Společně VINCI

Ekologické stavby

Ekologické stavby, Hydrotechnické stavby, Referenční stavby

Výstavba hlavního mola na Kamencovém jezeře, Chomutov

Výstavba hlavního mola na Kamencovém jezeře, Chomutov

Investorem stavby hlavního mola na Kamencovém jezeře, kterou prováděla SMP CZ, je statutární město Chomutov, které je také zpracovatelem realizační dokumentace stavby. Původní molo, včetně starých dubových pilot a zbytků historických konstrukcí, bylo kvůli nevyhovujícímu stavu a jeho založení odstraněno investorem ještě před zahájením vlastní stavby nového mola.

Nové urbanisticko-architektonické řešení navrhlo molo, které v maximální míře odpovídá původnímu historickému molu při zpracování požadavku investora na obnovení původního dřevěného charakteru v retro stylu s obnovením konstrukcí bazénů.

Něco málo z historie, zeměpisu a chemie

Kamencové jezero je dle dostupných informací jediné svého druhu na světě. Způsob vzniku jezera není přesně doložen, předpokládá se varianta zatopeného lomu po těžbě kamencové břidlice nebo vyhoření uhelné sloje. První zmínka pochází z roku 1818. Kamencové jezero jako přírodní útvar se nachází na severovýchodním okraji Chomutova, je široké 240 m, dlouhé 676 m a zaujímá rozlohu cca 16 ha s maximální hloubkou 4 m. Průměrná hodnota pH vody se v Kamencovém jezeře pohybuje okolo hodnoty 3. Obsahuje rozpuštěný kamenec, sírany, chloridy a železo. Vodní hladina jezera kolísá v průběhu roku přibližně o 20 cm.

Nové molo je navrženo jako plovoucí zařízení (ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb.) se stabilní pevnou přístupovou částí ze břehu. Projekt lze rozdělit na několik hlavních částí.

Pevné molo – jedná se dubovou rámovou konstrukci o délce 27 m a šířce 5 m se zdvojených profilů 2 x 60 mm x 250 mm osazenou a kotvenou na 30 dubových pilotách délky 3 a 4 metry, připojena je na břehovou linii ze 3 betonových patek. Pochozí část je provedena z podlahových panelů ze sibiřského modřínu, obložení sloupků zábradlí včetně madla je z dubového dřeva. Sloupky zábradlí a spojovací materiál jsou provedeny z nerezového materiálu (nerezová ocel AISI 316L), dřevěné části a konstrukce jsou naimpregnovány (výrobky OSMO) z důvodu styku s „kyselou“ vodou z Kamencového jezera.

Páteřní část mola – na pevné molo je napojena přechodovým můstkem plovoucí páteřní část o šířce 7,5 m a délce 70 m. Ta je sestavena z 21 betonových plováků s výplní z extrudovaného polystyrenu (2,5 m x 10 m a hmotnosti cca 12,5 t). Na výrobu betonu pro plováky byl použit síranovzdorný cement a povrch plováku je ještě ošetřen ochranným nátěrem SIKA. Pochozí část, obložení sloupků zábradlí, vlastní sloupky zábradlí a spojovací materiál je stejného druhu a úpravy jako u mola pevného.

Relaxační část mola je připojena k páteřní části na pravé straně přechodovou šikminou a její součástí je vestavba dětského bazénu (10 m x 18 m) o dvou úrovních dna (1,0 m a 1,5 m). Relaxační část je sestavena z ocelových pozinkovaných 33 FS plováků vyplněných extrudovaným polystyrenem (2 m x 6 m) s vnější povrchovou úpravou. Pochozí část je provedena z podlahových panelů ze sibiřského modřínu, obložení sloupků zábradlí včetně madla je z dubového dřeva. Koš vestavěného dětského bazénu je proveden z repasovaných kompozitových částí demontovaného starého mola (PREFAPOR 50 x 10/25) doplněných o nové prvky.

Další dva bazény, výukový a sportovní, jsou připojeny k páteřní části po obou stranách a jsou sestaveny z 20 FS plováků a vestavěným bazénovým košem (18 m x 8 m) a různých hloubkách bazénů (1,25 m a 1,8 m).

