Společně VINCI

Průmyslové stavby

Průmyslové stavby, Referenční stavby

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – vodní hospodářství elektrárny

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – vodní hospodářství elektrárny

Vodní hospodářství elektrárny zásobuje vodou provozní soubory včetně věžového chladicího okruhu a zachycuje, upravuje a opětovně využívá kapalné odpady z provozu. SMP CZ realizovala práce na jeho obnově při odstávce dvou bloků a současně za nepřerušeného provozu dalších dvou bloků elektrárny. V čerpacích stanicích chladicí a surové vody se vyměnily veškeré opotřebované části zařízení. V chemické úpravně vody byla vybudována nová záchytná jímka o objemu 100 m3, ve skladu tekutých chemikálií byly opraveny neutralizační a zásobní nádrže. Byla provedena nová bloková úprava kondenzátu s dvoublokovou externí regenerací včetně veškerého příslušenství a potrubí. Změnil se způsob dávkování kyslíku s kapilárním řízením dávky tak, aby bylo možno regulovat dávku kyslíku proporcionálně v závislosti na jeho měření.

INVESTOR
ČEZ
PROJEKTANT
T I centrum Plzeň, Báňské projekty Teplice, BPO, MV projekt
ZHOTOVITEL
Sdružení firem SMP CZ a VA TECH WABAG Brno
REALIZACE
07/2006 – 03/2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Elektrárna Tušimice

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  Průmyslové stavby, Referenční stavby

  Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – železobetonové konstrukce turbostolic pro strojovnu elektrárny

  KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II – ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE TURBOSTOLIC PRO STROJOVNU ELEKTRÁRNY

  SMP CZ prováděla pro dodavatele technologie strojovny demolice původních a betonáž nových železobetonových konstrukcí turbostolic všech čtyř bloků elektrárny. Práce se prováděly ve dvou etapách. Po demontáži původní technologie byly zbourány vrchní části železobetonové nosné konstrukce pro turbínu a generátor. Nově byly vybetonovány sloupy, trámy a průvlaky tvořící nové základy pro osazení turbostolic. Byly vybourány betonové základy pro pomocné technologie jako vývěvy, podchlazovače, expandéry, čerpadla ohříváků topné vody, olejové hospodářství, vybetonovány nové konstrukce a zrekonstruovány ocelové konstrukce pro tyto technologie. Spodní železobetonové konstrukce, které se nemusely vybourat, byly zasanovány. Stropní konstrukce byly vyztuženy.

  INVESTOR
  ČEZ
  PROJEKTANT
  T I centrum Plzeň, Báňské projekty Teplice, BPO, MV projekt
  ZHOTOVITEL
  SMP CZ
  REALIZACE
  07/2007 – 02/2011
  OCENĚNÍ
  MÍSTO STAVBY
  Elektrárna Tušimice

  Sdílejte tuto stránku:

  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  Jiří Bažata

  ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz
   Datová schránka: utdgcji

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   Pondělí až pátek, 7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Datová schránka: utdgcji
   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   Průmyslové stavby, Referenční stavby

   Modernizace Elektrárny Mělník

   MODERNIZACE ELEKTRÁRNY MĚLNÍK

   Společnost SMP CZ modernizovala provozy Elektrárny Mělník. Jednalo se o dodávku a montáž zařízení pro likvidaci odpadních vod a zneškodňování kalů z pojistné nádrže a čiření v chemické úpravně vody v areálu elektrárny.

   Součástí zakázky bylo provedení dvou železobetonových kruhových nádrží, čerpací stanice záměsové vody, přípojky vody a dešťové kanalizace k objektu, zhotovení dvou potrubních mostů včetně základů, terénních úprav a komunikace.

   Objekt kalové koncovky byl upraven pro montáž nové technologie včetně výstavby ocelového přístřešku a přeložky vodovodního potrubí. Součástí byly práce na trase potrubí výtlaku z pojistné nádrže.

   INVESTOR
   ČEZ
   PROJEKTANT
   SATRA
   ZHOTOVITEL
   SMP CZ a KRÁLOVOPOLSKÁ RIA
   REALIZACE
   03/2009 - 05/2010
   OCENĚNÍ
   MÍSTO STAVBY
   Horní Počáply, Středočeský kraj

   Sdílejte tuto stránku:

   pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   Jiří Bažata

   ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.