Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – stavební a technologické objekty elektrárny

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II – stavební a technologické objekty elektrárny

SMP CZ realizovala opravu linky zauhlování spolu se skládkou uhlí, vápencové a sádrovcové hospodářství, soustavy kabelových kanálů, elektrorozvoden a přidružených technologických objektů včetně zásobování surovou vodou. Nově byly vybudovány objekty vodního hospodářství, základy kouřovodů, stanoviště traf a dopravy strusky včetně dvou železobetonových válcových sil na strusku a kompletně upraveny a opraveny inženýrské sítě a komunikace. Z hlavních objektů pro vodní hospodářství se zrealizovaly sběrné jímky o 4 000 m3.  Jednalo se o tři kruhové nádrže o průměru 18 m, jímku o 1 000 m3, čerpací stanici sběrných jímek a komoru čiřiče. Pro struskové hospodářství se pomocí taženého bednění vybudovala dvě 33 m vysoká kruhová železobetonová sila o vnitřním průměru 10 m.  V objektech hlavního výrobního bloku byly sanovány betonové, zděné a ocelové konstrukce, opraveny podlahy, vyměněna elektroinstalace a vzduchotechnika.

INVESTOR
ČEZ
PROJEKTANT
T I centrum Plzeň, Báňské projekty Teplice, BPO, MV projekt
ZHOTOVITEL
Sdružení firem SMP CZ a VIAMONT
REALIZACE
03/2007 – 03/2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Elektrárna Tušimice, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.