„Padesátka“, objekt plavčíka a skokanská věž – na relaxační molo navazuje tzv. padesátka. Jedná se o vymezení plavecké délky 50 m x 18 m z 20 FS plováků. Objekty plavčíka a skokanské věže jsou plovoucí objekty, které jsou připojeny k relaxační části mola každý na vlastních 3 FS plovácích. Objekt plavčíka je koncipován jako dvouúrovňový z ocelové pozinkované konstrukce o rozměrech 5 m x 4 m a výšce 4,8 m s uzavřenou místností ze sendvičové stěnové výplně tvořené roštem a obkladem z modřínových palubek, žebříkem do horní úrovně, s okny kruhového tvaru v horní úrovni s prostorem pro výhled plavčíka. Skokanská věž je ocelová pozinkovaná konstrukce o rozměrech 2,5 m x 2,7 m a výšce 2,8 m s dřevěnou podlahou v schodištěm do horní úrovně.

Projekt dále obsahuje drobné objekty jako schodiště, žebříky, přechodové šikminy, přívod vody s nerezovým pítkem, chráničky pro přípojku elektro, bazénový hydraulický zvedák „Delfín“ a v neposlední řadě systém ukotvení celého plovoucího mola v určeném místě na Kamencovém jezeře. Systém ukotvení je složen ze 4 dubových pilot, ke kterým je ukotveno páteřní molo, umožňující zároveň vertikální pohyb a 3 kusy Larsen vymezující směry plovoucí části na koncích.

Pod plovoucí částí mola, ve dně, je osazeno 9 kotevních bodů, které v kombinaci s betonovými bloky zajištují celé plovoucí molo na určené pozici na Kamencovém jezeře.

Realizace

Jednalo se o veřejnou zakázku rozdělenou do dvou etap. Etapa A, zahrnovala objekt pevného mola, páteřní části mola a relaxační části mola. Etapa B, zahrnovala výukový a sportovní bazén, „padesátku“ a ostatní objekty. Realizace probíhala za plného provozu areálu Kamencového jezera v době hlavní i vedlejší sezóny.

INVESTOR
statutární město Chomutov
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
03/2017 - 04/2018
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Chomutov, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  Ekologické stavby, Hydrotechnické stavby, Referenční stavby

  Čištění Seneckého rybníka a stavba tréninkového hřiště vodních sportů, Plzeň

  čištění seneckého rybníka a stavba tréninkové hřiště vodních sportů, plzeň

  V druhé polovině roku 2017 si plochu Seneckého rybníka v Plzni, nedaleko známého Boleveckého rybníka, „pronajala“ společnost SMP CZ. Nezávisle na sobě jsme zde realizovali dvě zajímavé zakázky. Čištění Seneckého rybníka, jehož zadavatelem je statutární město Plzeň – správa veřejného statku města Plzně, a stavbu tréninkového hřiště vodních sportů na Seneckém rybníku, jejímž zadavatelem je taktéž statutární město Plzeň, tentokrát ale odbor správy infrastruktury.

  Čištění Seneckého rybníka

  Cílem zakázky bylo celkové odbahnění rybníka a zpevnění hráze kamenným záhozem. Po vypuštění rybníka bylo provedeno odvodnění sedimentu pomocí odvodňovacích rýh. Následně jsme odbahnili celou plochu dna pomocí těžké mechanizace, což obnášelo vytěžení asi 11 100 m3 sedimentu. Ten byl okamžitě odvážen na nedalekou skládku na lesním pozemku v majetku města Plzně. Za tím účelem bylo nutno zpevnit a upravit přístupovou komunikaci v délce přibližně 1 km. Terénní deprese pozemku byla v závěrném profilu opatřena kamennou hrázkou z lomového kamene pro podélnou stabilizaci uloženého sedimentu. Po jeho uložení byla hráz překryta zeminou v tloušťce 200 mm, ohumusována a oseta travním semenem. Současně s dokončením odbahnění celé plochy dna došlo ke zpevnění hráze pomocí záhozu z lomového kamene.

  Práce byly provedeny také dívky výborné spolupráci s firmou STAVMONTA, která dodávala mechanizaci.

