Odstranění havarijních povodňových škod, Frýdlant

 ODSTRAŇĚNÍ HAVARIJNÍCH POVODŇOVÝCH ŠKOD, FRÝDLANT

Při odstraňování povodňových škod ve Frýdlantě SMP CZ provedla zatrubnění koryta vodoteče profilem DN 1200 a podél ulice Fügnerova realizovala výstavbu zakryté vodoteče železobetonovým korytem.

V ulicích Zahradní a U Potoka se vyčistila a zatrubnila vodoteč včetně pokládky konečných povrchů.

Součástí akce byly  novostavby potrubního mostu, lávek Máchova a Tyršova.

INVESTOR
Město Frýdlant
PROJEKTANT
SNOWPLAN
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
08/2010 – 08/2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Frýdlant

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.