Společně VINCI

Průmyslové stavby

Právě jsme dokončili, Průmyslové stavby, Referenční stavby

Vybudování nového úseku pásové dopravy hnědého uhlí pro Severočeské doly

VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO ÚSEKU PÁSOVÉ DOPRAVY HNĚDÉHO UHLÍ PRO SEVEROČESKÉ DOLY

SMP CZ realizovala novou propojovací linku pásové dopravy hnědého uhlí pro Severočeské doly, konkrétně důl Bílina. Zakázka obsahovala také zpracování dokumentace pro provedení stavby.

INVESTOR
Severočeské doly
PROJEKTANT
Valbek
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
12/2019 – 12/2021
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Bílina, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  Právě jsme dokončili, Průmyslové stavby, Referenční stavby

  Náhrada stabilního hasicího halonového zařízení a zatěsnění hašených úseků v Jaderné elektrárně Dukovany, Dukovany

  Náhrada stabilního hasicího halonového zařízení a zatěsnění hašených úseků v Jaderné elektrárně DUkovany, Dukovany

  V souvislosti se změnami legislativy dochází k omezování používání halonů pro hašení. S tím vyvstala potřeba náhrady halonového zařízení v Jaderné elektrárně Dukovany. Ta se týká 11 hašených úseků na každém reaktorovém bloku.

  SMP CZ prováděla ve sdružení se společností Nuvia prověření těsnosti dotčených hašených úseků pomocí Door fan testů a jejich dotěsnění pro splnění požadovaných limitů. Po utěsnění každého hašeného úseku byly opět realizovány testy k prokázání dosažených parametrů.

  V květnu 2019 byly zahájeny stavební úpravy na dotěsnění hašených úseků v rámci třetího reaktorového bloku. Zatěsňování  probíhalo v termínech odstávek i mimo ně při běžném provozu elektrárny, což vyžadovalo zvýšené nároky na logistiku a úzkou spolupráci s provozním personálem elektrárny.

  INVESTOR
  ČEZ
  PROJEKTANT
  ÚJV Řež
  ZHOTOVITEL
  SMP CZ a NUVIA
  REALIZACE
  09/2018 - 06/2021
  OCENĚNÍ
  MÍSTO STAVBY
  Dukovany, Kraj Vysočina

  Sdílejte tuto stránku:

  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz
   Datová schránka: utdgcji

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   Pondělí až pátek, 7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Datová schránka: utdgcji
   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   Průmyslové stavby, Referenční stavby

   Oprava železobetonové konstrukce na objektu Prádlo, Ledvice

   Oprava železobetonové konstrukce na objektu Prádlo, Ledvice

   Předmětem rekonstrukce byl objekt třídírny uhlí „prádlo“ v areálu Severočeských dolů Ledvice, kde bylo v rámci stavebně technického průzkumu zjištěno, že konstrukce jsou nevyhovující především vlivem koroze, hloubkové a povrchové degradace betonu vlivem průsaků. Realizace bude prováděna ve 14denní odstávce provozovaného objektu s množstvím technologie.

   V objektu „Prádlo“ se provedlo očištění konstrukcí tlakovou vodou o celkové ploše 1470 m2. Následovalo vysokotlaké otryskání železobetonových sloupů, průvlaků a stropů. Obnažená výztuž byla očištěna, ošetřena inhibitorem koroze a opatřena dvojnásobným ochranným nátěrem. Chybějící a degradovaná výztuž byla doplněna. Následně po provedení adhezního můstku se realizovala reprofilace železobetonových konstrukcí.

   Byly kompletně vybourány podlahy, odřezány zkorodované podpěry technologie pásových dopravníků a navařeny nové. Zhotoveno olemování prostupů, osazeny nové poklopy, podbedněny a zabetonovány nefunkční prostupy. Realizovaly se hydrostěrky a vybetonovala se nová dilatovaná podlaha z drátkobetonu v ploše 430 m2. Součástí rekonstrukce byla obnova ocelových schodišť a oprava nátěrového systému stávajících ocelových konstrukcí.

