Společně VINCI

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod, Právě jsme dokončili, Vodohospodářské stavby

Výstavba nové čistírny odpadních vod a kanalizace, Vochov

VÝSTAVBA NOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE, VOCHOV

SMP CZ realizovala výstavbu stavebních částí budovy mechanického předčištění a biologického čištění.

INVESTOR
obec Vochov
PROJEKTANT
INGEM
ZHOTOVITEL
SMP CZ pro Společnost kanalizace a ČOV
REALIZACE
09/2019 – 03/2021
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Vochov, Plzeňský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jindřich Tautrman

ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  Čistírny odpadních vod, Právě jsme dokončili, Referenční stavby, Stavby vodovodů, kanalizací, úpraven vody, čistíren důlních a odpadních vod, Vodohospodářské stavby

  Rekonstrukce 1. biologické linky čistírny odpadních vod, Kněževes

  REKONSTRUKCE 1. BIOLOGICKÉ LINKY ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, KNĚŽEVES

  SMP CZ prováděla jako generální dodavatel rekonstrukci první biologické linky čistírny odpadních vod Sever pro investora Letiště Praha.
  Významnými subdodavateli technologické a elektro části byly společnosti INZET a MPC System.

  Stavba se nachází na sever od Letiště Václava Havla, v těsné blízkosti vzletové a přistávací dráhy a obce Kněževes. Tato čistírna odpadních vod se až na pár detailů nikterak neliší od klasických městských čistíren. Jediným, ale podstatným rozdílem je to, že zde dochází k čištění velmi agresivních rozmrazovacích směsí, které jsou používány v zimních měsících pro postřik letadel. Podstatnou část projektu zahrnovaly především rekonstrukce zastaralé technologie v biologické lince, jako jsou nádrže nitrifikace, denitrifikace a oxidace, dále v dosazovací a flotační nádrži a také v čerpacích stanicích vratného kalu či dmychárně. Veškerá technologie se měnila kus za kus a s ní i dotčená elektroinstalace.

  Dále jsme prováděli sanační práce na železobetonových konstrukcích v nádržích biologické linky a v dosazovací a flotační nádrži.

   

  INVESTOR
  Letiště Praha
  PROJEKTANT
  Jan Šinták – I.P.R.E.
  ZHOTOVITEL
  SMP CZ
  REALIZACE
  09/2020 – 02/2021
  OCENĚNÍ
  MÍSTO STAVBY
  Kněževes, Středočeský kraj

  Sdílejte tuto stránku:

  pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  Jindřich Tautrman

  ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz
   Datová schránka: utdgcji

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   Pondělí až pátek, 7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   KONTAKTY

   SMP CZ, a. s.

   Vyskočilova 1566
   140 00 Praha 4

   Datová schránka: utdgcji
   Telefon:  +420 222 185 111
   E-mail: info@smp.cz

   IČO: 27195147
   DIČ: CZ27195147

   Recepce

   7-19 hodin
   Sídlo společnosti je bezbariérové.

   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

   Čistírny odpadních vod, Právě jsme dokončili, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

   Intenzifikace čistících stanic v areálu Škoda auto, Mladá Boleslav

   Intenzifikace čistících stanic v areálu škoda auto, mladá boleslav

   SMP CZ ve sdružení s firmou KUNST vyhrála výběrové řízení na vybudování nové čistící stanice pro čištění odpadních vod z provozů lakovny v areálu Škoda AUTO v Mladé Boleslavi. Jednalo se o linku na zpracování anorganických odpadních vod obsahujících těžké kovy, fosfor a fluoridy.

   Odpadní vody z lakovny jsou čištěny na prvním stupni a dále putují do budovy sedimentace kalu, kde dochází k jeho následnému odvodnění. Právě budova sedimentace byla předmětem modernizace pro dosažení dostatečné kapacity čistírny. Hala sedimentace byla zbourána a na jejím místě vznikla nová hala. Původní zůstal pouze suterén, ve kterém byl proveden nový železobetonový strop, stěny byly sanovány a zesíleny přibetonávkou. Okolí staré haly bylo srovnáno na hloubku základové spáry nové haly. Na pilotovém základu vyrostla montovaná hala z železobetonových prefabrikovaných nosných prvků zabalená do pláště z izolačních sendvičových panelů. Nádrž na velmi znečištěné vody byla zbourána, stala se součástí nové haly.

   Specifikou projektu byla komplexnost a náročnost koordinace prací a subdodavatelů, která byla dána termínem pro realizaci a provozem sousední čistící stanice.