  Realizace celé akce proběhla v závěrečné fázi loňského roku, od září do prosince 2017, a díky příznivému počasí se ji podařilo fyzicky dokončit, přestože smlouva o dílo uvádí až dubnový termín roku 2018. Lze tedy již zahájit zpětné napouštění vodní plochy, tak aby byla použitelná pro veřejnost co nejdříve.

  Sportovní centrum Senecký rybník – tréninkové hřiště vodních sportů

  Druhou akcí byla výstavba tréninkového hřiště pro sportovní klub vodních pólistů. Jedná se o ojedinělý projekt, na kterém se kromě SMP CZ podílela významnou měrou také společnost PREFA PRO.

  Hlavní část celé stavby tvoří molo a hřiště pro vodní pólo. Objekt se skládá ze dvou čelních a jednoho postranního mola, která vymezují hřiště o rozměru 18 x 25 m. Čelní mola mají pochozí plochu širokou 900 mm a svislou čelní plochu vysokou 1 200 mm. V čelních molech jsou zřízeny otvory s ocelovými pažnicemi určené pro osazení demontovatelných sloupků, na které bude během hry zavěšena záchytná síť na míče.

  Boční molo a přístupová lávka jsou provedeny jako ploché panely o šířce 2 m, bez svislé části. Panely jsou položeny na prefabrikovaných sloupech a základových patkách zapuštěných do dna rybníka. Založení všech sloupů je provedeno plošně na únosné úrovni po odtěžení vodního sedimentu. Na panely jsou připevněna nerezová madla a zábradlí určená k upevnění lan vymezujících plavecké dráhy a branek na pólo. V prostoru hřiště je dno. Většina konstrukcí je tvořena prefabrikáty vyrobenými v PREFA PRO.

  Součástí celé dodávky hřiště je i kompletní sportovní vybavení (branky, sítě, lana pro plavecké dráhy), které bude osazeno až po napuštění rybníka.

  V rámci stavby a celého areálu byly prováděny i další stavební úpravy. Pro zpevnění břehu přilehlého k hřišti jsou osazeny a opět plošně založeny železobetonové prefabrikáty tvaru „L“, 2,0 x 1,3 x 1,0 m. Ty vytvořily opěrnou zídku, která odpovídá zatížení daného místa. Zároveň byly vyzděny kamenné opěrné zídky, které oddělují prostor se smíšeným provozem a travnatou terasu u klubovny. Výška zídek je 0,3-0,5 m, šířka 0,3 m. Zídky jsou provedeny jako režné zdivo z hrubě opracovaného lomového kamene se spárováním. Kamenná zídka vyrovnala terasové uspořádání terénu kolem klubovny, a tím se zvětšila i využitelná plocha.

  Na zhlaví opěrné zdi a kamenných zídek je provedena nová mlatová cesta jako přístup k molu a sportovní klubovně. Je zde osazeno dřevěné zábradlí o výšce 1,2 m z loupané smrkové kulatiny průměru 80-100 mm a délce 27 m bez výplně. Vedle hřiště je obslužná sjezdová rampa. Tu tvoří zemní val zpevněný silničními panely. Sklon rampy je 1:8. Délka rampy je 16,4 m, zpevněná šířka 3 m + krajnice 0,5 m.

  Realizované zámečnické výrobky: konstrukce pro ochrannou síť z hliníkové trubky průměru 36 x 3 mm, na kterou je zavěšena ochranná nylonová síť. Nerezová madla pro upevnění lan pro plavecké dráhy o délce 500 mm. Nerezová madla pro upevnění branek na pólo o rozměru 800 x 450 mm. Dva nerezové bazénové žebříky s pěti příčkami. Přenosné rampy z žárově zinkovaných jeklů o rozměrech 60 x 30 x 3 mm a 40 x 30 x 2 mm s pochozí plochou s vodotěsnou foliovanou stavební překližkou o tloušťce 15 mm s protiskluzovou úpravou. Povrchové úpravy se prováděly v bezprostředním okolí hřiště s cílem přizpůsobit území rekreačnímu využití.

  Realizace této části úpravy Seneckého rybníka byla zahájena na konci srpna 2017 a dokončena byla v listopadu 2017. SMP CZ ji realizovala téměř výhradně vlastními strojními prostředky.

