Společně VINCI

Protihlukové stěny

Dopravní stavby, Opravy a rekonstrukce mostů, Právě jsme dokončili, Protihlukové stěny, Referenční stavby

Oprava protihlukové stěny na zavěšeném lanovém mostě, Praha-Hostivař

Oprava protihlukové stěny na zavěšeném lanovém mostě, Praha-Hostivař

SMP CZ prováděla opravu části protihlukové stěny na Lanovém mostě na Jižní spojce v Praze.

INVESTOR
Technická správa komunikací hlavního města Prahy
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
10 - 12/2019
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  Dopravní stavby, Protihlukové stěny, Referenční stavby

  Protihlukové stěny na zavěšeném lanovém mostě, Praha-Hostivař

  Protihlukové stěny na zavěšeném lanovém mostě, Praha-Hostivař

  Významnou referencí je realizace protihlukových stěn na rekonstruovaném zavěšeném „lanovém“ mostě v Praze-Hostivaři na pražském městském okruhu.

  Rekonstrukci tohoto mostu jsme zahájili v listopadu 2008 a dokončili byla v březnu 2009.

  Náplní tohoto projektu bylo odstranění mostních říms v havarijním stavu a vybudování říms nových, do který byly vetknuty nové protihlukové stěny. Celá akce probíhala v nepřetržitém třísměnném provozu.

  INVESTOR
  PROJEKTANT
  ZHOTOVITEL
  SMP CZ
  REALIZACE
  11/2008 – 03/2009
  OCENĚNÍ
  MÍSTO STAVBY
  Praha

  Sdílejte tuto stránku:

  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  Luboš Lobík

  ředitel divize

  Luboš Lobík

  ředitel divize Dopravní stavby

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz
   Datová schránka: utdgcji

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   Pondělí až pátek, 7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Datová schránka: utdgcji
   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   Dopravní stavby, Protihlukové stěny, Referenční stavby

   Protihlukové stěny na obchvatu města, Kolín

   Protihlukové stěny na obchvatu města Kolín

   Objekt protihlukové stěny byl navržen z důvodů odhlučnění přilehlé zástavby od silničního provozu z nově vybudované komunikace, která navazuje na ulici Polepskou. Výška stěny byla navržena 4 m nad niveletu osy komunikace – silnice I/38 . Skutečná, konstrukční výška stěny je až 5,85 m. Délka v ose stěny činí 234,5 m. Objekt stěny je situován na násypovém tělese po levé straně komunikace. Jednostranně pohltivá stěna splňuje akustické parametry na pohltivost – A3 a neprůzvučnost B2.

   Technické řešení

   Protihluková stěna je založena na železobetonových pilotách, zhotovených ve dvou fázích. V první fázi byla provedena betonáž dříku pilot do výšky hlavy piloty. V druhé fázi byly osazeny sloupy a poté proběhla betonáž hlav pilot do výšky uložení hybridních panelů.

   Nosné sloupky jsou železobetonové tvaru H v souladu s certifikací a stavebně technickým osvědčením.

   Spodní řada stěny byla vytvořena z hybridních panelů, které jsou uloženy na hlavy pilot. Hybridní panel se skládá ze soklové a pohltivé části. Dílec byl zapuštěn min. 5 cm pod upravený terén.

   Pohltivé panely byly namontovány v jedné nebo  ve dvou řadách nad sebou.

   INVESTOR
   Ředitelství silnic a dálnic ČR
   PROJEKTANT
   ZHOTOVITEL
   SMP CZ
   REALIZACE
   10/2011 – 03/2012
   OCENĚNÍ
   MÍSTO STAVBY
   Kolín

   Sdílejte tuto stránku:

   pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   Luboš Lobík

   ředitel divize

   Luboš Lobík

   ředitel divize Dopravní stavby

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Dopravní stavby, Protihlukové stěny, Referenční stavby

    Protihlukové stěny, Praha – Dolní Počernice

    Protihlukové stěny, Praha – Dolní Počernice

    Původní železobetonová protihluková stěna v délce 3,121 km byla postupně zdemolována a nahrazena novou vyšší se soklovými železobetonovými a hliníkovými panely s pohltivostí A5.

    Stavba byla celkově rozdělena na pět etap, přičemž první tři se týkaly strany směrem do centra Prahy a čtvrtá s pátou jsou součástí stavby směrem z centra. V první etapě délky 56 m se protihluková stěna prodloužila a budovala jako zcela nová. V místech, kde byla stěna vykloněná, což bylo ve 2. etapě a oblastech u mostů přes Hostavický a Štěrboholský potok, se celá odstranila nahradila novými včetně jejich pilotového založení. V ostatních partiích se betonové výplně vyměnily za nové. Na mostech byly skleněné výplně měněny za nové transparentní. Součástí stavby byla i nová krajnice a její odvodnění spojená s výměnou svodidel s vyšším stupněm zadržení v celé délce včetně mostů. Všechny práce byly prováděny  z odstavného pruhu šířky 4,0 metry za nepřerušeného provozu po Štěrboholské spojce za zachování dvou jízdních pruhů pro každý směr jízdy.

    Délka 1. etapy :                    56,0 m
    Délka 2. etapy:                   637,0 m
    Délka 3. etapy:                 1129,3 m
    Délka 4. etapy:                   987,2 m
    Délka 5. etapy:                   368,3 m

    INVESTOR
    Technická správa komunikací hl. m. Prahy
    PROJEKTANT
    SUDOP Praha
    ZHOTOVITEL
    Společnost Štěrboholská spojka - PHS Dolní Počernice sestávající se ze správce společnosti firmy SMP CZ a společníků firem Colas CZ a Liadur
    REALIZACE
    01/2017 – 10/2017
    OCENĚNÍ
    MÍSTO STAVBY
    Praha

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    Luboš Lobík

    ředitel divize

    Luboš Lobík

    ředitel divize Dopravní stavby

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz
     Datová schránka: utdgcji

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     Pondělí až pátek, 7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Datová schránka: utdgcji
     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.