Společně VINCI

Podzemní a inženýrské stavby

Podzemní a inženýrské stavby, Právě jsme dokončili, Referenční stavby

Modernizace stanice metra Opatov, Praha

MODERNIZACE stanice metra OPATOV, Praha

Společnosti SMP CZ a BREMA prováděly modernizaci stanice metra Opatov. Stavba probíhala za stálého provozu metra, byly demontovány původní podhledy a nové byly nainstalovány po sanacích, opravách a přípravě všech vedení. Veškeré práce ve veřejných prostorách se prováděly pouze v noci, kdy je stanice uzavřena.

Nově je stanice metra Opatov bezbariérová, což znamenalo vybudování 2 nových výtahů.

INVESTOR
Dopravní podnik hlavního města Prahy
PROJEKTANT
METROPROJEKT Praha
ZHOTOVITEL
sdružení společností SMP CZ a BREMA
REALIZACE
10/2019 - 12/2020
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  Podzemní a inženýrské stavby, Referenční stavby

  Modernizace stanice metra Jinonice, Praha

  Modernizace stanice metra Jinonice, Praha

  Hlavním cílem modernizace stanice je zamezení průsaků či tečí do konstrukce stanice metra a její úprava dle současných předpisů, zejména požárních. Z důvodu co nejrychlejšího znovuotevření stanice pro veřejnost byla rekonstrukce navržena do tří etap, z nichž první a poslední etapa probíhala a probíhá za provozu. Pouze v době realizace hlavní etapy byla stanice veřejnosti uzavřena.

  Počáteční nultá etapa trvala dva měsíce a probíhala za plného provozu stanice. Většina prací probíhala v nočních směnách v době zavření stanice pro veřejnost. Tato etapa sloužila hlavně pro přípravné práce před úplným uzavřením stanice. Hlavními činnostmi bylo vybudování zařízení staveniště, postupné zakrývání dlažby stanice a přípravné práce v neveřejné části.

  Na počátku roku 2017 byla zahájena hlavní, první etapa, při které byl veřejnosti přístup do stanice na sedm měsíců plně uzavřen, a práce se tedy mohly rozběhnout naplno, jak v místě nástupiště, tak i v zázemí stanice. Postupně probíhaly demontáže původních podhledů a ostění, následovaly demontáže zontů a nosného systému. Po odkrytí betonového a z části litinového ostění byly ve velkém prováděny sanační práce, injektáže ostění a tmelení spár. Po dokončení injektáží, sanací a provedení přejímek bylo možné zahájit osazování nového nosného sytému zontů a poté samotných nerezových zontů, které nahradily ty původní – laminátové hořlavé.

  Průběžně, za osazenými zonty, byly osazovány definitivní lakované podhledy, v kolejištích perforované, v místě nástupiště plné. Specifičností stanice Jinonice jsou skleněné obklady skláře Františka Víznera, které se nachází ve svislých částech stanice. Díky společné snaze všech zúčastněných se tyto obklady podařilo zachránit, a původní vzhled stanice tak zůstal zachován. Skleněné obklady byly pracně demontovány z původních kovových kazet, následně omyty nebo očištěny jemnou chemií, zabudovány do nových nerezových kazet a poté zpět osazovány. Souběžně s těmito pracemi se opravovaly nástupištní hrany, prováděly se keramické obklady sloupů stanice a v zázemí probíhaly práce zajišťující splnění požárních předpisů v podobě instalací nových protipožárních dveří a ve velkém rozsahu také zazdívání pro rozdělení do jednotlivých požárních úseků. Člen sdružení, společnost BREMA v této etapě realizoval práce na nových silových i slaboproudých zařízeních, osazoval nové rozvaděče a instaloval nová světla, sdělovací systémy a automatizovaný systém dálkového řízení.

  Od konce srpna 2017 probíhaly ve stanici práce na druhé, poslední etapě. Jednalo se převážně o práce v neveřejných prostorách a za plného provozu stanice.

