Most přes ulici Strakonická, Praha

MOST PŘES ULICI STRAKONICKÁ, PRAHA

Most se nachází v intravilánu, v oblasti Pražské kotliny v rovinaté levobřežní údolní nivě řeky Vltavy, katastru obce Malá Chuchle mezi železnicí směr Praha – Plzeň, stávající ulicí Strakonickou a řekou Vltavou.

Hlavním důvodem pro výstavbu tohoto mimoúrovňového křížení bylo nebezpečné odbočování z velmi frekventované Strakonické ulice do Malé Chuchle ve směru od Zbraslavi, kdy se musela přejet tato ulice v opačném směru.

Konstrukci tvoří dva mosty – trámový most 201a a deskový most 201b.

Nosná konstrukce mostu 201a je navržena jako spojitá monolitická, v podélném směru předpjatý trám s konzolami konstantní šířky. V polích 1, 2 je deska v přímé s konstantní šířkou. V poli 3 začíná a v poli 4 pokračuje přechodnice s navazujícím směrovým obloukem o poloměru 68 m a deska i konstrukce se rozšiřují. Příčný sklon mostovky je v polích 1, 2, 3 konstantní levostranný 2,5 %, v poli 4 se mění na levostranný 3,5 %. V příčném směru je konstrukce nepředpjatá železobetonová. Tvar nosné konstrukce a jejího horního povrchu je přísně podřízen parametrům přecházející komunikace, co se týče směru, šířky, nivelety a příčných spádů.

Nosná konstrukce mostu 201b je tvořena půdorysně zakřivenou spojitou, podélně předpjatou železobetonovou deskou s konzolami konstantní šířky. Poloměr horizontálního zakřivení se mění od 68 m na styku s mostem 1, přes přechodnice až po 26 m u opěry č. 11. Podle tohoto zakřivení se mění i šířka konstrukce. Podle tohoto zakřivení se mění i šířka konstrukce. Příčný sklon mostovky je levostranný proměnné velikosti od 3,5 % na styku s mostem1 po 4 % u opěry č. 11. Tvar desky nosné konstrukce a jejího horního povrchu je stejně jako u mostu 201a, přísně podřízen parametrům přecházející komunikace.

INVESTOR
Magistrát hl. m. Prahy, TSK
PROJEKTANT
Pontex
ZHOTOVITEL
Sdružení firem Pražské silniční a vodohospodářské stavby (Porr), SSŽ (Eurovia CS). Zhotovitel SO 201 je SMP CZ.
REALIZACE
11/2004 – 12/2005
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Malá Chuchle, hl. m. Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.