Společně VINCI

Pozemní stavby

Pozemní stavby, Právě jsme dokončili, Referenční stavby

Modernizace a dostavba objektu řídící věže na Letišti Karlovy Vary

MODERNIZACE A DOSTAVBA OBJEKTU ŘÍDÍCÍ VĚŽE NA LETIŠTI KARLOVY VARY 

SMP CZ prováděla celkovou modernizaci a dostavbu objektu řídící věže na Letišti Karlovy Vary. Ta spočívala v rekonstrukci a dostavbě stávající budovy, vybudování nové vodovodní přípojky, umístění náhradního zdroje elektrické energie, dieselagregátu pro bezvýpadkové zajištění provozu objektu a úpravě plochy kolem objektu.

INVESTOR
Řízení letového provozu České republiky
PROJEKTANT
TECHNISERV
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
03/2019 - 08/2020
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  Pozemní stavby, Právě jsme dokončili, Referenční stavby

  Modernizace vodohospodářské laboratoře Fakulty stavební ČVUT, Praha

  Modernizace vodohospodářské laboratoře Fakulty stavební ČVUT,  Praha

  SMP CZ prováděla rekonstrukci halové vodohospodářské laboratoře Fakulty stavební na ČVUT.

  Předmětem stavby byla modernizace a rekonstrukce objektů v halové laboratoři, výměna vzduchotechniky a stavební elektroinstalace, sanace tlakové nádrže a stávající strojní technologie.

  INVESTOR
  České vysoké učení technické v Praze
  PROJEKTANT
  ZHOTOVITEL
  SMP CZ, Vodohospodářská divize
  REALIZACE
  01/2019 - 11/2019
  OCENĚNÍ
  MÍSTO STAVBY
  Praha

  Sdílejte tuto stránku:

  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz
   Datová schránka: utdgcji

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   Pondělí až pátek, 7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Datová schránka: utdgcji
   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   Pozemní stavby, Referenční stavby

   Stavební úpravy tělocvičny na třídy mateřské a základní školy, Kašperské Hory

   STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY NA TŘÍDY MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY, KAŠPERSKÉ HORY

   Společnost SMP CZ prováděla stavební úpravy tělocvičny na třídy základní a mateřské školy. Cílem bylo rozšíření kapacity školky, vytvoření učebny výtvarné výchovy a prostor pro družinu. Do původního objektu bylo vloženo jedno patro, přidána větší okna a opravena fasáda.

   INVESTOR
   Město Kašperské hory
   PROJEKTANT
   Jiří Lejsek, Sušice
   ZHOTOVITEL
   SMP CZ
   REALIZACE
   05/2018 - 08/2019
   OCENĚNÍ
   MÍSTO STAVBY
   Kašperské Hory, Plzeňský kraj

   Sdílejte tuto stránku:

   pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   Jiří Bažata

   ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Pozemní stavby, Referenční stavby

    Hokejbalová hala a atletické hřiště, Dobřany

    Hokejbalová hala a atletické hřiště, Dobřany

    SMP CZ realizovala rozsáhlou přestavbu sportoviště v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Jedná se o krytou hokejbalovou halu, teprve druhou v České republice.

    Hokejbal má v Dobřanech velkou tradici. Klub slaví skvělé výsledky a sbírá významné úspěchy. Proměna areálu byla proto zaměřena především na jeho rozvoj. Dnes je staré hřiště už minulostí. Byla vybudována tribuna, střídačky, zázemí a střecha.

    Nový objekt hokejbalové haly se nachází na severní hranici areálu v blízkosti ulice Sportovní. Až 50 sportovců a členů jejich realizačních týmů zde může sledovat 240 sedících a 80 stojících diváků. Hala nemá stěny, a tak ji sportovci berou stále jako venkovní s tou výhodou, že mohou hrát i v dešti.

    Architektonické řešení využívá svažitosti terénu a zasazuje stavbu částečně do země, a proto je do každého patra umožněn vstup z terénu. Spodní stavba je z vnějšku tvořená lícovaným cihelným obkladem nebo přizdívkou, horní stavba je naopak vzdušná, tvořená zámečnickou konstrukcí a trapézovým plechem (střecha).

