Odstraňování povodňových škod, Frýdlant

 ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, FRÝDLANT

Při odstraňování povodňových škod z roku 2010 SMP CZ realizovala výstavbu tří nových mostů přes řeku Smědá ve Frýdlantě.

Nová lávka pro pěší u tenisových kurtů je 1polový ocelový příhradový most s dolní mostovkou, výškově zakřivený, kolmý, s normovanou zatížitelností, o délce 32,05 m a s rozpětím pole 29,85 m.

Lávka u gymnázia v Purkyňově ulici je trvalý most na pozemní komunikaci o jednom poli s rozpětím 12,5 m. Jedná se o ocelovou konstrukci s normovanou zatížitelností o délce 20 m.

Most u čistírny odpadních vod je 1polový, šikmý, montovaný z tyčových nosníků z předpjatého betonu s neomezeně volnou výškou. Most je založen na pilotách s délkou přemostění 25 m.

INVESTOR
Město Frýdlant
PROJEKTANT
VPÚ DECO Praha
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
09/2011 – 05/2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Frýdlant

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.