   INVESTOR
   ŠKO-ENERGO
   PROJEKTANT
   AQUA PROCON
   ZHOTOVITEL
   sdružení SMP CZ, KUNST
   REALIZACE
   10/2019 – 12/2020
   OCENĚNÍ
   MÍSTO STAVBY
   Mladá Boleslav, Středočeský kraj

   Sdílejte tuto stránku:

   pro více informací o této zakázce se obracejte na:

   Jindřich Tautrman

   ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz
    Datová schránka: utdgcji

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    Pondělí až pátek, 7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    KONTAKTY

    SMP CZ, a. s.

    Vyskočilova 1566
    140 00 Praha 4

    Datová schránka: utdgcji
    Telefon:  +420 222 185 111
    E-mail: info@smp.cz

    IČO: 27195147
    DIČ: CZ27195147

    Recepce

    7-19 hodin
    Sídlo společnosti je bezbariérové.

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

    Čistírny odpadních vod, Právě jsme dokončili, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

    Rekonstrukce čistírny odpadních vod, Mariánské Lázně

    Rekonstrukce čistírny odpadních vod, mariánské lázně

    SMP CZ prováděla rekonstrukci mechanicko-biologické čistírny odpadních vod města Mariánské Lázně, přesněji se jednalo o rekonstrukci energetického hospodářství v prostoru kalového a plynového hospodářství. Investorem je Chevak Cheb. Rekonstrukce začala v dubnu 2017 a dokončena byla v lednu 2019.

    SMP CZ bylo lídrem ve sdružení zhotovitele a zajišťovalo stavební část celého projektu. Druhý člen sdružení K&K TECHNOLOGY zajišťoval kompletní technologické vystrojení a elektrotechnologickou část projektu. Celý projekt byl rozdělen na části 1-4 s naplánovanými termíny předání tak, aby čistírna zůstala v průběhu jednotlivých etap v provozu.

    Původní stav

    Vzhledem k neúčinnému míchání vyhnívacích nádrží VN1-4 nebylo v podstatě možné využít strojního zahuštění přebytečného kalu a zpracovávat flokulantem vysrážený a strojně koncentrovaný přebytečný kal. Ve vyhnívacích nádrží pak docházelo k vynášení takto zpracovaného kalu k hladině a tvorbě rosolovitého „stropu“, který byl pak v době náhlé zvýšené produkce bioplynu v nádrži zvedán. Přebytečný kal bylo tedy nutno zpracovávat vyřazováním před usazovací nádrže USN5-6. Zvýšené zatížení usazovací nádrže společně s nevhodným geometrickým uspořádáním nádrže způsobovalo značné úniky kalu do biologického stupně.

    Nový stav

    Na začátku projektu byly provedeny nové trubní rozvody pro kalové a plynové hospodářství tak, aby byla zachována částečná provozuschopnost čistírny odpadních vod. Jednalo se o nové potrubní trasy vyhnilého, zahuštěného a primárního kalu, potrubí provozní a topné vody společně s koncovou šachtou. Byla realizována rekonstrukce uskladňovací nádrže USN6 o průměru 10 m, která původně sloužila jako plynojem.

    Dle projektu se předpokládala sanace vnitřních povrchů a z vnitřní strany nádrže pak provedení vybetonování nové vnitřní železobetonové stěny a dna, a tím vytvoření nové vodotěsné konstrukce uvnitř nádrže. Po diagnostice nádrže bylo však rozhodnuto nádrž pouze sanovat. Vnější stěna nádrže byla obložena obkladem z trapézového plechu a její vystrojení provedl technolog. Obdobným způsobem se rekonstruovala i sousedící nádrž USN5, jen s tím rozdílem, že tady se nová přibetonávka uvnitř nádrže.

    Současně s rekonstrukcí uskladňovacích nádrží probíhaly stavební práce a úpravy v dvoupodlažní strojovně, která nádrže spojuje. V té probíhaly bourací práce podlah a sanace stěn, dodávka nového schodiště, nové lité podlahy a vzduchotechniky.

    Po demolici vyhnívacích nádrží VN1-4 je na jejich místech nově zrealizovaný anaerobní reaktor. Jedná se o kruhovou monolitickou železobetonovou nádrž s vnitřním průměrem 22 m a výškou 7,25 m, stropní deska je podepřena vnitřním sloupem. Do stropu reaktoru byl kotven membránový plynojem, který je součástí dodávky technologa.

    INVESTOR
    CHEVAK Cheb
    PROJEKTANT
    Vodohospodářský podnik
    ZHOTOVITEL
    Společnost Mariánské Lázně – SMP CZ – K&K TECHNOLOGY
    REALIZACE
    04/2017 – 01/2019
    OCENĚNÍ
    MÍSTO STAVBY
    Chotěnov u Mariánských Lázní, Karlovarský kraj

    Sdílejte tuto stránku:

    pro více informací o této zakázce se obracejte na:

    Jindřich Tautrman

    ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz
     Datová schránka: utdgcji

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     Pondělí až pátek, 7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     KONTAKTY

     SMP CZ, a. s.