  INVESTOR
  Hlavní město Praha
  PROJEKTANT
  METROPROJEKT Praha
  ZHOTOVITEL
  sdružení společností SMP CZ a BREMA
  REALIZACE
  01/2017 - 08/2017
  OCENĚNÍ
  MÍSTO STAVBY
  hl. m. Praha

  Sdílejte tuto stránku:

  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  Luboš Lobík

  ředitel divize

  Luboš Lobík

  ředitel divize Dopravní stavby

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz
   Datová schránka: utdgcji

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   Pondělí až pátek, 7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Datová schránka: utdgcji
   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   Podzemní a inženýrské stavby, Referenční stavby

   Bezbarierové zpřístupnění stanice metra Anděl, Praha

   Bezbarierové zpřístupnění stanice metra Anděl, Praha

   Stavba bezbariérově zpřístupňuje z povrchu nároží ulic Nádražní a Bozděchova pomocí kaskády osobních výtahů nástupiště stanice metra Anděl. Stanice je napojena na stávající technickou infrastrukturu metra, která byla dle potřeby nového přístupu do stanice rozšířena a zmodernizována.

   Celková hloubka jámy je cca 30 m pod povrchem. Ražba probíhala Novou rakouskou tunelovací metodou, primárním ostěním ze stříkaného betonu a jehlováním nadloží. Jednalo se o choulostivou ražbu v blízkosti provozovaného metra, za složitých geologických podmínek pod vysokou zástavbou na povrchu.

   Hlavní město Praha udělilo v červnu 2016 společnosti SMP CZ cenu za realizaci bezbariérového zpřístupnění stanice metra Anděl, díky kterému se výrazně zjednoduší doprava tělesně hendikepovaných na tak zásadním dopravním uzlu městské hromadné dopravy. Ocenění bylo získáno především za vypořádání se s náročnými geologickými podmínkami. Stavba byla realizována ve sdružení SMP CZ (vedoucí sdružení) a RVES, Anděl společníci, Eurogas (nástupce RVES). Investorem byl Dopravní podnik hlavního města Prahy.

   INVESTOR
   Dopravní podnik hlavního města Prahy
   PROJEKTANT
   METROPROJEKT Praha
   ZHOTOVITEL
   sdružení společností SMP CZ, RVES, Anděl společníci, Eurogas
   REALIZACE
   06/2014 - 10/2015
   OCENĚNÍ

   MÍSTO STAVBY
   Praha

   Sdílejte tuto stránku:

   pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   Luboš Lobík

   ředitel divize

   Luboš Lobík

   ředitel divize Dopravní stavby

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Podzemní a inženýrské stavby, Referenční stavby

    Prodloužení trasy metra V.A – Dejvická-Motol, Praha

    Prodloužení trasy metra V.A – Dejvická-Motol, Praha

    Předmětem díla bylo zajištění stavební jámy a zemní práce sdruženého vzduchotechnického objektu na ulici Evropská včetně kompletní dodávky jeho stavební části a přilehlého zařízení staveniště, dodávka hlavních a přidružených stavebních traťových úsecích mezi stanicemi Dejvická a Petřiny, zajištění stavební jámy a zemní práce ve stanici Petřiny včetně velkého množství provizorních a definitivních přeložek inženýrských sítí, osvětlení stanice Petřiny a její architektonické ztvárnění ve smyslu dodávek podhledů a smaltovaných obkladů.

    Prodloužení metra V.A má čtyři traťové (mezistaniční úseky): Dejvická – Červený vrch, Červený vrch – Veleslavín, Veleslavín-Petřiny a Petřiny-Motol. Na prvních třech z nich předmětem naší dodávky byly tzv. hlavní a přidružené stavební práce. Jednalo se o provedení vyrovnávacích podkolejových betonů, definitivních železobetonových a zděných konstrukcí včetně speciálních protipožárních vrat v propojkách, dodávku a montáž ocelových konstrukcí pro veškeré kabelové rozvody.