   Navazující objekt „přístavku“ a z jeho velké části masivní korozí napadená konstrukce byla zcela odstraněna, vybudovaly se nové základy a smontovala se nová lehká ocelová konstrukce, která byla kotvena do upravených  základových bloků, uložena na železobetonové konzoly a průvlak objektu „prádla“. Střecha a opláštění objektu se realizovaly jako ocelové, nezateplené. Stěny byly  prosvětleny pásy oken z drátoskla. Podlahy jsou ocelové. Součástí byla rovněž demontáž a zpětná montáž stávající technologie pásového dopravníku a jeřábové drážky.

   INVESTOR
   Severočeské doly
   PROJEKTANT
   Firma ing. Rubánko a STATUM Ing. Bund
   ZHOTOVITEL
   SMP CZ, závod Severozápad
   REALIZACE
   06/2016 – 07/2016
   OCENĚNÍ
   MÍSTO STAVBY
   Ledvice, Ústecký kraj

   Sdílejte tuto stránku:

   pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   Jiří Bažata

   ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Průmyslové stavby, Referenční stavby

    Elektrárna Prunéřov II, objekt 18 – demontáž souboru zařízení staveniště, Prunéřov

    Elektrárna Prunéřov II, objekt 18 – demontáž souboru zařízení staveniště, Prunéřov

    Předmětem realizace byla likvidace souboru zařízení staveniště vně i uvnitř areálu EPR II, které sloužilo jako provizoria ubytovací, skladovací plochy, přípojky elektro, zabezpečení apod., pro jednotlivé obchodní balíčky v rámci komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II.

    INVESTOR
    ČEZ
    PROJEKTANT
    In PROJEKT LOUNY ENGINEERING
    ZHOTOVITEL
    SMP CZ, závod Severozápad
    REALIZACE
    10/2016 – 12/2016
    OCENĚNÍ
    MÍSTO STAVBY
    Prunéřov, Ústecký kraj

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    Jiří Bažata

    ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz
     Datová schránka: utdgcji

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     Pondělí až pátek, 7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Datová schránka: utdgcji
     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     Průmyslové stavby, Referenční stavby

     Úpravna důlních vod Emerán, Bílina

     Úpravna důlních vod Emerán, bílina

     Jednalo se o stavbu nové úpravny důlní vody a rekonstrukci technologie úpravy důlní vody v úpravně důlních vod v areálu Severočeských dolů, dolu Bílina.

     INVESTOR
     Severočeské Doly, a.s.
     PROJEKTANT
     ZHOTOVITEL
     SMP CZ
     REALIZACE
     4/2012 – 6/2013
     OCENĚNÍ
     MÍSTO STAVBY
     Bílina, Ústecký kraj

     Sdílejte tuto stránku:

     pro více informací o této zakázce se obracejte na:

     Jiří Bažata

     ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz
      Datová schránka: utdgcji

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Datová schránka: utdgcji
      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      Průmyslové stavby, Referenční stavby

      Rekonstrukce dopravního mostu Z2 – úpravna uhlí Ledvice, Doly Bílina

      Rekonstrukce dopravního mostu Z2 – úpravna uhlí Ledvice, Doly Bílina

      Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající ocelové konstrukce a opláštění uzavřeného dopravního mostu pro 2 pásové dopravníky, kterými se zaváží objekt hlubinného zásobníku uhlím z objektu rozdělovací stanice, která je zásobována dálkovou pásovou dopravou ze šachty. Most se skládá z 8 mostních polí o celkové délce přemostění 194 m a šířce mostu 6,9 m . Všechna mostní pole jsou uložena na jedné ze středních, podélně kyvných podpor tzv. bárek výšky 2,15 m, 5,4 m, 6,25 m a 6,3 m. Součástí stavby byla i rekonstrukce vrchních částí železobetonového založení mostu a nová elektroinstalace.