  Obě stavby se spolu jak termínově, tak zčásti realizačně prolínaly. Hlavním záměrem bylo kromě celkového vyčištění Seneckého rybníka a zřízení stabilní základny pro Klub vodního póla, který zde má svou klubovnu, udržení atraktivity rybníka a jeho okolí pro rekreaci a volný čas.

   

   

  INVESTOR
  statutární město Plzeň
  PROJEKTANT
  SUNCAD
  ZHOTOVITEL
  SMP CZ
  REALIZACE
  09/2017 - 11/2017
  OCENĚNÍ
  MÍSTO STAVBY
  Plzeň, Plzeňský kraj

  Sdílejte tuto stránku:

  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz
   Datová schránka: utdgcji

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   Pondělí až pátek, 7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Datová schránka: utdgcji
   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   Ekologické stavby, Pozemní stavby, Referenční stavby

   Zabezpečení svahových deformací vodní nádrže Klíčava, Lánská Obora

   Zabezpečení svahových deformací vodní nádrže Klíčava, Lánská Obora

   SMP CZ realizovala zabezpečení svahových deformací vodní nádrže Klíčava v Lánské Oboře.

   Prvky umožňující vytvářet směrově proměnné opěrné zdi byly vyrobeny  z vláknobetonu se stěnami tloušťky pouhých 6 cm. Byla vyřešena i technologie výroby se zvlášť betonovaným čelem, které se přikládalo k ocelové formě prefabrikátu a následně betonovalo. Je nutné zdůraznit velmi dobrou spolupráci s naší dceřinou společností PREFA PRO v Brandýse nad Labem, bez které by nebylo možné v tak krátké době připravit výrobek k sériové výrobě.

   Projektant akce VPÚ DECO PRAHA si pro tento projekt vyžádal, aby pohledová část – čelo, byla vytvořena ze štěrku frakce  32/63. Byl to jeden z požadavků ekologů, aby drsná plocha zdi umožnila pohyb drobných živočichů. Také odsazení zdí podle sklonu svahu dává možnost osázení vzniklých stupňů vegetací.

   Pro I. etapu této stavby, kterou ve finále realizovala Energie – stavební a báňská, bylo v loňském roce vyrobeno v PREFA PRO a dodáno celkem 3 700 prefabrikátů. Investorem stavby je Lesní správa Lány – Kancelář prezidenta republiky.

   Oborou vede naučná stezka o délce asi 4 km pro pěší veřejnost a zčásti i pro cyklisty a je přístupná v letní sezóně.

   INVESTOR
   Lesní správa Lány - Kancelář prezidenta republiky
   PROJEKTANT
   VPÚ DECO PRAHA
   ZHOTOVITEL
   SMP CZ
   REALIZACE
   12/2015 - 07/2016
   OCENĚNÍ
   MÍSTO STAVBY
   Lány, Středočeský kraj

   Sdílejte tuto stránku:

   pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   Luboš Lobík

   ředitel divize

   Luboš Lobík

   ředitel divize Dopravní stavby

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Ekologické stavby, Referenční stavby

    Příroda spojuje – Sv. Linhart, Karlovy Vary

    Příroda spojuje – Sv. Linhart, Karlovy Vary

    Předmětem této zakázky bylo provedení těchto objektů:

    Pozorovací lávka u Lučních rybníků
    Mnohapolová dřevěná lávka sestávající z prostých polí s dvacetimetrovou dlouhou vyhlídkovou částí. Odbočná 6polová dřevěná lávka sestávající z prostých polí, na konci s vyhlídkovou plošinou nad hladinou rybníka. Lávka je založena na zemních vrutech.

    Pozorovací lávka u Fibichovy chaty
    Mnohapolová dřevěná lávka sestávající z prostých polí a s pozorovacím zastřešeným polem. Lávka je založena na zemních vrutech.

    Pozorovatelna u Linharta
    Dřevěná pozorovatelna s vyhlídkovou plošinou zastřešená sedlovou střechou, na kterou vedou samostatná dvouramenná nástupní a výstupní schodiště. Nosné sloupy jsou založeny na zemních vrutech.

    Dřevěné zábradlí je osazeno síťovou výplní.