    INVESTOR
    Dopravní podnik hl. m. Prahy
    PROJEKTANT
    METROPROJEKT Praha
    ZHOTOVITEL
    SMP CZ (vedoucí) – Eurovia - Metro V.A
    REALIZACE
    02/2011 - 04/2015
    OCENĚNÍ
    MÍSTO STAVBY
    Praha

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    Luboš Lobík

    ředitel divize

    Luboš Lobík

    ředitel divize Dopravní stavby

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz
     Datová schránka: utdgcji

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     Pondělí až pátek, 7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Datová schránka: utdgcji
     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     Podzemní a inženýrské stavby, Referenční stavby

     Městský okruh – spodní klenba tunelu Blanka, Praha

     Městský okruh – spodní klenba tunelu Blanka, Praha

     V prosinci roku 2010 jsme zahájili novou stavbu v rámci budovaného Městského okruhu v Praze. Konkrétně se jednalo o provedení definitivního ostění dna mostovky v severní tunelové troubě ražené části tunelu ŠPELC. Termín dokončení akce byl v listopadu 2011. Vlastní provádění definitivního ostění navazovalo na dokončení prací na ražbách a provizorním vystrojení tunelu a na uložení hydroizolačního souvrství. Výstavba měla proudový charakter.

     Předmětem naší činnosti bylo provádění konstrukce spodní klenby (dna), bloků, příček a samotné mostovky. To vše zahrnovalo ukládku armatury, bednění jednotlivých konstrukcí a betonáže. Celkem bylo za 10 měsíců uloženo téměř 1 000 tun výztuže, převážně ohýbaných sítí KARI a 14 000 mbetonu. Hlavním pomocným prvkem byl 18 tun vážící bednící vozík pro bednění a betonáž bloků a stěn nesoucích mostovku. Velký důraz byl kladen na definitivní povrchové úpravy konstrukcí a na osazení hydroizolačních prvků do pracovních spár definitivního ostění. Zakázka byla realizována v nepřetržitém provozu pod dozorem ČBÚ.

     Městský okruh Praha – vyrovnávky milánských stěn v tunelu Blanka

     V březnu roku 2012 se rozhodlo o variantě vyrovnání milánských stěn v části hloubených tunelů prováděných modifikovanou milánskou metodou za pomoci monolitu a užitím prefa panelů, a to horizontálním rozdělením stěny tunelu tak, že do výšky 3,34 metrů, což je výška keramického obkladu, byla provedena monolitická přibetonávka k milánské stěně a nad tuto přibetonávku byly namontovány obkladové panely. S realizací se začalo 15. dubna roku 2012. Termín dokončení stanovený na polovinu září byl dodržen. Obkladové panely jsou tenkostěnné prefabrikované z SCC vláknobetonu C 35/45 XF4 s PP vlákny (tloušťka panelu pouze 45 mm). Na obou úsecích je cca 70 typů panelů. Ty největší jsou rozměrů 1,6 metru šířky a 3,2 metru výšky. Celkový počet kusů panelů je 2 521.

     INVESTOR
     Hlavní město Praha
     PROJEKTANT
     Metroprojekt Praha
     ZHOTOVITEL
     SMP CZ
     REALIZACE
     12/2010 - 09//2012
     OCENĚNÍ
     MÍSTO STAVBY
     Praha

     Sdílejte tuto stránku:

     pro více informací o této zakázce se obracejte na:

     Luboš Lobík

     ředitel divize

     Luboš Lobík

     ředitel divize Dopravní stavby

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz
      Datová schránka: utdgcji

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Datová schránka: utdgcji
      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      Podzemní a inženýrské stavby, Referenční stavby

      Metro IV. C 2 Ládví-Letňany

      Metro IV. C 2 Ládví-Letňany

      Společnost SMP CZ realizovala v úseku metra Ládví–Letňany převážně betonářské práce.