     Vyskočilova 1566
     140 00 Praha 4

     Datová schránka: utdgcji
     Telefon:  +420 222 185 111
     E-mail: info@smp.cz

     IČO: 27195147
     DIČ: CZ27195147

     Recepce

     7-19 hodin
     Sídlo společnosti je bezbariérové.

     Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

     Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Velké projekty, Vodohospodářské stavby

     Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod – nová vodní linka, Praha – Císařský ostrov

     Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod – nová vodní linka, Praha – Císařský ostrov

     Účelem projektu bylo zajistit významu města Prahy odpovídající úroveň čištění odpadních vod v souladu s normou Evropské unie na kvalitu odtoku a co nejvíce přispět ke zkvalitnění životního prostředí. Rovněž také bude nutné zabezpečit nepřetržité čištění odpadních vod i v průběhu budoucích stavebních prací na připravované rekonstrukci stávající ústřední čistírny odpadních vod a poté čistírnu integrovat spolu s novou vodní linkou do unikátního mikroregionu Trojské kotliny a na jejich zakrytém povrchu vytvořit rekreační areál.

     Stavba nové vodní linky byla prováděna na základě smluvních podmínek Yellow book of FIDIC, tzv. Žluté knihy: „vyprojektuj, postav a provozuj – design, build and operate“.

     Předmětem stavby nové vodní linky (veřejné zakázky) byly následující činnosti:

     • provedení projektových činností a poskytnutí inženýrských a souvisejících služeb spočívajících ve zpracování kompletní dokumentace potřebné k podání žádosti o vydání stavebního povolení
     • provedení projektových činností a poskytnutí inženýrských služeb za účelem získání pravomocného stavebního povolení a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
     • realizace kompletní stavební a technologické části včetně projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby
     • provedení projektových činností a poskytnutí inženýrských služeb za účelem získání rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu
     • provozování nové vodní linky v režimu fáze B0 a režimu fáze B zkušebního provozu
     • provedení projektových činností a poskytnutí inženýrských služeb za účelem získání kolaudačního souhlasu stavby

     Stavba nové vodní linky převezme až 50 % budoucí kapacity (800 tisíc EO) čištění odpadních vod v Praze za splnění přísných evropských norem na účinnost čištění a parametry na odtoku. Stavba zohledňuje rovněž ochranu proti povodňovým stavům do úrovně povodně z roku 2002, objekty jsou zakryty a na střeše je vytvořena parková úprava.

     Nová vodní linka je navržena jako kaskádová aktivace s regenerační nádrží vratného kalu a s třetím stupněm čištění. Celková kapacita biologicky vyčištěné vody je až 4,1 m3/s.

     V objektu hrubého a mechanického předčištění jsou osazeny česle pro odstranění hrubých nečistot, a především nádrže DENSADEG 4D pro primární sedimentaci a separaci tuku a písku a další technologická zařízení včetně zahušťovačů kalu a kontejnerového hospodářství pro odvoz shrabků a písku.

     V objektu biologické vodní linky je sestava zakrytých nádrží, kde probíhá odstranění dusíku procesem nitrifikace a denitrifikace a proces odplynění. Objekt se skládá ze čtyř samostatných linek se společnou předřazenou regenerační nádrží vždy pro dvě linky. Odpadní voda natéká do denitrifikačních nádrží vybavených ponornými míchadly. Nitrifikační nádrže jsou vybaveny jemnobublinovou aerací a ponornými míchadly. Za nitrifikací jsou zařazeny odplyňovací nádrže.

     V objektu dosazovacích nádrží je sestava 2 x 20 podélných nádrží se středovým kolektorem. Nádrže jsou vybaveny řetězovými shrabováky. Kal je jimi trvale shrabován do sběrných jímek ve dně nádrží. Plovoucí kal na hladině je shromažďován směrem k odtoku a je odváděn pomocí naklápěcího žlabu do samostatných jímek.

     Třetí stupeň čištění snižuje celkovou koncentraci fosforu. Objekt sestává ze tří samostatných linek s předřazenými míchacími jímkami a flokulační nádrží. Technologie DENSADEG 2D v tomto objektu je založena na principu koagulace, flokulace, lamelového usazování a zahuštění kalu.

     Povodňová čerpací stanice se použije v případě povodňových stavů od Q5 do Q20, kdy již vyčištěná voda z nové vodní linky neodtéká gravitačně. Čerpací stanice je navržena na maximální hydraulickou kapacitu biologického stupně tj. 6,0 m3/s.