    Stavba je dvoupodlažní. Spodní patro tvoří herní plocha, komunikace, sklady, technická místnost a zázemí atletického areálu a horní patro slouží jako tribuna. Úroveň podlahy (hrací plochy) v 1. nadzemním podlaží navazuje v severozápadním cípu stavby na úroveň ulice Sportovců, odkud je také umožněn servisní vstup. Stavba sklonem střechy a sklopením severní fasády respektuje vnitřní diváckou tribunu a hmotově vytváří kosý kvádr, který optimálně využívá vnitřní prostor a minimalizuje velikost stavby. Hlavní vstup, který je na východní fasádě u hlavního vstupu do areálu a především v blízkosti vstupu do šaten sportovců, bezbariérově zpřístupňuje spodní úroveň tribuny v 2. nadzemním podlaží a přes schodiště sportovní plochu v 1. nadzemním podlaží. Zázemí sportovního areálu má samostatný vstup na východní fasádě u areálové komunikace. Jižní fasáda umožňuje po posunutí výkladců průhled na hrací plochu, čímž je vytvořena venkovní jižní tribuna na stání.

    Ostatní menší stavební objekty, tzn. nové parkoviště, atletický ovál s tartanovým povrchem, multifunkční hřiště pro míčové hry, pískové doskočiště, prostor pro vrh koulí a další atletické disciplíny, jsou umístěny přibližně na místech, které k tomuto účelu sloužily původně a jsou připraveny pro další pravidelné návštěvníky, zejména 500 žáků místní základní školy. Prostor je samozřejmě určen i ke sportovnímu vyžití široké veřejnosti, a tak nechybí ani dětské hřiště pro nejmenší s houpačkami a prolézačkami.

    INVESTOR
    Město Dobřany
    PROJEKTANT
    ZHOTOVITEL
    SMP CZ
    REALIZACE
    06/2017 - 11/2018
    OCENĚNÍ
    MÍSTO STAVBY
    Dobřany, Plzeňský kraj

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    Jiří Bažata

    ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz
     Datová schránka: utdgcji

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     Pondělí až pátek, 7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Datová schránka: utdgcji
     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     Pozemní stavby, Referenční stavby

     Výstavba tělocvičny v základní škole, Vejprnice

     Výstavba tělocvičny v základní škole, Vejprnice

     Výstavba nové tělocvičny byla zahájena demoličními pracemi v dubnu 2018 a byla předána k užívání v srpnu 2018 tak, aby nový školní rok začal v nové tělocvičně, což se k velké spokojenosti zadavatele, obce Vejprnice, podařilo. Bezbariérový přístup a nově vybudované zázemí zlepší podmínky a navýší možnosti školy v práci nejen s hendikepovanými školáky.

     REALIZACE

     Na místě původní tělocvičny byla navržena tělocvična nová o půdorysných rozměrech 30,40 x 20,30 m, světlé výšce 8,40 – 8,65 m a výšce pod průvlaky 7,25 m. Tělocvična navazuje na stávající spojovací krček, který byl k tělocvičně připojen zhruba v polovině delší strany a ke kterému byly v sousedství tělocvičny přistavěny zděné přístavby.

     Konstrukční systém nové tělocvičny byl navržen jako železobetonový prefabrikovaný montovaný skelet opláštěný stěnovými a střešními sendvičovými panely.

     Nosnou konstrukci tělocvičny tvoří železobetonové prefabrikované sloupy v osových vzdálenostech 5 m a rozponem 19,8 m vetknuté do kalichových patek. Opláště bylo provedeno ze stěnových sendvičových panelů – ocelové plechy z vnitřní a vnější strany s povrchovou polyesterovou úpravou, vyplněné tepelnou izolací PIR (λ = 0,018W/m2K), kotvené k železobetonovým sloupům nosného skeletu, popř. kolem okenních otvorů k ocelovým paždíkům a ocelovým úhelníkům v místech styku obvodového pláště se zděnou dělicí stěnou spojovacího krčku. Ocelové paždíky, kotvené k železobetonovým sloupům, tvoří také pomocné konstrukce některého interiérového zařízení tělocvičny.

