019 - 12/2021
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Opatovice, Časy/Pardubický kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

  Most na dálnici D47 přes Husí potok, Moravskoslezský kraj

  Most na dálnici D47 přes Husí potok, moravskoslezský kraj

  V rámci pokračování dálnice D47 mezi Bělotínem a Hladkými Životicemi byl navržen a zrealizován most v km 123.127. Konstrukci mostu tvoří náběhový dvoutrám z částečně předpjatého betonu zhotovovaný postupně monoliticky na výsuvné skruži. Spojitá nosná konstrukce délky 856,8 m bez dělení na dilatační spáry představuje solidní technické dílo v oblasti monolitických postupně betonovaných konstrukcí.

  Objekt je tvořen dvojicí souběžných, vzájemně nezávislých mostních konstrukcí z monolitického předpjatého betonu o jednadvaceti spojitých polích s rozpětím polí 40,8 m. Viadukt převádí dálnici přes údolí Husího potoka. Hlavní překážku tvoří zmiňovaný tok, železniční trať Suchdol nad Odrou – Fulnek, vesnice Hladké Životice včetně místních komunikací. V místě viaduktu je trasa dálnice vedena v pravotočivém směrovém oblouku s konstantním příčným sklonem 2,5 % a proměnným podélným sklonem 0,73 až 0,57 %.

  INVESTOR
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
  PROJEKTANT
  Stránský, Hustý a partneři
  ZHOTOVITEL
  SMP CZ
  REALIZACE
  05/2007 - 06/2010
  OCENĚNÍ
  MÍSTO STAVBY
  dálnice D47, Moravskoslezský kraj

  Sdílejte tuto stránku:

  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  Luboš Lobík

  ředitel divize

  Luboš Lobík

  ředitel divize Dopravní stavby

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz
   Datová schránka: utdgcji

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   Pondělí až pátek, 7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Datová schránka: utdgcji
   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

   Most přes Radbuzu, Plzeň

   Most přes Radbuzu, Plzeň

   Obchvat Plzně dálnicí D5 byl rozdělen na pět samostatných staveb. Jednou z nich je most přes řeku Radbuzu. Dálnice v tomto místě překračuje ploché údolí, ve kterém se v meandrech vine řeka, a které je zaplavováno velkými vodami. Údolí je v místě přemostění široké asi 450 m. Niveleta převáděné komunikace probíhá ve výšce 12 až 19 m nad ním.

   Most je založen na vrtaných pilotách průměru 1220/900 mm opřených o skalní podklad. Pilíře mostu tvoří dvojice osmibokých sloupů vetknutých do železobetonových základů. Opěry jsou opět ze dvou sloupů podporujících ložiska.

   Nosné konstrukce jsou dva samostatné vedle sebe stojící monolitické předpjaté železobetonové spojité nosníky o 14 polích. Krajní pole mají rozpětí 31 m, vnitřní 41 m. V příčném řezu má nosná konstrukce tvar TT výšky 2,30 m a šířky 2 x 14,32 m. Trámy mají lichoběžníkový tvar, jejich šířka v dolní části je 1,25 m. Deska mostovky má nejmenší tloušťku 0,25 m a největší v místech vetknutí do trámů 0,45 m. Délka mostu je 574 081 m, rozpětí polí 31 + 12 x 41 + 31 m, šířka 30,5 m a plocha mostu 16 729,3 m2.

   INVESTOR
   Ředitelství silnic a dálnic ČR
   PROJEKTANT
   Pontex
   ZHOTOVITEL
   SMP CZ
   REALIZACE
   07/1997 - 11/2000
   OCENĚNÍ
   MÍSTO STAVBY
   Plzeň, Plzeňský kraj

   Sdílejte tuto stránku:

   pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   Luboš Lobík

   ředitel divize

   Luboš Lobík

   ředitel divize Dopravní stavby

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

    Estakáda Ruzyně, Praha

    Estakáda Ruzyně, Praha

    Silniční okruh kolem Prahy v úseku Řepy–Ruzyně propojuje karlovarskou a slánskou rychlostní silnici.

    SMP CZ zde stavěla dominantní mostní objekt estakádu Ruzyně s délkou nosné konstrukce 1,003 km a půdorysnou plochou 37 885 m2. Most sestává ze dvou samostatných nosných konstrukcí pro každý dopravní směr, v podélném směru nosnou konstrukci tvoří spojitý předpjatý dvoukomorový nosník o 24 polích rozdělený na dva dilatační celky. Kratší část o délce 168,9 m dotváří mimoúrovňovou křižovatku Řepy a je doplněna rampami odbočujících větví. Most překračuje pásmo biokoridoru Litovického potoka, místní komunikace, železniční vlečku a železniční trať a vytváří koridor pro plánovanou rychlodráhu.