      Ve stanici Střížkov se jednalo o první až čtvrtý dilatační díl železobetonové konstrukce stanice o délce 135 m, který se prováděl v otevřené stavební jámě zajištěné záporovým pažením včetně kompletní výstavby rozsáhlého přilehlého podchodu pod Vysočanskou ulicí.

      Součástí realizace byly izolace proti vodě, vnitřní stavební řemeslné práce, provedení podhledů, osvětlení a práce na architektonickém ztvárnění stanice včetně komerčních prostor pro obchodní vybavenost.

      Druhou stavbou je metro Letňany. Ta sestává z objektu 106 m dlouhého železobetonového tubusu dvoukolejného tunelu, který tvoří přechodový úsek mezi dvěma raženými jednokolejnými tunely a vestibulem stanice Letňany. Jedná se převážně o trojlodní, do stanice se rozšiřující rámovou konstrukci budovanou v otevřené stavební jámě zajištěné záporovým pažením.

      Součástí zakázky bylo provedení izolací proti vodě, jejich ochrana přibetonávkou a realizace zásypů stavebních jam.

      INVESTOR
      Dopravní podnik hl. m. Prahy
      PROJEKTANT
      METROPROJEKT Praha
      ZHOTOVITEL
      SMP CZ
      REALIZACE
      07/2005 - 12/2007
      OCENĚNÍ
      MÍSTO STAVBY
      Praha

      Sdílejte tuto stránku:

      pro více informací o této zakázce se obracejte na:

      Luboš Lobík

      ředitel divize

      Luboš Lobík

      ředitel divize Dopravní stavby

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz
       Datová schránka: utdgcji

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       Pondělí až pátek, 7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Datová schránka: utdgcji
       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       Podzemní a inženýrské stavby, Referenční stavby

       Tunel Panenská na dálnici D8

       tunel Panenská na dálnici D8

       Dálnice D8 z Prahy do Drážďan překonává vysoký hřeben Krušných hor pomocí dvou tunelů. Jedním z nich je 2 030 m dlouhý tunel Panenská. Na něm SMP CZ prováděla montáž samonosné betonářské výztuže definitivního ostění pravé, východní tunelové trouby. Pro montáž byl použit firemní ukládací vozík, pomocí kterého se po sestavení kostra výztuže zvedne do definitivní betonářské polohy.

       Vzhledem k délce tunelu se práce prováděly proudovou metodou od ražby až po betonáž definitivního ostění. Tento způsob výstavby kladl vysoké nároky na koordinaci a organizaci výstavby včetně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků speciálně na zajištění větrání v postupně ražené tunelové troubě.

       INVESTOR
       Ředitelství silnic a dálnic ČR
       PROJEKTANT
       Valbek
       ZHOTOVITEL
       SMP CZ
       REALIZACE
       06/2004 - 09/2005
       OCENĚNÍ
       MÍSTO STAVBY
       Petrovice, Ústecký kraj

       Sdílejte tuto stránku:

       pro více informací o této zakázce se obracejte na:

       Luboš Lobík

       ředitel divize

       Luboš Lobík

       ředitel divize Dopravní stavby

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz
        Datová schránka: utdgcji

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        Pondělí až pátek, 7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Datová schránka: utdgcji
        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        Podzemní a inženýrské stavby, Referenční stavby

        Oprava stanice metra Vltavská

        OPRAVA STANICE METRA VLTAVSKÁ

        Společnost SMP CZ se významně podílela na opravě metra v Praze po katastrofální povodni v srpnu 2002. Byla generálním dodavatelem opravy stanice metra Vltavská, jedné z nejrozsáhlejších a také nejvíce zasažených stanic zatopením.