    INVESTOR
    Lázeňské lesy Karlovy Vary
    PROJEKTANT
    PONTIKA
    ZHOTOVITEL
    sdružení SMP CZ a TIMA
    REALIZACE
    01/2013 – 06/2013
    OCENĚNÍ
    MÍSTO STAVBY
    Lesy u Karlových Varů, Karlovarský kraj

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    Luboš Lobík

    ředitel divize

    Luboš Lobík

    ředitel divize Dopravní stavby

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz
     Datová schránka: utdgcji

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     Pondělí až pátek, 7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Datová schránka: utdgcji
     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     Ekologické stavby, Referenční stavby

     Odstranění ekologické zátěže – skládky nebezpečného odpadu, Pozďátky

     Odstranění ekologické zátěže – skládky nebezpečného odpadu, Pozďátky

     Jednalo se o sanaci havarované skládky nebezpečného odpadu na správním území obce Slavičky v katastrálním území Pozďátky (cca 8 km východně od Třebíče). Cílem bylo provedení urychlené a profesionální sanace skládky v Pozďátkách, jako jednoho z nejzávažněji kontaminovaných míst kraje Vysočina, odstranění staveb skládky včetně uložených odpadů, kontaminovaných zemin a následná technická a biologická rekultivace k účelu odpovídajícímu plánovanému funkčnímu využití území.

     Celková plocha území ohroženého skládkou nebezpečného odpadu: 4,57 ha
     Kubatura likvidovaných staveb: 1 461 m3
     Plocha sanačního zásahu: 20 490 m2
     Celkové množství odvezených odpadů a kontaminovaných zemin: 78 667 t
     Celková plocha provedené biologické rekultivace: 32 090 m2

     Práce probíhaly za současného čerpání, čištění a úpravy drenážních a skládkových vod. V průběhu realizace dále probíhal monitoring povrchových a podzemních vod v prostoru i okolí skládky. Po odstranění skládky byla provedena rekultivace území. Provedením tohoto projektu byla odstraněna stará ekologická zátěž.

     Sanace skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách byla dokončena v dubnu 2012.

     INVESTOR
     DIAMO
     PROJEKTANT
     ZHOTOVITEL
     Sdružení Pozďátky -SMP CZ (vedoucí sdružení) a GEOSAN GROUP (člen sdružení)
     REALIZACE
     04/2010 – 04/2012
     OCENĚNÍ
     MÍSTO STAVBY
     Pozďátky, Kraj Vysočina

     Sdílejte tuto stránku:

     pro více informací o této zakázce se obracejte na:

     Jiří Bažata

     ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz
      Datová schránka: utdgcji

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Datová schránka: utdgcji
      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      Ekologické stavby, Referenční stavby

      Revitalizace území bývalých povrchových dolů a jejich přeměna na rekreační zóny, Sokolovsko

      Revitalizace území bývalých povrchových dolů a jejich přeměna na rekreační zóny, Sokolovsko

      SMP CZ prováděla rekultivaci a sanaci území bývalých povrchových dolů na Sokolovsku a jejich přeměnu na rekreační zóny.

      Jednalo se o rekultivaci a sanaci zbytkové jámy území lomu Medard-Libík hydrickou cestou, zabezpečení trvalé stability svahů vznikajícího jezera pro zvýšení odolnosti vůči větrem vyvolaným vlnám a stabilizaci břehů pro břehovou čáru, která je 400 m n. m.

      Jako protiabrazní opatření bylo realizováno opevnění svahů břehové linie z lomového kamene převážně uloženého do zářezu v terénu a je proveden až po úroveň nově vybudované obslužné komunikace, která se nachází po celém obvodu budoucího jezera.

      Po napuštění lomu a stabilizaci výsledné kvality vody vzniklo jezero s mnohostranným využitím o celkové ploše 470 hektarů s cca 120 miliony m3 vody.

