Estakáda Ruzyně, Praha

Estakáda Ruzyně, Praha

Silniční okruh kolem Prahy v úseku Řepy–Ruzyně propojuje karlovarskou a slánskou rychlostní silnici.

SMP CZ zde stavěla dominantní mostní objekt estakádu Ruzyně s délkou nosné konstrukce 1,003 km a půdorysnou plochou 37 885 m2. Most sestává ze dvou samostatných nosných konstrukcí pro každý dopravní směr, v podélném směru nosnou konstrukci tvoří spojitý předpjatý dvoukomorový nosník o 24 polích rozdělený na dva dilatační celky. Kratší část o délce 168,9 m dotváří mimoúrovňovou křižovatku Řepy a je doplněna rampami odbočujících větví. Most překračuje pásmo biokoridoru Litovického potoka, místní komunikace, železniční vlečku a železniční trať a vytváří koridor pro plánovanou rychlodráhu.

Most má vylehčenou nosnou konstrukci tvořenou dvojicí komorových nosníků spojených horní deskou v hlavních polích estakády. Rozpětí polí je od 30 do 46 m, výška komorových nosníků je konstantní 2,5 m v celé délce nosné konstrukce.

Uspořádání mostu umožnilo opakovaný postup výstavby po polích, celkem 48 u estakády a 4 u ramp. Ta se ve 30 polích prováděla na výsuvné skruži délky 96 m, ostatní pole byly betonovány na pevných skružích. Betonáž dvoukomorového průřezu probíhala ve dvou etapách, nejdříve byly provedeny spodní desky a stěny ve tvaru U, následovalo částečné podélné předpětí a po zabednění stropu byla dobetonována horní deska.

Při stavbě bylo uloženo na 34 200 m3 betonu, 3 900 t betonářské oceli a 700 t předpínací oceli.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT
Pontex
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
06/1999 – 10/2000
MÍSTO STAVBY
hl. m. Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.