     Střešní konstrukci tvoří prefabrikované sedlové vazníky. Vazníky jsou ukládány do vidlic sloupů na rozpon cca 19,8 m. Po obvodu jsou na kalichy patek osazeny základové prahy a ve střešní rovině na záhlaví sloupů střešní nosníky. Střešní plášť haly se skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev. Konstrukce střechy haly byla provedena ze střešních sendvičových panelů kotvených do železobetonových střešních vazníků sestávajícími z interiéru trapézovými plechy s polyesterovou povrchovou úpravou a tepelné izolace PIR (λ = 0,018W/m2K) a z vnější strany opatřené PVC fólií, která je součástí panelu z výroby. Skladba střechy přístaveb spojovacího krčku je řešena železobetonovým stropem s parozábranou a pojistnou hydroizolací z SBS modifikovaného asfaltového pásu. Tepelná izolace je z tepelněizolačních klínů ze stabilizovaného pěnového polystyrenu kašírovaných pásem z oxidovaného asfaltu v tloušťce 160-320 mm (S2), 200-300 mm (S2´) a střešní krytinu tvoří pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem. Byly použity akustické obklady stěn i stropu zajišťující dostatečnou neprůzvučnost.

     Povrchy podlah jsou v tělocvičně řešeny speciální sportovní podlahou s litým PUR povrchem včetně broušeného nátěru na záklopu z vodovzdorné překližky 4PD na trojitém lepeném roštu. v přístavbách krčku jsou použity těžké plovoucí podlahy s tepelnou polystyrenovou izolací. Ostatní nášlapné vrstvy jsou provedeny z keramické dlažby.

     Součástí realizace byly i dispoziční úpravy spojovacího krčku mezi školou a tělocvičnou. Po rekonstrukci se zde nacházejí šatny hochů a dívek, sprchy, které jsou vždy přístupné z jednotlivých šaten a z chodby, hygienické zázemí a úklidová komora.

     Do menší přístavby spojovacího krčku byl přesunut kabinet tělesné výchovy, do kterého se vchází přímo z tělocvičny. Ve druhé větší přístavbě byl řešen nový bezbariérový vstup do tělocvičny- zádveří, ze kterého je přístup do nové záchodové kabiny pro osoby se sníženou schopností pohybu. Chodba je spojena otvorem bez dveří přímo s chodbou krčku, kde byl vytvořen i přístup do nové šatny se sprchou.

     INVESTOR
     Město Vejprnice
     PROJEKTANT
     ZHOTOVITEL
     SMP CZ
     REALIZACE
     04/2018 - 08/2018
     OCENĚNÍ
     MÍSTO STAVBY
     Vejprnice, Plzeňský kraj

     Sdílejte tuto stránku:

     pro více informací o této zakázce se obracejte na:

     Jiří Bažata

     ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz
      Datová schránka: utdgcji

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Datová schránka: utdgcji
      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      Pozemní stavby, Referenční stavby

      Zastřešení parkovacího objektu Klatovské nemocnice, Klatovy

      Zastřešení parkovacího objektu Klatovské nemocnice, Klatovy

      Na sklonku roku 2016 realizovala SMP CZ zastřešení parkovacího objektu Klatovské nemocnice. Investorem byla Klatovská nemocnice. SMP CZ  byla vedoucím sdružení a druhým členem byla firma Medisolve Medical Solutions.

      Účelem stavby bylo zastřešení stávajícího garážového objektu s celkovou kapacitou 212 parkovacích míst, který byl realizován v roce 2012. Během provozu však docházelo k zatékání vody, především z tajícího sněhu, do nižších pater a zároveň k namrzání pojezdové plochy na horní parkovací ploše, a tím k omezenému počtu parkovacích míst. Samotný parkovací objekt se kompletně nachází uvnitř areálu Klatovské nemocnice. Jedná se o železobetonový třípodlažní skelet doplněný na obou štítech železobetonovými tubusy schodišť a výtahem. K západní podélné stěně jsou přisazeny šikmé rampy pro příjezd do jednotlivých podlaží a na střechu.

