Čestné uznání pro stavbu Sportovního přístavu v Hluboké nad Vltavou

Aktualita

Čestné uznání pro stavbu Sportovního přístavu v Hluboké nad Vltavou

20. 04. 2017 – AKTUALITY – OCENĚNÍ

Odborná porota složená ze zástupců Českého svazu stavebních inženýrů, České komory stavebních inženýrů a techniků, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Jihočeského kraje udělila stavbě Sportovního přístavu Hluboká nad Vltavou čestné uznání „PRESTA – prestižní stavba jižních Čech“.

Ocenění bylo uděleno za kvalitní provedení stavby a začlenění přístaviště ke stávajícím rekreačním a sportovním zařízením města. Přístav umožňuje další využití vodního toku řeky Vltavy. Možnost kotvení nejen malých plavidel a zázemí přístavu poskytuje příležitost navštívit historické perly jižních Čech. V přístavu rovněž dochází k nekonvenčnímu řešenému propojení obou cyklostezek na břehu řeky pomocí zvedacího mostu. ■

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.