Oprava železobetonové konstrukce na objektu Prádlo, Ledvice

Oprava železobetonové konstrukce na objektu Prádlo, Ledvice

Předmětem rekonstrukce byl objekt třídírny uhlí „prádlo“ v areálu Severočeských dolů Ledvice, kde bylo v rámci stavebně technického průzkumu zjištěno, že konstrukce jsou nevyhovující především vlivem koroze, hloubkové a povrchové degradace betonu vlivem průsaků. Realizace bude prováděna ve 14denní odstávce provozovaného objektu s množstvím technologie.

V objektu „Prádlo“ se provedlo očištění konstrukcí tlakovou vodou o celkové ploše 1470 m2. Následovalo vysokotlaké otryskání železobetonových sloupů, průvlaků a stropů. Obnažená výztuž byla očištěna, ošetřena inhibitorem koroze a opatřena dvojnásobným ochranným nátěrem. Chybějící a degradovaná výztuž byla doplněna. Následně po provedení adhezního můstku se realizovala reprofilace železobetonových konstrukcí.

Byly kompletně vybourány podlahy, odřezány zkorodované podpěry technologie pásových dopravníků a navařeny nové. Zhotoveno olemování prostupů, osazeny nové poklopy, podbedněny a zabetonovány nefunkční prostupy. Realizovaly se hydrostěrky a vybetonovala se nová dilatovaná podlaha z drátkobetonu v ploše 430 m2. Součástí rekonstrukce byla obnova ocelových schodišť a oprava nátěrového systému stávajících ocelových konstrukcí.

Navazující objekt „přístavku“ a z jeho velké části masivní korozí napadená konstrukce byla zcela odstraněna, vybudovaly se nové základy a smontovala se nová lehká ocelová konstrukce, která byla kotvena do upravených  základových bloků, uložena na železobetonové konzoly a průvlak objektu „prádla“. Střecha a opláštění objektu se realizovaly jako ocelové, nezateplené. Stěny byly  prosvětleny pásy oken z drátoskla. Podlahy jsou ocelové. Součástí byla rovněž demontáž a zpětná montáž stávající technologie pásového dopravníku a jeřábové drážky.

INVESTOR
Severočeské doly
PROJEKTANT
Firma ing. Rubánko a STATUM Ing. Bund
ZHOTOVITEL
SMP CZ, závod Severozápad
REALIZACE
06/2016 – 07/2016
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Ledvice, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.