      Nové zastřešení je po stránce architektonické navrženo s obloukovou ocelovou konstrukcí. Ocelová konstrukce zastřešení má hlavní vazby navrženy v systémové modulaci stávajícího parkingu. Ten je 13 x 5,3 m, krajní pole 5,64 m. Celková délka je tedy 81,18 m. V příčném směru je modulový systém 5,09 + 6,80 + 5,09 = 16,98 m. Obloukové zastřešení má poloměr 45 m. Vrchol je umístěn uprostřed rozpětí mezi krajními sloupy parkingu a rampy. Vazba se skládá z obloukové příčle a sloupů. Krytina z trapézového plechu je ze skružených plechů, takže celý dojem zastřešení je obloukový. Možnost nástavby na stávající železobetonový skelet byla posouzena staticky a posouzena projektantem skeletu.

      Při realizaci bylo nutné provést několik úprav na objektu. Především šlo o zkrácení stávajících železobetonových prefabrikovaných prvků, na kterých je nové zastřešení ukotveno. Dalším příkladem je výměna protipožárních dveří ze střešních prostor. Součástí prací byla také úprava zdravotnětechnické instalace, elektronického protipožárního systému a silové elektřiny. Nově byly instalovány po celém zastřešení klempířské prvky a bleskosvody.

      Podmínkou pro realizaci akce bylo nepřerušení provozu parkování v prvních dvou podlažích a jakékoliv narušení provozu komunikací v areálu nemocnice. To omezilo možnost montáže pouze ze samotné střechy objektu a přilehlých prostor z východní strany objektu, podél silnice I. třídy s nutnými zábory ploch.

      Na klíčové cestě harmonogramu celé stavby byla výroba a následná montáž ocelové konstrukce. Vzhledem k termínu předpokládané realizace a lokalitě stavby byly však rozhodující klimatické podmínky. Ty již během prosince nedovolovaly stoprocentní nasazení pro montáž ocelové nosné konstrukce a krytiny z trapézových plechů. To vše mělo za následek prodloužení termínu dokončení až na začátek roku 2017.

      Celkově se jednalo o poměrně náročnou akci z důvodu realizace v zimním období, a to jak z hlediska organizace prací, tak z hlediska zajištění bezpečnosti práce.

      INVESTOR
      Klatovská nemocnice
      PROJEKTANT
      ZHOTOVITEL
      SMP CZ
      REALIZACE
      OCENĚNÍ
      MÍSTO STAVBY
      Klatovy

      Sdílejte tuto stránku:

      pro více informací o této zakázce se obracejte na:

      Jiří Bažata

      ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz
       Datová schránka: utdgcji

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       Pondělí až pátek, 7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Datová schránka: utdgcji
       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       Pozemní stavby, Referenční stavby

       Výstavba a obnova lázeňské infrastruktury, Klášterec nad Ohří

       Výstavba a obnova lázeňské infrastruktury, Klášterec nad Ohří

       Stavba byla prováděna pro město Klášterec nad Ohří. Součástí stavby byla rekonstrukce původního a přístavba nového lázeňského domu, výstavba obchvatové komunikace – lázeňské promenády a úpravy městského interiéru na náměstí Dr. Beneše.

       Lázeňský dům je přízemní budova postavená v secesním stylu, přístavba je zděný jednopatrový objekt obsahující lázeňské provozy a bazén.