    Most má vylehčenou nosnou konstrukci tvořenou dvojicí komorových nosníků spojených horní deskou v hlavních polích estakády. Rozpětí polí je od 30 do 46 m, výška komorových nosníků je konstantní 2,5 m v celé délce nosné konstrukce.

    Uspořádání mostu umožnilo opakovaný postup výstavby po polích, celkem 48 u estakády a 4 u ramp. Ta se ve 30 polích prováděla na výsuvné skruži délky 96 m, ostatní pole byly betonovány na pevných skružích. Betonáž dvoukomorového průřezu probíhala ve dvou etapách, nejdříve byly provedeny spodní desky a stěny ve tvaru U, následovalo částečné podélné předpětí a po zabednění stropu byla dobetonována horní deska.

    Při stavbě bylo uloženo na 34 200 m3 betonu, 3 900 t betonářské oceli a 700 t předpínací oceli.

    INVESTOR
    Ředitelství silnic a dálnic ČR
    PROJEKTANT
    Pontex
    ZHOTOVITEL
    SMP CZ
    REALIZACE
    06/1999 – 10/2000
    MÍSTO STAVBY
    hl. m. Praha

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    Luboš Lobík

    ředitel divize

    Luboš Lobík

    ředitel divize Dopravní stavby

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz
     Datová schránka: utdgcji

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     Pondělí až pátek, 7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Datová schránka: utdgcji
     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

     Most přes Ohři u Doksan

     MOST PŘES OHŘI U DOKSAN

     SMP CZ stavěla most u Doksan, který převádí dálnici D8 v úseku Praha – Ústí nad Labem přes řeku Ohři a její rozsáhlé inundační území. Most sestává ze dvou souběžných konstrukcí, samostatných pro každý směr dopravy. Svojí délkou 1 180 m byl ve své době nejdelším dálničním mostem v České republice.

     Hlavní most přes Ohři je proveden jako spojitý železobetonový předpjatý nosník o třech polích s rozpětími 69,5 + 137 + 69,5 m. Příčný řez je jednokomorový s proměnnou výškou rozpětí od 3 m uprostřed rozpětí do 7 m u hlavních pilířů. Most byl vybudován metodou symetrické letmé betonáže pomocí dvojice betonážních vozíků po lamelách délky 3 až 5 m v cyklech po sedmi dnech na jeden pár lamel.

     Navazující estakády na obou březích jsou spojité předpjaté konstrukce dvoutrámového příčného řezu s výškou trámu 2 m o rozpětí polí cca 28 + 7 x 35 + 28 m. Betonáž obou estakád byla provedena po jednotlivých polích – etapách na výsuvné skruži v cyklech jedna etapa za 8–10 dnů.

     Celková spotřeba betonu byla cca 39 400 kubíků, betonářské výztuže 5 400 t a předpínací výztuže 985 t.

     INVESTOR
     Ředitelství silnic a dálnic ČR
     PROJEKTANT
     Pontex
     ZHOTOVITEL
     SMP CZ
     REALIZACE
     04/1995 - 11/1998
     OCENĚNÍ
     MÍSTO STAVBY
     Doksany, Ústecký kraj

     Sdílejte tuto stránku:

     pro více informací o této zakázce se obracejte na:

     Luboš Lobík

     ředitel divize

     Luboš Lobík

     ředitel divize Dopravní stavby

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz
      Datová schránka: utdgcji

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Datová schránka: utdgcji
      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      Dopravní stavby, Monolitické mosty betonované na pevné skruži, Monolitické mosty betonované na výsuvné skruži, Referenční stavby

      Hraniční most Rozvadov – Waidhaus

      HRANIČNÍ MOST ROZVADOV – WAIDHAUS

      Nosná konstrukce o sedmi polích otevřeného spojitého dvoutrámového průřezu o rozpětí polí 33 + 5x 41 + 33 m samostatné pro každý pás dálnice byla betonována z části na pevné a z části na výsuvné skruži. Předpětí nosné konstrukce je systémem DYWIDAG.

      INVESTOR
      Ředitelství silnic a dálnic ČR
      PROJEKTANT
      Pontex
      ZHOTOVITEL
      SMP CZ
      REALIZACE
      11/1995– 08/1996
      OCENĚNÍ
      MÍSTO STAVBY
      Rozvadov, Plzeňský kraj

      Sdílejte tuto stránku:

      pro více informací o této zakázce se obracejte na:

      Luboš Lobík

      ředitel divize

      Luboš Lobík

      ředitel divize Dopravní stavby

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz
       Datová schránka: utdgcji

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       Pondělí až pátek, 7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Datová schránka: utdgcji
       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.