     Základní parametry stavby ve stavební části:

     Zemní práce  

     Výkop stavební jámy o objemu cca 382 000 m3, odvoz také pomocí lodní dopravy z překladiště na Císařském ostrově. Násypy a zpětné zásypy o objemu cca 180 000 m3 včetně násypu protipovodňové zemní hráze pro ochranu stavby na úroveň Q20.

     Zakládání

     Založení stavební jámy nové vodní linky bylo provedeno vodotěsnou podzemní jílocementovou stěnou s nastraženými štětovnicemi a pilotovou stěnou v části půdorysu jámy, která se stala také součástí protipovodňové zemní hráze pro ochranu stavby na úroveň Q20.

     Železobetonové a prefabrikované konstrukce

     Byly provedeny konstrukce v celkových výměrách 190 000 m3 litého betonu, 18 000 t betonářské výztuže a 334 000 m2 systémového bednění:

     • masivní železobetonové stěny tloušťky až 700 mm, až do výšky 9,5 m
     • masivní železobetonové stropy tloušťky až 1000 mm
     • atypické železobetonové kruhové nádrže prováděné bednicím systémem Wolf
     • atypická železobetonová kuželová základová deska nádrže Drainis turbo prováděná bedněním pomocí atypického ramenátu – obrácený komolý kužel
     • atypické masivní spádové betony kruhových nádrží do ramenátů – kuželovité plochy
     • prefabrikované filigránové stěny
     • masivní těžká prefabrikace (stěny, sloupy, průvlaky, trámy, vazníky) pro rozpětí až 18 000 mm – montovaná těžkými autojeřáby s nosností až 500 t a 700 t

     Další speciální konstrukce a práce:

     • komunikace asfaltové zpevněné v délce 2,4 km, nezpevněné mlatové cesty v délce 1,4 km, betonové plochy pro nájezdy speciální techniky v celkové ploše 800 m2
     • cyklostezka zpevněná červeným asfaltem délky 508 m
     • lávka pro pěší dlouhá 5,9 m – včetně opěr, nosné konstrukce ze svařované oceli a dřevěné mostovky
     • opěrné zdi do výšky až 4,5 m – železobetonové v délce 250 m, gabionové v délce 23 m
     • výustní otevřené koryto vyčištěné odpadní vody z kamenné dlažby délky 160 m
     • vzduchotechnika a biologická dezodorizace kůrovými biofiltry
     • kompletní vytápění včetně tepelných výměníků a tepelného čerpadla (voda-voda)
     • kompletní elektrický protipožární systém s napojením na pult centrální ochrany
     • posílení a přenos GSM signálu v podzemních prostorách nové vodní linky
     • protipovodňová opatření – systémové zábrany na svislých otvorech, vodotěsné poklopy (0,2 bar), vodotěsné dveře (1,2 bar), vodotěsné průchodky (až 4 bar)
     INVESTOR
     Hlavní město Praha, Odbor strategických investic
     PROJEKTANT
     Sweco Hydroprojekt, D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ
     ZHOTOVITEL
     Sdružení ÚČOV Praha, tvořené společnostmi SMP CZ, vedoucí sdružení, HOCHTIEF CZ, SUEZ International, WTE Wassertechnik, DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA
     REALIZACE
     09/2013 – 10/2015 projektové práce a získání stavebního povolení, 10/2015 - 09/2018 realizace stavby, 09/2018 - zahájení zkušebního provozu Nové vodní linky
     MÍSTO STAVBY
     hl. m. Praha

     Sdílejte tuto stránku:

     pro více informací o této zakázce se obracejte na:

     Jiří Bažata

     ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz
      Datová schránka: utdgcji

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      Pondělí až pátek, 7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      KONTAKTY

      SMP CZ, a. s.

      Vyskočilova 1566
      140 00 Praha 4

      Datová schránka: utdgcji
      Telefon:  +420 222 185 111
      E-mail: info@smp.cz

      IČO: 27195147
      DIČ: CZ27195147

      Recepce

      7-19 hodin
      Sídlo společnosti je bezbariérové.

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

      Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

      Intenzifikace čistírny odpadních vod, Lázně Kynžvart

      Intenzifikace čistírny odpadních vod, Lázně Kynžvart

      Stavba je navržena jako intenzifikace stávajících zařízení čistírny odpadních vod Lázně Kynžvart s dostavbou dosazovací nádrže, chemického hospodářství, modernizovaným hrubým předčištěním a biologickou částí.

      Čistírna odpadních vod Lázně Kynžvart je zařízení pro úpravu odpadních vod před jejich vypouštěním do vod povrchových a je navržena pro 1990 EO (ekvivalentních obyvatel) při maximálním průtoku 27,8 l/s a průměrném 9,5 l/s.