      INVESTOR
      Severočeské doly
      PROJEKTANT
      Projekční kancelář Ing. Jaroslav Dospiva
      ZHOTOVITEL
      SMP CZ
      REALIZACE
      02/2016 – 10/2016
      OCENĚNÍ
      MÍSTO STAVBY
      Ledvice, Ústecký kraj

      Sdílejte tuto stránku:

      pro více informací o této zakázce se obracejte na:

      Jiří Bažata

      ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz
       Datová schránka: utdgcji

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       Pondělí až pátek, 7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Datová schránka: utdgcji
       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       Průmyslové stavby, Referenční stavby

       Elektrárna Dukovany – koncový jímač tepla SC 02 – stavební část, Dukovany

       Elektrárna Dukovany – koncový jímač tepla SC 02 – stavební část, Dukovany

       Stavba byla prováděna v areálu Jaderné elektrárny Dukovany, v prostoru chladicích věží obou hlavních výrobních bloků I a II.

       Předmětem realizace byly zejména liniové stavby, potrubní trasy technické vody důležité 1, 2, 3 napojené na potrubí hlavního výrobního bloku a nový koncový jímač tepla, jako nový technický prostředek, který slouží pro odvod tepla ze systému technické vody důležité a který vyplynul ze zátěžových zkoušek Stress testů.

       Součástí prací byly související a doprovodné objekty, kabelové trasy pro technické systémy fyzické ochrany, přeložka vnějšího osvětlení, kanalizace, železobetony, kabelové kanály, demontáže potrubních tras, prostupy, komunikace a terénní úpravy.

       INVESTOR
       ČEZ
       PROJEKTANT
       Škoda Praha invest
       ZHOTOVITEL
       Metrostav a SMP CZ
       REALIZACE
       03/2014 - 01/2016
       OCENĚNÍ
       MÍSTO STAVBY
       Dukovany, Kraj Vysočina

       Sdílejte tuto stránku:

       pro více informací o této zakázce se obracejte na:

       Jiří Bažata

       ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz
        Datová schránka: utdgcji

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        Pondělí až pátek, 7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Datová schránka: utdgcji
        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        Průmyslové stavby, Referenční stavby

        Stavební úpravy pro odparku, Stříbro

        Stavební úpravy pro odparku, stříbro

        Předmětem stavby bylo provedení stavebních úprav ve výrobní budově zaměřené na potravinářskou výrobu sirovátky. Práce byly prováděny za provozu. Jednalo se o zesílení stropu pod novou technologií z profilů I400, provedení nových železobetonových základových bloků s antivibračními rohožemi, demontáž části krytiny a střešních panelů, dodávka a montáž nových střešních panelů, izolace střechy a novou krytinu, základ pro venkovní technologii založený na mikropilotách.

        INVESTOR
        Euroserum
        PROJEKTANT
        CH Projekt Plzeň
        ZHOTOVITEL
        SMP CZ
        REALIZACE
        07/2014 - 11/2014
        OCENĚNÍ
        MÍSTO STAVBY
        Stříbro, Plzeňský kraj

        Sdílejte tuto stránku:

        pro více informací o této zakázce se obracejte na:

        Jiří Bažata

        ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

         KONTAKTY

         SMP CZ, a. s.

         Vyskočilova 1566
         140 00 Praha 4

         Telefon:  +420 222 185 111
         E-mail: info@smp.cz
         Datová schránka: utdgcji

         IČO: 27195147
         DIČ: CZ27195147

         Recepce

         Pondělí až pátek, 7-19 hodin
         Sídlo společnosti je bezbariérové.

         Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

         KONTAKTY

         SMP CZ, a. s.

         Vyskočilova 1566
         140 00 Praha 4

         Datová schránka: utdgcji
         Telefon:  +420 222 185 111
         E-mail: info@smp.cz

         IČO: 27195147
         DIČ: CZ27195147

         Recepce

         7-19 hodin
         Sídlo společnosti je bezbariérové.

         Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

         Průmyslové stavby, Referenční stavby

         Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – opláštění elektrárny

         KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II – OPLÁŠTĚNÍ ELEKTRÁRNY 

         SMP CZ prováděla kompletní výměnu opláštění a zastřešení hlavního výrobního bloku, který zahrnuje kotelny, bunkrové stavby, strojovny, dozorny a rozvodny.

