Jsme společností vytvářející prostředí přátelské rodině

Aktualita

JSME SPOLEČNOSTÍ VYTVÁŘEJÍCÍ PROSTŘEDÍ PŘÁTELSKÉ RODINĚ

02. 01. 2017 – AKTUALITY – TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Společnost SMP CZ získala ocenění Společnost přátelská rodině. Soutěž pořádá organizace Síť pro rodinu a probíhá v rámci projektu Rovný není stejný za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Prostřednictvím soutěže jsou vyhledáváni a oceňováni zaměstnavatelé za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života a mimořádně citlivý přistup k rovným příležitostem. Síť mateřských center v tomto roce nabízela účast v soutěži Společnost přátelská rodině firmám i organizacím s celorepublikovým dopadem v sedmi krajích – Jihočeském, Jihomoravském, Libereckém, Karlovarském, Olomouckém, Vysočina a Zlínském.

Celorepublikové kolo i krajská kola soutěže Společnost přátelská rodině byla součástí projektu Rovný není stejný, který je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Hlavními oblastmi hodnocení byla zaměstnavatelská oblast (zaměstnavatelské podmínky umožňující slaďování rodinného a pracovního života a další aspekty související s rovnými příležitostmi a podporou rodiny), společenská odpovědnost (podpora neziskového sektoru, dobrovolnické dny a aktivity zaměstnanců, podpora a rozvoj regionu, transparentní podnikání, protikorupční chování), prorodinné aktivity organizace (výhody pro rodiny s dětmi, podpora volnočasových aktivit pro děti, akce pro celé rodiny, dětský koutek, místo na přebalování a kojení, podpora mezigeneračního soužití a podpora seniorů, podpora hendikepovaných osob a osob se speciálními potřebami) a prostředí firmy (zdravé a nekuřácké pracovní prostředí, bezbariérový přístup, ekologické chování organizace a udržitelný rozvoj, třídění odpadu, používání obnovitelných zdrojů, podpora místních produktů).

Vedle těchto hodnocených oblastí porota přihlížela k tomu, zda nabízené podmínky mají trvalý charakter a jakým způsobem plánuje organizace jednotlivé oblasti dále rozvíjet. Porota soutěže hodnotila, jak se s jednotlivými oblastmi organizace dokázaly vypořádat. Zároveň každá přihlášená organizace byla hodnocena podle specifických možností, které ve své oblasti může nabídnout. ■

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.