      V areálu čistírny odpadních vod byla provedena úprava a sanace odlehčovací komory OK-1, nová záchytná a vybírací šachta, nový lapák štěrku, úprava a sanace odlehčovací komory OK-2, nová kompresorovna a vertikální lapák písku Ø 1 200 mm, nová rozdělovací šachta I., sanace obou aktivačních nádrží, nová rozdělovací šachta II., úprava a sanace dosazovací nádrže I., výstavba nové dosazovací nádrže a přilehlé čerpací stanice kalu, zateplení uskladňovací nádrže kalu, kompletní oprava provozní budovy s výměnou oken, dveří, vrat a nového zateplení, oprava dešťové nádrže a výstavba záchytné vybírací šachty na odlehčovacím potrubí Ø 1 200 mm.

      Technologie byla nahrazena ve většině případů za novou, včetně vystrojení sanovaných objektů a s tím spojená výměna elektroinstalace a SŘTP. Vše probíhalo stálého provozu čistírny odpadních vod.

      INVESTOR
      CHEVAK Cheb
      PROJEKTANT
      Vodohospodářský podnik
      ZHOTOVITEL
      SMP CZ
      REALIZACE
      11/2015 – 11/2016
      OCENĚNÍ
      MÍSTO STAVBY
      Lázně Kynžvart, Karlovarský kraj

      Sdílejte tuto stránku:

      pro více informací o této zakázce se obracejte na:

      Jindřich Tautrman

      ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz
       Datová schránka: utdgcji

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       Pondělí až pátek, 7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       KONTAKTY

       SMP CZ, a. s.

       Vyskočilova 1566
       140 00 Praha 4

       Datová schránka: utdgcji
       Telefon:  +420 222 185 111
       E-mail: info@smp.cz

       IČO: 27195147
       DIČ: CZ27195147

       Recepce

       7-19 hodin
       Sídlo společnosti je bezbariérové.

       Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

       Čistírny odpadních vod, Referenční stavby

       Ústřední čistírna odpadních vod – zvýšení kapacity odvodňování kalu a hygienizace, Praha

       Ústřední čistírna odpadních vod – zvýšení kapacity odvodňování kalu a hygienizace, Praha

       Stavba se nachází na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze na Císařském ostrově v prostoru budovy pro odvodnění kalu a jejím přilehlém okolí. Účelem stavby je zkapacitnění a zkvalitnění provozu odvodnění a nakládky kalu.
       Předmětem realizace díla byla výměna dvou odvodňovacích odstředivek za odstředivky s větším výkonem, se kterými byla spojena změna dopravy kalu do kontejnerů a do kalového sila. Pro případné odvodňování nevyhnilého kalu byla realizována hygienizace odvodněného kalu vápnem. Dále byla rekonstruována kompletní vzduchotechnika budovy pro odvodňování kalu včetně dezodorizace a doplnění klimatizace. Další částí rekonstrukce byla realizace oddělení fugátu ze zahušťovacích odstředivek a jeho zavedení přímo do kanalizace před objektem pro odvodnění kalu. Poslední neméně důležitou částí byla rekonstrukce plochy pro nakládku a umístění kontejnerů včetně veškerých souvisejících přeložek a úprav pro technologickou dodávku.

       Popis jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů stavby:

       SO 01 – Stavební úpravy v budově odvodnění kalu
       Tento stavební objekt řeší stavební úpravy v budově pro odvodnění kalu a kompletní výměnu vzduchotechniky, včetně realizace dezodorizace odsáté vzdušiny a dochlazování prostoru budovy novou klimatizací. Součástí tohoto objektu je i potrubní most pro potrubí vzduchotechniky a výlez včetně zábradlí na střeše velína.

       SO 02 – Základové bloky pro strojní zařízení
       Tento stavební objekt řeší základové bloky pro osazení strojů, zařízení a potrubních větví pro dopravu odvodněného kalu.

       SO 03 – Stavební úpravy spojné komory
       Tento stavební objekt řeší úpravu zastropení stávající spojné komory a vodovodní šachty z důvodu jejich polohy v nově navržené ploše stání kontejnerů na odvodněný kal.

       SO 04 – Zpevněné plochy
       Tento stavební objekt řeší rekonstrukci zpevněné plochy pro stání a manipulaci s kontejnery na odvodněný kal.

       SO 05 – Spojovací potrubí
       Tento stavební objekt řeší především napojení navrhovaných odboček fugátu ze zahušťovacích odstředivek do stávající kanalizace a přeložky vodovodu.

       SO 06 – Elektrostavební část
       Tento stavební objekt řeší především přeložení a doplnění venkovního osvětlení plochy pro nakládku kalu.

       SO 07 – Terénní úpravy
       Tento stavební objekt řeší odstranění stávající zpevněné plochy, sejmutí ornice v místech stavby, odtěžení zeminy a příprava pláně pro realizaci zpevněných ploch. V rámci odstranění stávající plochy byly také odbourány betonové bloky po zrušeném strojním zařízení. Dále byla vybudována opěrná zeď a proveden násyp terénu v místě návrhu základů jednotek dezodorizace.

