Nové spojení, SO 858 silniční estakáda Krejcárek – Palmovka

NOVÉ SPOJENÍ, SO 858 SILNIČNÍ ESTAKÁDA KREJCÁREK – PALMOVKA

Silniční estakáda Krejcárek-Palmovka je součástí stavby tzv. Nového spojení, jehož cílem je umožnění a zkapacitnění napojení železničních tratí ze severu a východu do pražského hlavního nádraží a Masarykova nádraží. Estakáda mimoúrovňově kříží dva koridory Nového spojení v oblasti silničního propojení Žižkova s Libní se stávajícím přejezdem v ulici Pod Plynojemem.  Estakáda tak realizuje bezkolizní a rychlé silniční propojení z křižovatky Krejcárek na křižovatku Švábky.

Nosná konstrukce estakády byla navržena jako spojitý komůrkový nosník o sedmi polích z předpjatého betonu. Podpory mostu tvoří vždy dva šestiúhelníkové sloupy s bočním vlysem. Založení podpěr č. 7 a 8 je plošné, založení ostatních podpěr je provedeno na velkoprofilových pilotách. Prefabrikovaná římsa je integrována se zábradlím, které je doplněno na potřebnou výšku vodorovnými trubkovými madly. Vozovka je z asfaltového betonu a v celém rozsahu mostu je ve vozovce umístěno solicí zařízení s automatickým provozem. Důvodem je, že na konci mostu niveleta prudce klesá až na 6,8 % a trasa zatáčí vpravo s poloměrem R=35 m.

 

Technické údaje:

Délka přemostění: 284,500 m

Délka mostu: 308,902 m

Délka nosné konstrukce: 288,217 m

Rozpětí: 33,2 + 42,0 + 44,2 + 44,2 + 42,0 + 42,0 + 38,7 m

Šířka mostu: 11,900 m – 15,780 m

Volná šířka mostu mezi svodidly: 11,500 m – 15,264 m

Plocha nosné konstrukce: 3 260,20 m2

INVESTOR
SFDI
PROJEKTANT
SUDOP PRAHA
ZHOTOVITEL
Sdružení Pražské spojení: Skanska, SSŽ (nyní EUROVIA), Metrostav, Subterra. Zhotovitel SO 858 je SMP CZ.
REALIZACE
11/2004 – 12/2005
OCENĚNÍ

MÍSTO STAVBY
hl. m. Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.