       INVESTOR
       město Klášterec nad Ohří
       PROJEKTANT
       ZHOTOVITEL
       SMP CZ, závod Severozápad
       REALIZACE
       09/2005 - 09/2006
       OCENĚNÍ
       MÍSTO STAVBY
       Klášterec nad Ohří, Ústecký kraj

       Sdílejte tuto stránku:

       pro více informací o této zakázce se obracejte na:

       Václav Vlček

       ředitel závodu Severozápad

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz
        Datová schránka: utdgcji

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        Pondělí až pátek, 7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Datová schránka: utdgcji
        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        Pozemní stavby, Referenční stavby

        Rozhledna, Boubín

        Rozhledna, Boubín

        Výstavba dřevěné rozhledny na vrcholu Boubína v nadmořské výšce 1 362 m byla iniciována v roce 2004 zástupci mikroregionu Horní Vltavice – Boubínsko. Ten sdružuje obce Borová Lada, Horní Vltavice, Kubova Huť, Lenora, Nová Pec, Strážný, Zbytiny a města Volary a Vimperk. Ty, po několika letech úsilí, zajistily stavební povolení.

        V podmínkách stavebního povolení bylo i rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které udělilo výjimku pro tuto stavbu, která se nachází v národní přírodní rezervaci Boubínský prales v Chráněné krajinné oblasti Šumava.

        Stavba byla zahájena v červenci 2004. Protože bylo nutné dopravit na vrchol Boubína desítky tun kulatiny, betonu, pomocných konstrukcí, zvolili pracovníci ten nejšetrnější způsob dopravy materiálu, a to kombinaci lesní lanovky a koňské síly. Díky pracovníkům Lesů české republiky, kteří instalovali lanovku mezi nejvyšším bodem severní boubínské cesty a rozcestníkem turistických cest pod vrcholem Boubína, mohl být materiál dopraven bez sebemenších škod v nejstrmější části dopravní cesty. Zbylou dopravu po hřebenové turistické cestě obstaraly koně s přívěsem.

        V rámci tzv. nulté etapy si pracovníci stavby připravili a opracovali nosnou dřevěnou část rozhledny v areálu Radotínského přístavu, kde SMP CZ měla jednu ze svých základen. Všechny prvky z dřevěné kulatiny zde byly opracovány, včetně upravených styčníkových zakončení a délek tak, aby každá stěna rozhledny mohla být sestavena naležato. Vlastní práce na stavbě, tzv. první etapa, obsahovaly postavení základových patek. Jednalo se o 4 železobetonové základové patky půdorysných rozměrů 1,2 x 1,2 m provedených z betonu C25/30. Patky byly zahloubeny do skalního podloží, které je na vrcholu Boubína tvořeno žulovým masivem. Patky v nadzemní části byly obloženy šumavským sbíraným kamenem. Kotvení patek je řešeno pomocí čtyř tyčí DW Ø 15 mm vlepených do předvrtaných otvorů. Na dvě protilehlé kotevní tyče byla přišroubována převázka, která nesla kotevní šroub věže z GEWI tyče Ø 32 mm. Kotevní tyče byly vlepeny do pevné skály na délku minimálně 1 200 mm, v případě zvětšení počtu tyčí se mohla kotevní délka zkrátit. K takto připraveným základům je pak následně přikotvena celá dřevěná kostra rozhledny.

        Ve druhé etapě byla realizována nosná konstrukce rozhledny. Aby bylo možno jednotlivé dřevěné prvky montovat a spojovat, bylo nutné v ose budoucí rozhledny postavit pomocnou věž z inventárního materiálu Layher s vlastní schodišťovou částí. Jediným mechanizačním prostředkem byl pro stavbu rozhledny elektrický vrátek poháněný elektrickou centrálou Honda o výkonu 5 kW, pomocí kterého byl všechen převážně dřevěný materiál zvedán do výše.  Stavba nosné konstrukce rozhledny z impregnované kulatiny prostředkem KORASITCK trvala 30 pracovních dní.

        Veškerý materiál pro stavbu věže byl na vrchol Boubína dopraven lesní lanovkou. Jednalo se o 40 mdřeva, 12 m3 betonu, 3 tuny spojovacích prvků, barely vody a další materiál. Vodorovnou dopravu od lanovky k věži zajišťovaly koně z lesního závodu.