      Plocha hladiny jezera: 416,88 ha

      Objem vody: 119 850 768 m3

      Realizované objemy prací

      Zemní práce: 1 528 000 m3

      Vodorovné přemístění zemin: 1 623 000 m3

      Hutněné násypy a zemní tělesa: 196 000 m3

      Plošné úpravy terénu: 887 000 m2

      Geomříže a geotextilie zemních těles a opevnění: 534 000 m2

      Založení trávníků hydroosevem: 367 000 m2

      Kamenné pohozy a ostatní konstrukce opevnění: 100 000 m3

      Komunikace: 52 000 m2

      INVESTOR
      Ministerstvo financí ČR
      PROJEKTANT
      ZHOTOVITEL
      SMP CZ
      REALIZACE
      03/2009 – 12/2011
      OCENĚNÍ
      MÍSTO STAVBY
      Sokolovsko

      Sdílejte tuto stránku:

      pro více informací o této zakázce se obracejte na:

      Jiří Bažata

      ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz
       Datová schránka: utdgcji

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       Pondělí až pátek, 7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Datová schránka: utdgcji
       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       Ekologické stavby, Referenční stavby

       Revitalizace Panské zahrady a vytvoření klidové zóny, Praha-Dubeč

       Revitalizace Panské zahrady A vytvoření klidové zóny, Praha-Dubeč

       Panské zahrady je situována na východním okraji zastavěného území městské části Praha – Dubeč v okolí údolní nivy Říčanského potoka.

       V rámci 1. etapy zakázky jsme provedli revitalizaci zanedbaného území na přírodní park, který slouží pro návštěvníky a obyvatele Prahy – Dubče a nedalekého domova s pečovatelskou službou. 1. etapa parku zaujímá rozlohu přibližně 2,4 ha. Centrální část parku tvoří údolní niva Říčanského potoka. V parku byly zřízeny atraktivní zelené plochy doplněné o lavičky, informační tabule a další mobiliář. V parku se také setkáme s mnoha architektonickými prvky, které dotváří zákoutí, či vyhlídky se solitérně vysazenými dřevinami. Jedním z nejvýznamnějších prvků je malé bludiště s vyvýšenou rozhlednou.
       Práce na výstavbě byly zahájeny 8. 12. 2009 přípravou území a byly dokončeny 30. 8. 2011. Příprava území spočívala v odstranění keřových porostů, probírky porostů a kácení dřevin a stromů. Současně s přípravou území byly zahájeny práce na modelaci terénu. Byly realizovány vodohospodářské objekty, které obsahovaly úpravu a vyčištění stávajícího koryta Říčanského potoka, opravu stávajícího náhonu, zřízení malé vodní plochy s mokřadem a vybudování stavítkových objektů a brodu.

       V rámci stavby byly přes Říčanský potok vybudovány dva monolitické železobetonové pojezdové mostky a dva mostky dřevěné pro pěší s dřevěným zábradlím. Dále byla provedena přeložka kabelu Telefónica O2, demontáž nadzemního vedení vysokého napětí a jeho přeložka včetně nové trafostanice, nové veřejné osvětlení, rozsáhlé sadové úpravy, které obsahují založení trávníků, pastvin a luk, výsadbu stromů, keřů a rostlin, vysazení vodních rostlin, v habrovém bludišti je umístěna vyhlídka a v samém závěru byly osazeny prvky drobné architektury (infotabule, rozcestníky, lavičky a odpadkové koše).

       Partner ve sdružení současně s námi budoval po provedení hrubých terénních úprav čtyři opěrné monolitické železobetonové zdi obložené obkladovým pískovcovým kamenem sloužící k zajištění nově modelovaného terénu, pojezdové komunikace i komunikace pro pěší s povrchem z mechanicky zhutněného kameniva, které jsou napojeny na místní komunikaci a parkoviště s kapacitou 56 stání pro osobní vozidla.

       V parku byl dále vybudován amfiteátr tvořený amfiteátrově uspořádanými pískovcovými kamennými stupni a schody na vyhlídku, které jsou rovněž z pískovcových kamenných stupňů.

       INVESTOR
       Hlavní město Praha
       PROJEKTANT
       MAT - PROJEKT
       ZHOTOVITEL
       Sdružení revitalizace Panské zahrady - SMP CZ, INGBAU CZ
       REALIZACE
       12/2009 – 08/2011
       OCENĚNÍ
       MÍSTO STAVBY
       hl. m. Praha

       Sdílejte tuto stránku:

       pro více informací o této zakázce se obracejte na:

       Jiří Bažata

       ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz
        Datová schránka: utdgcji

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        Pondělí až pátek, 7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Datová schránka: utdgcji
        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.