Společně VINCI

Průmyslové stavby

Probíhající stavby, Průmyslové stavby

Vybudování nového úseku pásové dopravy hnědého uhlí pro Severočeské doly

VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO ÚSEKU PÁSOVÉ DOPRAVY HNĚDÉHO UHLÍ PRO SEVEROČESKÉ DOLY

SMP CZ realizuje novou propojovací linku pásové dopravy hnědého uhlí pro Severočeské doly, konkrétně důl Bílina. Zakázka obsahuje také zpracování dokumentace pro provedení stavby, a to do června 2020.

Celá akce má být dokončena na konci roku 2021.

INVESTOR
Severočeské doly
PROJEKTANT
Valbek
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
12/2019 – 12/2021
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Bílina, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Probíhající stavby, Průmyslové stavby

    Náhrada stabilního hasicího halonového zařízení a zatěsnění hašených úseků v Jaderné elektrárně Dukovany, Dukovany

    Náhrada stabilního hasicího halonového zařízení a zatěsnění hašených úseků v Jaderné elektrárně DUkovany, Dukovany

    V souvislosti se změnami legislativy dochází k omezování používání halonů pro hašení. S tím vyvstala potřeba náhrady halonového zařízení v Jaderné elektrárně Dukovany. Ta se týká 11 hašených úseků na každém reaktorovém bloku.

    SMP CZ provádí ve sdružení se společností Nuvia prověření těsnosti dotčených hašených úseků pomocí Door fan testů a jejich dotěsnění pro splnění požadovaných limitů. Po utěsnění každého hašeného úseku budou opět realizovány testy k prokázání dosažených parametrů.

    V květnu 2019 byly zahájeny stavební úpravy na dotěsnění hašených úseků v rámci třetího reaktorového bloku. Zatěsňování  probíhá v termínech odstávek i mimo ně při běžném provozu elektrárny, což vyžaduje zvýšené nároky na logistiku a úzkou spolupráci s provozním personálem elektrárny.

    INVESTOR
    ČEZ
    PROJEKTANT
    ÚJV Řež
    ZHOTOVITEL
    SMP CZ a NUVIA
    REALIZACE
    09/2018 - 2021
    OCENĚNÍ
    MÍSTO STAVBY
    Dukovany, Kraj Vysočina

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    Jindřich Tautrman

    ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz
      Datová schránka: utdgcji

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Datová schránka: utdgcji
      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      Průmyslové stavby, Referenční stavby

      Oprava železobetonové konstrukce na objektu Prádlo, Ledvice

      Oprava železobetonové konstrukce na objektu Prádlo, Ledvice

      Předmětem rekonstrukce byl objekt třídírny uhlí „prádlo“ v areálu Severočeských dolů Ledvice, kde bylo v rámci stavebně technického průzkumu zjištěno, že konstrukce jsou nevyhovující především vlivem koroze, hloubkové a povrchové degradace betonu vlivem průsaků. Realizace bude prováděna ve 14denní odstávce provozovaného objektu s množstvím technologie.

      V objektu „Prádlo“ se provedlo očištění konstrukcí tlakovou vodou o celkové ploše 1470 m2. Následovalo vysokotlaké otryskání železobetonových sloupů, průvlaků a stropů. Obnažená výztuž byla očištěna, ošetřena inhibitorem koroze a opatřena dvojnásobným ochranným nátěrem. Chybějící a degradovaná výztuž byla doplněna. Následně po provedení adhezního můstku se realizovala reprofilace železobetonových konstrukcí.

      Byly kompletně vybourány podlahy, odřezány zkorodované podpěry technologie pásových dopravníků a navařeny nové. Zhotoveno olemování prostupů, osazeny nové poklopy, podbedněny a zabetonovány nefunkční prostupy. Realizovaly se hydrostěrky a vybetonovala se nová dilatovaná podlaha z drátkobetonu v ploše 430 m2. Součástí rekonstrukce byla obnova ocelových schodišť a oprava nátěrového systému stávajících ocelových konstrukcí.

      Navazující objekt „přístavku“ a z jeho velké části masivní korozí napadená konstrukce byla zcela odstraněna, vybudovaly se nové základy a smontovala se nová lehká ocelová konstrukce, která byla kotvena do upravených  základových bloků, uložena na železobetonové konzoly a průvlak objektu „prádla“. Střecha a opláštění objektu se realizovaly jako ocelové, nezateplené. Stěny byly  prosvětleny pásy oken z drátoskla. Podlahy jsou ocelové. Součástí byla rovněž demontáž a zpětná montáž stávající technologie pásového dopravníku a jeřábové drážky.