         Výměna opláštění zahrnovala kompletní demontáž toho původního, otryskání kostry ocelové konstrukce, její opravu a doplnění, provedení nátěrového systému a montáž komponentů opláštění. Nový obvodový plášť o 14 000 m2 se skládá ze sendvičových panelů o tloušťce 80-120 mm a trapézových plechů. Otvory mají polykarbonátové výplně. Výměna střešní konstrukce byla prováděna souběžně s opláštěním ve dvou etapách. Byla zdemontována původní skladba, ošetřeny nosné ocelové střešní konstrukce a namontovány trapézové plechy, položena izolační tepelná vrstva a závěrečná vodonepropustná střešní krytina. Celá střech byla zatížena betonovými dlaždicemi jako ochrana před vztlakem.

         INVESTOR
         ČEZ
         PROJEKTANT
         T I centrum Plzeň, Báňské projekty Teplice, BPO, MV projekt
         ZHOTOVITEL
         Sdružení firem SMP CZ a VIAMONT
         REALIZACE
         03/2007 – 03/2012
         OCENĚNÍ
         MÍSTO STAVBY
         Elektrárna Tušimice, Ústecký kraj

         Sdílejte tuto stránku:

         pro více informací o této zakázce se obracejte na:

         Jiří Bažata

         ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz
          Datová schránka: utdgcji

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          Pondělí až pátek, 7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Datová schránka: utdgcji
          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          Průmyslové stavby, Referenční stavby

          Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – stavební a technologické objekty elektrárny

          Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – stavební a technologické objekty elektrárny

          SMP CZ realizovala opravu linky zauhlování spolu se skládkou uhlí, vápencové a sádrovcové hospodářství, soustavy kabelových kanálů, elektrorozvoden a přidružených technologických objektů včetně zásobování surovou vodou. Nově byly vybudovány objekty vodního hospodářství, základy kouřovodů, stanoviště traf a dopravy strusky včetně dvou železobetonových válcových sil na strusku a kompletně upraveny a opraveny inženýrské sítě a komunikace. Z hlavních objektů pro vodní hospodářství se zrealizovaly sběrné jímky o 4 000 m3.  Jednalo se o tři kruhové nádrže o průměru 18 m, jímku o 1 000 m3, čerpací stanici sběrných jímek a komoru čiřiče. Pro struskové hospodářství se pomocí taženého bednění vybudovala dvě 33 m vysoká kruhová železobetonová sila o vnitřním průměru 10 m.  V objektech hlavního výrobního bloku byly sanovány betonové, zděné a ocelové konstrukce, opraveny podlahy, vyměněna elektroinstalace a vzduchotechnika.

          INVESTOR
          ČEZ
          PROJEKTANT
          T I centrum Plzeň, Báňské projekty Teplice, BPO, MV projekt
          ZHOTOVITEL
          Sdružení firem SMP CZ a VIAMONT
          REALIZACE
          03/2007 – 03/2012
          OCENĚNÍ
          MÍSTO STAVBY
          Elektrárna Tušimice, Ústecký kraj

          Sdílejte tuto stránku:

          pro více informací o této zakázce se obracejte na:

          Jiří Bažata

          ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

           KONTAKTY

           SMP CZ, a. s.

           Vyskočilova 1566
           140 00 Praha 4

           Telefon:  +420 222 185 111
           E-mail: info@smp.cz
           Datová schránka: utdgcji

           IČO: 27195147
           DIČ: CZ27195147

           Recepce

           Pondělí až pátek, 7-19 hodin
           Sídlo společnosti je bezbariérové.

           Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

           KONTAKTY

           SMP CZ, a. s.

           Vyskočilova 1566
           140 00 Praha 4

           Datová schránka: utdgcji
           Telefon:  +420 222 185 111
           E-mail: info@smp.cz

           IČO: 27195147
           DIČ: CZ27195147

           Recepce

           7-19 hodin
           Sídlo společnosti je bezbariérové.

           Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.