Modernizace Elektrárny Mělník

MODERNIZACE ELEKTRÁRNY MĚLNÍK

Společnost SMP CZ modernizovala provozy Elektrárny Mělník. Jednalo se o dodávku a montáž zařízení pro likvidaci odpadních vod a zneškodňování kalů z pojistné nádrže a čiření v chemické úpravně vody v areálu elektrárny.

Součástí zakázky bylo provedení dvou železobetonových kruhových nádrží, čerpací stanice záměsové vody, přípojky vody a dešťové kanalizace k objektu, zhotovení dvou potrubních mostů včetně základů, terénních úprav a komunikace.

Objekt kalové koncovky byl upraven pro montáž nové technologie včetně výstavby ocelového přístřešku a přeložky vodovodního potrubí. Součástí byly práce na trase potrubí výtlaku z pojistné nádrže.

INVESTOR
ČEZ
PROJEKTANT
SATRA
ZHOTOVITEL
SMP CZ a KRÁLOVOPOLSKÁ RIA
REALIZACE
03/2009 - 05/2010
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Horní Počáply, Středočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.