       SO 08 – Přeložka plynovodu
       Tento stavební objekt řeší přeložku plynovodu v místě opěrné zdi a základů pro jednotky dezodorizace.

       PS 01 – Strojně technologická část
       Tento provozní soubor řeší výměnu dvou odvodňovacích odstředivek za odstředivky s větším výkonem a s tím spojenou změnu dopravy kalu do kontejnerů a do kalového sila. Pro případné odvodňování nevyhnilého kalu řeší hygienizaci odvodněného kalu vápnem. Dále je zde řešena realizace oddělení fugátu ze zahušťovacích odstředivek od fugátu z odvodnění kalu, jeho zavedení přímo do kanalizace před objektem odstředivkárny a měření v něm obsažených nerozpuštěných látek.

       PS 02 – Elektro technologická část
       Předmětem tohoto provozního souboru bylo kompletní napájení a ovládání projektovaných zařízení odvodnění kalu.

       PS 03 – SŘTP
       Tento provozní soubor zahrnuje doplnění systému řízení ve stávajícím objektu odstředivek.

       INVESTOR
       Pražská vodohospodářská společnost
       PROJEKTANT
       Sweco Hydroprojekt
       ZHOTOVITEL
       SMP CZ a Česká voda - Czech Water
       REALIZACE
       06/2014 – 12/2014
       OCENĚNÍ
       MÍSTO STAVBY
       Praha

       Sdílejte tuto stránku:

       pro více informací o této zakázce se obracejte na:

       Jiří Bažata

       ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz
        Datová schránka: utdgcji

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        Pondělí až pátek, 7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        KONTAKTY

        SMP CZ, a. s.

        Vyskočilova 1566
        140 00 Praha 4

        Datová schránka: utdgcji
        Telefon:  +420 222 185 111
        E-mail: info@smp.cz

        IČO: 27195147
        DIČ: CZ27195147

        Recepce

        7-19 hodin
        Sídlo společnosti je bezbariérové.

        Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

        Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

        Minimalizace rizika úniku odpadních vod z provozu PAOB do veřejné kanalizace, Plzeň

        Minimalizace rizika úniku odpadních vod z provozu PAOB do veřejné kanalizace, PLZEŇ

        Novostavba podzemní železobetonové prefabrikované nádrže o objemu 83 m3, která slouží pro jímání znečištěných vod v případě úniku odpadních vod z provozu PAOB, a která je napojena na novou uzavírací šachtu na kanalizačním potrubí. V uzavírací šachtě je osazeno hradítko s elektropohonem. Do šachty je přiveden elektro přívod včetně světelné a zvukové signalizace na vrátnici a do výrobní haly.

        INVESTOR
        EvoBus Česká republika
        PROJEKTANT
        CH Projekt Plzeň
        ZHOTOVITEL
        SMP CZ
        REALIZACE
        07/2014 - 10/2014
        OCENĚNÍ
        MÍSTO STAVBY
        Plzeň

        Sdílejte tuto stránku:

        pro více informací o této zakázce se obracejte na:

        Jindřich Tautrman

        ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

         KONTAKTY

         SMP CZ, a. s.

         Vyskočilova 1566
         140 00 Praha 4

         Telefon:  +420 222 185 111
         E-mail: info@smp.cz
         Datová schránka: utdgcji

         IČO: 27195147
         DIČ: CZ27195147

         Recepce

         Pondělí až pátek, 7-19 hodin
         Sídlo společnosti je bezbariérové.

         Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

         KONTAKTY

         SMP CZ, a. s.

         Vyskočilova 1566
         140 00 Praha 4

         Datová schránka: utdgcji
         Telefon:  +420 222 185 111
         E-mail: info@smp.cz

         IČO: 27195147
         DIČ: CZ27195147

         Recepce

         7-19 hodin
         Sídlo společnosti je bezbariérové.

         Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

         Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

         Čištění a odkanalizování odpadních vod II, Mladoboleslavsko

         Čištění a odkanalizování odpadních vod II, Mladoboleslavsko

         Jednalo se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury v 9 lokalitách Mladé Boleslavi a okolí. Předmětem byla výstavba převážně gravitačních kanalizačních stok v délce přibližně 14,3 km, výstavba vodovodních řadů v délce přibližně 12,6 km a intenzifikace čistírny odpadních vod Mnichovo Hradiště o kapacitě 7 040 EO.

