Přemístění historického mostu u staré čistírny odpadních vod v Praze – Bubenči

Aktualita

PŘEMÍSTĚNÍ HISTORICKÉHO MOSTU U STARÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V PRAZE – BUBENČI

7. 4. 2021 – AKTUALITY – UDÁLOSTI

Obří jeřáb o nosnosti až 550 tun přemístil na břeh památkově chráněný ocelový most bývalé polní dráhy, který překlenoval od roku 1908 plavební kanál Troja – Podbaba. Most původně sloužil pro dopravu kalů z historické čistírny odpadních vod na kalová pole na Císařském ostrově pro jejich odvodnění.

Most bude rozdělen na 3 části, odvezen do haly, kde bude repasován. Některé části ocelové konstrukce, které jsou v havarijním stavu, budou nahrazeny replikou. V září 2021 bude most osazen zpět na opěry v upravené výšce, aby pod ním mohly proplout i sedm metrů vysoké lodě.

Investorem stavby je Ředitelství vodních cest ČR a stavba je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem jsou společnosti SMP CZ a OK Třebestovice.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.