        Začátkem září 2002 byly zahájeny čerpací práce povodňové vody až do sedmého podzemního patra. V místech, kde již voda nebyla, se zahájily intenzivní vysoušecí a odvlhčovací práce. Z podzemních prostor bylo nutné vyklidit obrovské množství znehodnoceného zařízení a uskladněného zdravotnického materiálu. Odstranily se rozvody silnoproudu a slaboproudu a sdělovací zařízení. Byly vybourány napadené podlahové konstrukce, odstraněny omítky, rozvody technického a sanitárního zařízení. Po důkladných dezinfekčních pracích se provedly sanace včetně nových stavebních konstrukcí v podzemních patrech stanice. Byly vyspraveny omítky, provedeny nové malby, rozvody sítí, podlahy, osvětlení, vytápění, vzduchotechnika, sanitární vybavenost a vyměněny veškeré bezpečnostní dveře.

        Ve vlastní stanici byly opraveny závěsné podhledy, rozvody sítí, zabezpečovací zařízení, namontovány nové eskalátory, opraveno obložení nástupištního tunelu a zprovozněno zázemí pro dopravní podnik. Před Vánocemi 2002 byl provizorně obnoven veřejný provoz metra. Následně se provedla sanace podzemních garáží navazujících na stanici a protipovodňové opatření pro celou stanici.

        Práce na stanici Vltavská byly završeny v roce 2005 vybudováním bezbariérového zpřístupnění pomocí svislého a šikmého výtahu.

        INVESTOR
        Dopravní podnik hl. m. Prahy
        PROJEKTANT
        METROPROJEKT Praha
        ZHOTOVITEL
        SMP CZ
        REALIZACE
        09/2002 - 08/2005
        OCENĚNÍ
        MÍSTO STAVBY
        Praha

        Sdílejte tuto stránku:

        pro více informací o této zakázce se obracejte na:

        Luboš Lobík

        ředitel divize

        Luboš Lobík

        ředitel divize Dopravní stavby

         KONTAKTY

         SMP CZ, a. s.

         Vyskočilova 1566
         140 00 Praha 4

         Telefon:  +420 222 185 111
         E-mail: info@smp.cz
         Datová schránka: utdgcji

         IČO: 27195147
         DIČ: CZ27195147

         Recepce

         Pondělí až pátek, 7-19 hodin
         Sídlo společnosti je bezbariérové.

         Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

         KONTAKTY

         SMP CZ, a. s.

         Vyskočilova 1566
         140 00 Praha 4

         Datová schránka: utdgcji
         Telefon:  +420 222 185 111
         E-mail: info@smp.cz

         IČO: 27195147
         DIČ: CZ27195147

         Recepce

         7-19 hodin
         Sídlo společnosti je bezbariérové.

         Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

         Podzemní a inženýrské stavby, Referenční stavby

         Metro IV. C 1 Holešovice-Ládví, Praha

         Metro IV. C 1 Holešovice-Ládví, Praha

         Stavební oddíl 01 – Holešovice – dodávka železobetonové konstrukce dvojice jednokolejných tunelových trub budovaných v otevřené stavební jámě v délce 107 m a 105 m. Betonáž byla prováděna ve stavební jámě, zajištěné kotvenými podzemními stěnami. Příčný profil tunelu je obdélníkový o rozměrech – šířka 4,80 m, světlá výška 4,75 m. Tloušťka stropu 0,60 m, tloušťka dna 0,60 m, tloušťka stěn je proměnná od 0,30 až 0,55 m.

         Stavební oddíl 03 – Trója – železobetonová konstrukce dvoukolejného tunelu se střední příčkou délky cca 110 m. Hloubený tunel začíná u ulice Povltavská, kde navazuje na v předstihu vybudovanou část tunelu, a končí portálem raženého tunelu do stanice Kobylisy.