         Kanalizace v Dobrovicích
         Stavba řešila doplnění sítě splaškové kanalizace v severní části Dobrovice a v místních částech Týnec a Bojetice. Týkalo se to prakticky všech místních komunikací. Za tímto účelem byl navržen systém oddělené splaškové kanalizace zahrnující gravitační a tlakové stoky a jednu čerpací stanici odpadních vod. Součástí stavby byly přeložky vodovodních řadů a celoplošná obnova asfaltových povrchů v rozsahu jízdního pruhu, případně celé šíře vozovky.

         Řešení kvality pitné vody v Dobrovicích
         Především z důvodu nedostatečné přirozené hydrogeologické ochrany lokálních zdrojů podzemních vod využívaných k zásobování jednotlivých obcí a nutnosti úpravy kvality vody bylo navrženo napojení vodovodů města Dobrovice a obcí Luštěnice a Písková Lhota na skupinový vodovod Mladé Boleslavi využívající velice kvalitní a standardně zajištěnou podzemní vodu ze zdrojů Klokočka a Bradlec.

         Z technického hlediska se jednalo o vybudování běžných přívodních vodovodních řadů „A“, „B“ a „D“ příslušných dimenzí (DN600 – DN150) v celkové délce 11,280 km. Navržené řady A (s odbočujícím řadem B) a D byly napojeny na vodovodní síť v Mladé Boleslavi a ukončeny napojením na vodárenské zařízení v Dobrovici – řad „A“, „B“ a na vodojem Propast v Kosmonosech – řad „D“. V rámci přivedení vody do čerpací stanice v Dobrovici a následně výtlakem do vodojemu Dobrovice byla provedena rekonstrukce strojních částí a oprava stavebních částí těchto dvou objektů.

         Dostavba kanalizace v Mladá Boleslave, Bezděčíně
         Stavba řešila doplnění sítě splaškové kanalizace v částech zástavby, kde dosud kanalizace chyběla. Týkalo se to prakticky všech místních komunikací, kromě Pražské ulice, kde byla kanalizace vybudována již v I. etapě. Za tímto účelem byl navržen systém jednotné splaškové kanalizace zahrnující gravitační stoky, tlakové stoky a čerpací stanici odpadních vod.

         Gravitační stoky A byly napojeny do splaškové kanalizace, gravitační stoky B do čistírny splaškových odpadních vod, která přečerpává odpadní vody tlakovou stokou V2 do stoky A-1-2-1. Veškeré odpadní vody jsou pak přečerpávány z čistírny splaškových odpadních vod 1 tlakovou stokou do gravitační kanalizace v obchodní a obslužné zóně Hejtmánka a touto kanalizací jsou odvedeny na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I – Neuberk.

         Dostavba kanalizace v Mladé Boleslavi, Láskově
         Stavba řeší odvedení splaškových odpadních vod z oblasti Láskova na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav II. Za tímto účelem byl proveden systém jednotné splaškové kanalizace zahrnující gravitační stoky a jednu tlakovou stoku. Splašková kanalizace byla svedena do nejnižšího místa obce a odtud svahem po lesním pozemku do Josefodolské ulice v Debři nad Jizerou, kde se napojila na koncovou revizní šachtu kanalizace. Odtud jsou pak splaškové odpadní vody přečerpávány na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav II. Do kanalizační sítě byly napojeny pouze domovní přípojky splaškové odpadní vody. Dešťové a drenážní vody nesmí být do stoky napojeny. Součástí stavby byla přeložka stávajících vodovodních řadů, které se dostaly do kolize s navrhovanou kanalizací.

         Dostavba kanalizace v Chrásti v Mladé Boleslavi
         Stavba řešila odvedení splaškových odpadních vod z oblasti Chrástu na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I. Za tímto účelem byl proveden systém jednotné splaškové kanalizace zahrnující gravitační stoky a jednu tlakovou stoku. Součásti stavby byla čistírna splaškových odpadních vod zajišťující přečerpání splaškových odpadních vod zachycených gravitační stokou B do další gravitační stoky B1, která odvádí odpadní vody do koncové revizní šachty na stoce v Bezděčínské ulici cca 50 m pod křižovatkou s ulicí Borovou. Odtud jsou odpadní vody odvedeny na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav I. Součástí stavby byla přeložka vodovodního řadu.

         Dostavba kanalizace v ulici Vinecká v Mladé Boleslavi
         Stavba řešila odvedení splaškových odpadních vod z oblasti Vinecké ulice v Mladá Boleslavi do čistírny odpadních vod Mladá Boleslav I. Za tímto účelem byl proveden systém jednotné splaškové kanalizace zahrnující gravitační stoky J, J1 a jednu tlakovou stoku J. Ta byla napojena na kanalizační sběrač odvádějící splaškové odpadní vody na čistírnu odpadních vod v Mladě Boleslavi I. Součástí stavby byla přeložka vodovodního řadu, který se dostal do kolize s kanalizací.