      INVESTOR
      Severočeské doly
      PROJEKTANT
      Firma ing. Rubánko a STATUM Ing. Bund
      ZHOTOVITEL
      SMP CZ, závod Severozápad
      REALIZACE
      06/2016 – 07/2016
      OCENĚNÍ
      MÍSTO STAVBY
      Ledvice, Ústecký kraj

      Sdílejte tuto stránku:

      pro více informací o této zakázce se obracejte na:

      Jiří Bažata

      ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz
        Datová schránka: utdgcji

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        Pondělí až pátek, 7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Datová schránka: utdgcji
        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        Průmyslové stavby, Referenční stavby

        Elektrárna Prunéřov II, objekt 18 – demontáž souboru zařízení staveniště, Prunéřov

        Elektrárna Prunéřov II, objekt 18 – demontáž souboru zařízení staveniště, Prunéřov

        Předmětem realizace byla likvidace souboru zařízení staveniště vně i uvnitř areálu EPR II, které sloužilo jako provizoria ubytovací, skladovací plochy, přípojky elektro, zabezpečení apod., pro jednotlivé obchodní balíčky v rámci komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II.

        INVESTOR
        ČEZ
        PROJEKTANT
        In PROJEKT LOUNY ENGINEERING
        ZHOTOVITEL
        SMP CZ, závod Severozápad
        REALIZACE
        10/2016 – 12/2016
        OCENĚNÍ
        MÍSTO STAVBY
        Prunéřov, Ústecký kraj

        Sdílejte tuto stránku:

        pro více informací o této zakázce se obracejte na:

        Jiří Bažata

        ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz
          Datová schránka: utdgcji

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          Pondělí až pátek, 7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Datová schránka: utdgcji
          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          Průmyslové stavby, Referenční stavby

          Úpravna důlních vod Emerán, Bílina

          Úpravna důlních vod Emerán, bílina

          Jednalo se o stavbu nové úpravny důlní vody a rekonstrukci technologie úpravy důlní vody v úpravně důlních vod v areálu Severočeských dolů, dolu Bílina.

          INVESTOR
          Severočeské Doly, a.s.
          PROJEKTANT
          ZHOTOVITEL
          SMP CZ
          REALIZACE
          4/2012 – 6/2013
          OCENĚNÍ
          MÍSTO STAVBY
          Bílina, Ústecký kraj

          Sdílejte tuto stránku:

          pro více informací o této zakázce se obracejte na:

          Jiří Bažata

          ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

            KONTAKTY

            SMP CZ, a. s.

            Vyskočilova 1566
            140 00 Praha 4

            Telefon:  +420 222 185 111
            E-mail: info@smp.cz
            Datová schránka: utdgcji

            IČO: 27195147
            DIČ: CZ27195147

            Recepce

            Pondělí až pátek, 7-19 hodin
            Sídlo společnosti je bezbariérové.

            Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

            KONTAKTY

            SMP CZ, a. s.

            Vyskočilova 1566
            140 00 Praha 4

            Datová schránka: utdgcji
            Telefon:  +420 222 185 111
            E-mail: info@smp.cz

            IČO: 27195147
            DIČ: CZ27195147

            Recepce

            7-19 hodin
            Sídlo společnosti je bezbariérové.

            Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

            Průmyslové stavby, Referenční stavby

            Rekonstrukce dopravního mostu Z2 – úpravna uhlí Ledvice, Doly Bílina

            Rekonstrukce dopravního mostu Z2 – úpravna uhlí Ledvice, Doly Bílina

            Předmětem stavby byla rekonstrukce stávající ocelové konstrukce a opláštění uzavřeného dopravního mostu pro 2 pásové dopravníky, kterými se zaváží objekt hlubinného zásobníku uhlím z objektu rozdělovací stanice, která je zásobována dálkovou pásovou dopravou ze šachty. Most se skládá z 8 mostních polí o celkové délce přemostění 194 m a šířce mostu 6,9 m . Všechna mostní pole jsou uložena na jedné ze středních, podélně kyvných podpor tzv. bárek výšky 2,15 m, 5,4 m, 6,25 m a 6,3 m. Součástí stavby byla i rekonstrukce vrchních částí železobetonového založení mostu a nová elektroinstalace.

            INVESTOR
            Severočeské doly
            PROJEKTANT
            Projekční kancelář Ing. Jaroslav Dospiva
            ZHOTOVITEL
            SMP CZ
            REALIZACE
            02/2016 – 10/2016
            OCENĚNÍ
            MÍSTO STAVBY
            Ledvice, Ústecký kraj

            Sdílejte tuto stránku:

            pro více informací o této zakázce se obracejte na:

            Jiří Bažata

            ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

              KONTAKTY

              SMP CZ, a. s.

              Vyskočilova 1566
              140 00 Praha 4

              Telefon:  +420 222 185 111
              E-mail: info@smp.cz
              Datová schránka: utdgcji

              IČO: 27195147
              DIČ: CZ27195147

              Recepce

              Pondělí až pátek, 7-19 hodin
              Sídlo společnosti je bezbariérové.

              Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

              KONTAKTY

              SMP CZ, a. s.

              Vyskočilova 1566
              140 00 Praha 4

              Datová schránka: utdgcji
              Telefon:  +420 222 185 111
              E-mail: info@smp.cz

              IČO: 27195147
              DIČ: CZ27195147

              Recepce

              7-19 hodin
              Sídlo společnosti je bezbariérové.

              Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

              Průmyslové stavby, Referenční stavby

              Elektrárna Dukovany – koncový jímač tepla SC 02 – stavební část, Dukovany

              Elektrárna Dukovany – koncový jímač tepla SC 02 – stavební část, Dukovany

              Stavba byla prováděna v areálu Jaderné elektrárny Dukovany, v prostoru chladicích věží obou hlavních výrobních bloků I a II.

              Předmětem realizace byly zejména liniové stavby, potrubní trasy technické vody důležité 1, 2, 3 napojené na potrubí hlavního výrobního bloku a nový koncový jímač tepla, jako nový technický prostředek, který slouží pro odvod tepla ze systému technické vody důležité a který vyplynul ze zátěžových zkoušek Stress testů.

              Součástí prací byly související a doprovodné objekty, kabelové trasy pro technické systémy fyzické ochrany, přeložka vnějšího osvětlení, kanalizace, železobetony, kabelové kanály, demontáže potrubních tras, prostupy, komunikace a terénní úpravy.

              INVESTOR
              ČEZ
              PROJEKTANT
              Škoda Praha invest
              ZHOTOVITEL
              Metrostav a SMP CZ
              REALIZACE
              03/2014 - 01/2016
              OCENĚNÍ
              MÍSTO STAVBY
              Dukovany, Kraj Vysočina

              Sdílejte tuto stránku:

              pro více informací o této zakázce se obracejte na:

              Jiří Bažata

              ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

                KONTAKTY

                SMP CZ, a. s.

                Vyskočilova 1566
                140 00 Praha 4

                Telefon:  +420 222 185 111
                E-mail: info@smp.cz
                Datová schránka: utdgcji

                IČO: 27195147
                DIČ: CZ27195147

                Recepce

                Pondělí až pátek, 7-19 hodin
                Sídlo společnosti je bezbariérové.

                Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                KONTAKTY

                SMP CZ, a. s.

                Vyskočilova 1566
                140 00 Praha 4

                Datová schránka: utdgcji
                Telefon:  +420 222 185 111
                E-mail: info@smp.cz

                IČO: 27195147
                DIČ: CZ27195147

                Recepce

                7-19 hodin
                Sídlo společnosti je bezbariérové.

                Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                Průmyslové stavby, Referenční stavby

                Stavební úpravy pro odparku, Stříbro

                Stavební úpravy pro odparku, stříbro

                Předmětem stavby bylo provedení stavebních úprav ve výrobní budově zaměřené na potravinářskou výrobu sirovátky. Práce byly prováděny za provozu. Jednalo se o zesílení stropu pod novou technologií z profilů I400, provedení nových železobetonových základových bloků s antivibračními rohožemi, demontáž části krytiny a střešních panelů, dodávka a montáž nových střešních panelů, izolace střechy a novou krytinu, základ pro venkovní technologii založený na mikropilotách.

                INVESTOR
                Euroserum
                PROJEKTANT
                CH Projekt Plzeň
                ZHOTOVITEL
                SMP CZ
                REALIZACE
                07/2014 - 11/2014
                OCENĚNÍ
                MÍSTO STAVBY
                Stříbro, Plzeňský kraj

                Sdílejte tuto stránku:

                pro více informací o této zakázce se obracejte na:

                Jiří Bažata

                ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

                  KONTAKTY

                  SMP CZ, a. s.

                  Vyskočilova 1566
                  140 00 Praha 4

                  Telefon:  +420 222 185 111
                  E-mail: info@smp.cz
                  Datová schránka: utdgcji

                  IČO: 27195147
                  DIČ: CZ27195147

                  Recepce

                  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
                  Sídlo společnosti je bezbariérové.

                  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                  KONTAKTY

                  SMP CZ, a. s.

                  Vyskočilova 1566
                  140 00 Praha 4

                  Datová schránka: utdgcji
                  Telefon:  +420 222 185 111
                  E-mail: info@smp.cz

                  IČO: 27195147
                  DIČ: CZ27195147

                  Recepce

                  7-19 hodin
                  Sídlo společnosti je bezbariérové.

                  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                  Průmyslové stavby, Referenční stavby

                  Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – opláštění elektrárny

                  KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II – OPLÁŠTĚNÍ ELEKTRÁRNY 

                  SMP CZ prováděla kompletní výměnu opláštění a zastřešení hlavního výrobního bloku, který zahrnuje kotelny, bunkrové stavby, strojovny, dozorny a rozvodny.