         Stavební oddíl 06 – Ládví – železobetonová konstrukce dvoukolejného tunelu délky cca 130 m. Hloubený tunel navazuje na ražený tunel ze stanice Kobylisy a směřuje ke stanici Ládví. Betonáž byla prováděna ve stavební jámě, která byla v horní části pokryvných vrstev zajištěna záporovým pažením. Ocelové nosníky I 36 byly vkládány do vrtů se zabetonovanou patkou s jednou až čtyřmi úrovněmi zemních kotev a dřevěnými pažinami z povalů tloušťky 10 cm. Hloubka stavební jámy se pohybovala od 15 až do 8 m.

         INVESTOR
         Dopravní podnik hl. m. Prahy
         PROJEKTANT
         METROPROJEKT Praha
         ZHOTOVITEL
         SMP CZ
         REALIZACE
         11/2000 - 03/2004
         OCENĚNÍ
         MÍSTO STAVBY
         Praha

         Sdílejte tuto stránku:

         pro více informací o této zakázce se obracejte na:

         Luboš Lobík

         ředitel divize

         Luboš Lobík

         ředitel divize Dopravní stavby

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz
          Datová schránka: utdgcji

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          Pondělí až pátek, 7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Datová schránka: utdgcji
          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          Podzemní a inženýrské stavby, Referenční stavby

          Tunel, Jihlava

          Tunel, Jihlava

          Tunel je součástí silnice I/38 na obchvatu Jihlavy. Jde o 1 tubusový tunel 2 pruhový (3,5m) tunel délky 310 m s průjezdným profilem 4,8m a podélným sklonem 4%. Je hloubený v celé délce.

          Předmětem dodávky byla betonáž železobetonové konstrukce klenby zakryté části komunikace, která navazuje na podzemní stěny. Délka konstrukce je 304 m. Železobetonová konstrukce klenby je monolitická, betonovaná na místě do posuvného bednění. Klenba v celé délce je rozdělena na 26 klenbových pasů shodného příčného řezu. V podélném směru je členěna příčnými pracovními spárami na samostatně dilatující celky. Maximální délka dilatující části klenby je 12 m. Ve svých patách klenba navazuje prostřednictvím podélných pasů na jednotlivé lamely podzemních stěn. Pro betonáž klenby byla navrženo a zřízeno posuvné bednění klenby umístěné na pracovní plošině zpevněné silničními panely uloženými na vrstvě drobného kameniva třídy C tl. 150 mm. Skruž bednění byla navržena z materiálu PIŽMO montovaného „na ležato“. Bednění klenby bylo řešeno z materiálu ALPI (nosníky OMEGA, spojky MTO) upevněného na ramenáty z materiálu PERI (obloukové bednění GRV).

          INVESTOR
          Ředitelství silnic a dálnic ČR
          PROJEKTANT
          AMBERG Engineering Brno
          ZHOTOVITEL
          SMP CZ
          REALIZACE
          04/2003 - 11/2003
          OCENĚNÍ
          MÍSTO STAVBY
          Jihlava, Kraj Vysočina

          Sdílejte tuto stránku:

          pro více informací o této zakázce se obracejte na:

          Luboš Lobík

          ředitel divize

          Luboš Lobík

          ředitel divize Dopravní stavby

           KONTAKTY

           SMP CZ, a. s.

           Vyskočilova 1566
           140 00 Praha 4

           Telefon:  +420 222 185 111
           E-mail: info@smp.cz
           Datová schránka: utdgcji

           IČO: 27195147
           DIČ: CZ27195147

           Recepce

           Pondělí až pátek, 7-19 hodin
           Sídlo společnosti je bezbariérové.

           Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

           KONTAKTY

           SMP CZ, a. s.

           Vyskočilova 1566
           140 00 Praha 4

           Datová schránka: utdgcji
           Telefon:  +420 222 185 111
           E-mail: info@smp.cz

           IČO: 27195147
           DIČ: CZ27195147

           Recepce

           7-19 hodin
           Sídlo společnosti je bezbariérové.

           Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.