Most přes Buštěhradskou dráhu, Praha

Most přes Buštěhradskou dráhu, Praha

V druhé polovině roku 2016 byla zahájena oprava mostu v ulici Korunovační v Praze 6. Z důvodu nevyhovující zatížitelnosti mostu a havarijního stavu spodní stavby se jednalo o opravu totální, tedy snesení mostní konstrukce, odbourání spodní stavby a výstavbu mostu nového.

Nový most byl navržen s ohledem na výhledově budovanou dvoukolejnou trať Praha-Kladno. Jedná se o silniční most o jednom poli, kde nosnou konstrukci tvoří deset předpjatých prefabrikovaných nosníků, které jsou spřaženy železobetonovou deskou a příčně ukončeny nadpodporovými příčníky. Délka nosné konstrukce je 22 m. Most je založen plošně s šířkou základů 5,5 m. Výška dříků opěr je 6,38 m u opěry OP1 a 7,43 m u opěry OP2, tloušťka pak dosahuje 1,3 m. Nosná konstrukce je se spodní stavbou spojena pomocí vrubových kloubů s izolační úpravou, mostní konstrukce je provedena jako rozpěrák.
Plošné založení mostu si vyžádalo hloubení jam pod ochranou záporového pažení kotveného ve dvou úrovních pomocí kotev. Zápory jsou tvořeny profily IPE 300 o délkách 11 a 12 m osazených do vrtů o průměru 620 mm. Kotvení stěny bylo navrženo pomocí dočasných pramencových kotev 3-4 x Lp Ø 15,7 mm (0,62“) 1570/1770 MPa. Zajištění stavební jámy bylo na jejích okrajích doplněno o mikrozáporovou stěnu realizovanou z úrovně 1. řady kotev.

INVESTOR
TSK hlavního města Prahy
PROJEKTANT
Pontex
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
08/2016 – 12/2016
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.