         Dostavba kanalizace v Čejeticích v Mladá Boleslavi
         Stavba řešila prodloužení splaškové kanalizace v horní části Koněvovy ulice v Mladé Boleslavi-Čejeticích. Stoka je označena jako K. Do stoky byla napojeny pouze domovní přípojky splaškové odpadní vody. Dešťové a drenážní vody nesmí být do stoky napojeny.

         Intenzifikace čistírny odpadních vod v Mnichově Hradišti je založena na:

         • doplnění mechanického stupně předčištění o lapák štěrku, hrubé česle a čerpací stanici
         • zrušení stupně primární sedimentace,
         • přechodu klasického, plně aerobního aktivačního procesu na systém s biologickou nitrifikací a denitrifikací. Nitrifikační sekce aktivačního procesu jsou osazeny jemnobublinným aeračním systémem na místo existující povrchové aerace. Denitrifikační sekce jsou vybaveny ponornými míchadly,
         • doplnění biologického systému o proces zvýšené eliminace sloučenin fosforu simultánním srážením železitou solí,
         • separaci aktivovaného kalu ve stavebně a technologicky modifikované dvojici pravoúhlých dosazovacích nádrží,
         • změně v nakládání s vyprodukovaným přebytečným kalem na jeho gravitačním zahuštění, aerobní stabilizaci a následném odvodnění přímo na čistírně odpadních vod.

         Dostavba kanalizace v Mnichově Hradišti

         INVESTOR
         Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav
         PROJEKTANT
         DoVos Trutnov, Vodohospodářské inženýrské služby, GEVOS, HYDROPROJEKT CZ
         ZHOTOVITEL
         VCES, SMP CZ, BAK stavební společnost, Energie stavební a báňská, Vodohospodářské stavby
         REALIZACE
         07/2012 – 10/2014
         OCENĚNÍ
         MÍSTO STAVBY
         Mladoboleslavsko, Středočeský kraj

         Sdílejte tuto stránku:

         pro více informací o této zakázce se obracejte na:

         Jindřich Tautrman

         ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz
          Datová schránka: utdgcji

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          Pondělí až pátek, 7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          KONTAKTY

          SMP CZ, a. s.

          Vyskočilova 1566
          140 00 Praha 4

          Datová schránka: utdgcji
          Telefon:  +420 222 185 111
          E-mail: info@smp.cz

          IČO: 27195147
          DIČ: CZ27195147

          Recepce

          7-19 hodin
          Sídlo společnosti je bezbariérové.

          Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

          Čistírny odpadních vod, Referenční stavby, Vodohospodářské stavby

          Rekonstrukce čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace v Ústí nad Orlicí a výstavba nové kanalizace v obci Dlouhá Třebová

          Rekonstrukce čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace v Ústí nad Orlicí a výstavba nové kanalizace v obci Dlouhá Třebová

          Rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod bylo prováděno v několika etapách.  Jednotlivé části byly postupně vyřazovány z provozu, opravovány a rozšiřovány nebo doplňovány a opětovně uváděny do provozu.

          Z větší části se práce týkaly strojně-technologického zařízení a nutné stavební části v návaznosti na technologii tak, aby byla schopna splnit emisní limity na odtoku.

          V rámci intenzifikace bylo modernizováno mechanické předčištění, vybudována nová biologická linka s úplným odbouráváním nutrietů a rekonstruováno kalové hospodářství čistírny odpadních vod.

          Po ukončení stavby následoval roční zkušební provoz.

          INVESTOR
          TEPVOS
          PROJEKTANT
          AQUA PROCON
          ZHOTOVITEL
          Sdružení firem SMP CZ, VCES, HOCHTIEF CZ a A.B.V.
          REALIZACE
          07/2012 - 05/2014
          MÍSTO STAVBY
          Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

          Sdílejte tuto stránku:

          pro více informací o této zakázce se obracejte na:

          Jindřich Tautrman

          ředitel divize Vodohospodářské a ekologické stavby

           KONTAKTY

           SMP CZ, a. s.

           Vyskočilova 1566
           140 00 Praha 4

           Telefon:  +420 222 185 111
           E-mail: info@smp.cz
           Datová schránka: utdgcji

           IČO: 27195147
           DIČ: CZ27195147

           Recepce

           Pondělí až pátek, 7-19 hodin
           Sídlo společnosti je bezbariérové.

           Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

           KONTAKTY

           SMP CZ, a. s.

           Vyskočilova 1566
           140 00 Praha 4

           Datová schránka: utdgcji
           Telefon:  +420 222 185 111
           E-mail: info@smp.cz

           IČO: 27195147
           DIČ: CZ27195147

           Recepce

           7-19 hodin
           Sídlo společnosti je bezbariérové.

           Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.