        V závěrečné třetí etapě bylo uprostřed věže namontováno dřevěné schodiště. To vede až k hornímu ochozu, který je určen turistům k pozorování okolní krajiny. Podlaha ochozu byla sestavena z fošen tloušťky 50 mm. Investor nepovolil zastřešení věže, a proto zůstal ochoz bez ochrany.

        Z důvodů zabezpečení vstupu na vyhlídkovou věž bylo provedeno opláštění rozhledny až do úrovně prvního nadzemního podlaží, ve kterém byly u vchodu do rozhledny osazeny dvoukřídlové dveře. Nad vstupními dveřmi byla provedena střecha chránící vstup na rozhlednu. Rozhledna byla na závěr stavby opatřena hromosvodem, který tuto 22 m vysokou dřevěnou konstrukci chrání před úderem blesku.

        Stavba byla dokončena a úspěšně zkolaudována v prosinci 2004.

        Po otevření rozhledny provedly Lesy České republiky úpravu přístupové cesty k rozhledně v délce cca 800 m, a tak je dnes rozhledna bezpečně přístupná turistům a poskytuje jim zážitek v podobě velebné vyhlídky do vnitrozemí až k Temelínu nebo na vrcholky hřebene šumavských pohraničních hor.

         

        INVESTOR
        Mikroregion Boubín
        PROJEKTANT
        Ing. Jiří Ondrich, statiku věže zpracoval ing. Vladimír Polanský
        ZHOTOVITEL
        SMP CZ
        REALIZACE
        06/2004 - 12/2004
        OCENĚNÍ
        MÍSTO STAVBY
        Boubín, Jihočeský kraj

        Sdílejte tuto stránku:

        pro více informací o této zakázce se obracejte na:

        Luboš Lobík

        ředitel divize

        Luboš Lobík

        ředitel divize Dopravní stavby

         KONTAKTY

         SMP CZ, a. s.

         Vyskočilova 1566
         140 00 Praha 4

         Telefon:  +420 222 185 111
         E-mail: info@smp.cz
         Datová schránka: utdgcji

         IČO: 27195147
         DIČ: CZ27195147

         Recepce

         Pondělí až pátek, 7-19 hodin
         Sídlo společnosti je bezbariérové.

         Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

         KONTAKTY

         SMP CZ, a. s.

         Vyskočilova 1566
         140 00 Praha 4

         Datová schránka: utdgcji
         Telefon:  +420 222 185 111
         E-mail: info@smp.cz

         IČO: 27195147
         DIČ: CZ27195147

         Recepce

         7-19 hodin
         Sídlo společnosti je bezbariérové.

         Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

         Pozemní stavby, Referenční stavby

         Nástavba objektu základní školy, Vejprnice

         Nástavba objektu základní školy, Vejprnice

         U stavby Základní školy ve Vejprnicích se jednalo o provedení nástavby 3. nadzemního podlaží na dvou učebních pavilonech, demolici a novou výstavbu propojovacího pavilonu, opravu a rekonstrukci prostor a technologií učebních pavilonů v 1. a 2. nadzemním podlaží.

         Cílem bylo zvýšení kapacity o jedenáct tříd, z nichž dvě jsou uvažovány jako speciální. Základní škola má nyní osmnáct kmenových učeben.

         Renovované budovy byly architektonicky sjednoceny s ostatními objekty základní a mateřské školy. Stavba probíhala za provozu, kdy pouze po nezbytně nutnou dobu byl vždy jeden učební pavilon uvolněn, vystěhován a po provedení stavebních a technologických prací opět zprovozněn. To vyžadovalo velkou zodpovědnost z hlediska zpracování plánu organizace výstavby tak, aby byly vždy a v každém okamžiku splněny veškeré podmínky bezpečnosti všech uživatelů základní a mateřské školy.

