Protihlukové stěny na obchvatu města, Kolín

Protihlukové stěny na obchvatu města Kolín

Objekt protihlukové stěny byl navržen z důvodů odhlučnění přilehlé zástavby od silničního provozu z nově vybudované komunikace, která navazuje na ulici Polepskou. Výška stěny byla navržena 4 m nad niveletu osy komunikace – silnice I/38 . Skutečná, konstrukční výška stěny je až 5,85 m. Délka v ose stěny činí 234,5 m. Objekt stěny je situován na násypovém tělese po levé straně komunikace. Jednostranně pohltivá stěna splňuje akustické parametry na pohltivost – A3 a neprůzvučnost B2.

Technické řešení

Protihluková stěna je založena na železobetonových pilotách, zhotovených ve dvou fázích. V první fázi byla provedena betonáž dříku pilot do výšky hlavy piloty. V druhé fázi byly osazeny sloupy a poté proběhla betonáž hlav pilot do výšky uložení hybridních panelů.

Nosné sloupky jsou železobetonové tvaru H v souladu s certifikací a stavebně technickým osvědčením.

Spodní řada stěny byla vytvořena z hybridních panelů, které jsou uloženy na hlavy pilot. Hybridní panel se skládá ze soklové a pohltivé části. Dílec byl zapuštěn min. 5 cm pod upravený terén.

Pohltivé panely byly namontovány v jedné nebo  ve dvou řadách nad sebou.

INVESTOR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
10/2011 – 03/2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Kolín

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.