                  Výměna opláštění zahrnovala kompletní demontáž toho původního, otryskání kostry ocelové konstrukce, její opravu a doplnění, provedení nátěrového systému a montáž komponentů opláštění. Nový obvodový plášť o 14 000 m2 se skládá ze sendvičových panelů o tloušťce 80-120 mm a trapézových plechů. Otvory mají polykarbonátové výplně. Výměna střešní konstrukce byla prováděna souběžně s opláštěním ve dvou etapách. Byla zdemontována původní skladba, ošetřeny nosné ocelové střešní konstrukce a namontovány trapézové plechy, položena izolační tepelná vrstva a závěrečná vodonepropustná střešní krytina. Celá střech byla zatížena betonovými dlaždicemi jako ochrana před vztlakem.

                  INVESTOR
                  ČEZ
                  PROJEKTANT
                  T I centrum Plzeň, Báňské projekty Teplice, BPO, MV projekt
                  ZHOTOVITEL
                  Sdružení firem SMP CZ a VIAMONT
                  REALIZACE
                  03/2007 – 03/2012
                  OCENĚNÍ
                  MÍSTO STAVBY
                  Elektrárna Tušimice, Ústecký kraj

                  Sdílejte tuto stránku:

                  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

                  Jiří Bažata

                  ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

                    KONTAKTY

                    SMP CZ, a. s.

                    Vyskočilova 1566
                    140 00 Praha 4

                    Telefon:  +420 222 185 111
                    E-mail: info@smp.cz
                    Datová schránka: utdgcji

                    IČO: 27195147
                    DIČ: CZ27195147

                    Recepce

                    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
                    Sídlo společnosti je bezbariérové.

                    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                    KONTAKTY

                    SMP CZ, a. s.

                    Vyskočilova 1566
                    140 00 Praha 4

                    Datová schránka: utdgcji
                    Telefon:  +420 222 185 111
                    E-mail: info@smp.cz

                    IČO: 27195147
                    DIČ: CZ27195147

                    Recepce

                    7-19 hodin
                    Sídlo společnosti je bezbariérové.

                    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                    Průmyslové stavby, Referenční stavby

                    Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – stavební a technologické objekty elektrárny

                    Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – stavební a technologické objekty elektrárny

                    SMP CZ realizovala opravu linky zauhlování spolu se skládkou uhlí, vápencové a sádrovcové hospodářství, soustavy kabelových kanálů, elektrorozvoden a přidružených technologických objektů včetně zásobování surovou vodou. Nově byly vybudovány objekty vodního hospodářství, základy kouřovodů, stanoviště traf a dopravy strusky včetně dvou železobetonových válcových sil na strusku a kompletně upraveny a opraveny inženýrské sítě a komunikace. Z hlavních objektů pro vodní hospodářství se zrealizovaly sběrné jímky o 4 000 m3.  Jednalo se o tři kruhové nádrže o průměru 18 m, jímku o 1 000 m3, čerpací stanici sběrných jímek a komoru čiřiče. Pro struskové hospodářství se pomocí taženého bednění vybudovala dvě 33 m vysoká kruhová železobetonová sila o vnitřním průměru 10 m.  V objektech hlavního výrobního bloku byly sanovány betonové, zděné a ocelové konstrukce, opraveny podlahy, vyměněna elektroinstalace a vzduchotechnika.

                    INVESTOR
                    ČEZ
                    PROJEKTANT
                    T I centrum Plzeň, Báňské projekty Teplice, BPO, MV projekt
                    ZHOTOVITEL
                    Sdružení firem SMP CZ a VIAMONT
                    REALIZACE
                    03/2007 – 03/2012
                    OCENĚNÍ
                    MÍSTO STAVBY
                    Elektrárna Tušimice, Ústecký kraj

                    Sdílejte tuto stránku:

                    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

                    Jiří Bažata

                    ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

                      KONTAKTY

                      SMP CZ, a. s.

                      Vyskočilova 1566
                      140 00 Praha 4

                      Telefon:  +420 222 185 111
                      E-mail: info@smp.cz
                      Datová schránka: utdgcji

                      IČO: 27195147
                      DIČ: CZ27195147

                      Recepce

                      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
                      Sídlo společnosti je bezbariérové.

                      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

                      KONTAKTY

                      SMP CZ, a. s.

                      Vyskočilova 1566
                      140 00 Praha 4

                      Datová schránka: utdgcji
                      Telefon:  +420 222 185 111
                      E-mail: info@smp.cz

                      IČO: 27195147
                      DIČ: CZ27195147

                      Recepce

                      7-19 hodin
                      Sídlo společnosti je bezbariérové.

                      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.