         INVESTOR
         PROJEKTANT
         ZHOTOVITEL
         SMP CZ
         REALIZACE
         OCENĚNÍ
         MÍSTO STAVBY
         Vejprnice, Plzeňský kraj

         Sdílejte tuto stránku:

         pro více informací o této zakázce se obracejte na:

         Jiří Bažata

         ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz
          Datová schránka: utdgcji

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          Pondělí až pátek, 7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Datová schránka: utdgcji
          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          Pozemní stavby, Referenční stavby

          Druhá etapa inženýrské sítě pro rodinné domy, Zbuzany

          DRUHÁ etapa inženýrské sítě pro rodinné domy, Zbuzany

          Zájmová lokalita se nachází na jižním okraji obce Zbuzany v nezastavěné části obce. Z východní strany je ohraničena silnicí III /0059 Zbuzany-Choteč. Ze severní strany lokalita navazuje na již realizovanou výstavbu I. etapy, včetně realizované dopravní infrastruktury. Středem území I. etapy výstavby je vedena dvojice místních obslužných komunikací (ulice na Hlinkách a ulice Slunečná). Ze západní strany je lokalita ohraničena pozemkem č. 626 ve vlastnictví obce Zbuzany. V jihozápadní časti je lokalita ohraničena pozemkem č. 149/81 v soukromém vlastnictví.

          Vlastní návrh urbanistického a architektonického řešení lokality a návrh parcelace byl proveden firmou AGA – Letiště ve spolupráci s investorem stavby. Předmětná lokalita počítá se situováním 67 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů.

          Účelem stavby bylo vybudovat dopravní a technickou infrastrukturu pro plánovanou výstavbu 67 rodinných domů.

          Základní dopravní skelet řešeného území tvoří systém místních obslužných komunikací s šířkou uličních prostorů 13 m. Tyto základní komunikace jsou navzájem propojeny a vytínají v oblasti veřejné prostranství pro umístění centrální parkové úpravy.

          Na základní dopravní skelet navazují zklidněné komunikace, které jsou řešeny jako komunikace se smíšeným provozem chodců a vozidel (obytné zóny). Komunikace řešené jako obytné zóny s sebou přináší výrazné zvýšení komfortu bydlení. Hlavním důvodem zřízení obytné zóny byla snaha o zvýšení bezpečnosti provozu a posílení nebo zdůraznění pobytové funkce nad funkcí dopravní na komunikacích s malým dopravním významem.

          Jednosměrné ulice obytné zóny mají šířku uličního prostoru 6,50 m a obousměrná ulice obytné zóny 8 m. Stavba zahrnovala přípravu území, tj. sejmutí kulturních vrstev půdy a kácení dřevin v nezbytném rozsahu.

          V rámci stavby byly provedeny komunikace a zpevněné plochy, splašková a dešťová kanalizace včetně vsakovacího objektu, vodovod, veřejné osvětlení, plynovod STL, objekt tříděného odpadu, společné pilíře (plyn + elektro) a ohumusování včetně sadových úprav. Splašková kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod a STL plynovod byly řešeny včetně přípojek.

          INVESTOR
          PALOA ESTATES
          PROJEKTANT
          AGA - Letiště
          ZHOTOVITEL
          SMP CZ
          REALIZACE
          05/2014 - 05/2015
          OCENĚNÍ
          MÍSTO STAVBY
          Zbuzany, Středočeský kraj

          Sdílejte tuto stránku:

          pro více informací o této zakázce se obracejte na:

          Luboš Lobík

          ředitel divize

          Luboš Lobík

          ředitel divize Dopravní stavby

           KONTAKTY

           SMP CZ, a. s.

           Vyskočilova 1566
           140 00 Praha 4

           Telefon:  +420 222 185 111
           E-mail: info@smp.cz
           Datová schránka: utdgcji

           IČO: 27195147
           DIČ: CZ27195147

           Recepce

           Pondělí až pátek, 7-19 hodin
           Sídlo společnosti je bezbariérové.

           Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

           KONTAKTY

           SMP CZ, a. s.

           Vyskočilova 1566
           140 00 Praha 4

           Datová schránka: utdgcji
           Telefon:  +420 222 185 111
           E-mail: info@smp.cz

           IČO: 27195147
           DIČ: CZ27195147

           Recepce

           7-19 hodin
           Sídlo společnosti je bezbariérové.

           Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.