Rekonstrukce čerpací stanice Bruska, Praha

Rekonstrukce čerpací stanice Bruska, Praha

Stavba byla závěrečnou, 4. etapou rekonstrukce čerpací stanici Bruska.

Areál zahrnuje čerpací stanici, 2 vodojemy o obsahu cca 2 x 5 000 m3 s přilehlou armaturní komorou.

Čerpací stanice Bruska je na uzlu vodovodních řadů DN500-600 Prahy 6 a gravitačně napájí Sedlec a Holešovice. Stanice čerpá vodu do vodojemů na Pražském hradě, Petřinách a Vypichu a je napájena z vodojemů Flora a Podolí.

Areál je situován na Praze 6 u bývalého Prašného mostu, nyní u jednoho z vjezdů do tunelového komplexu Blanka. Těsně sousedí s železniční tratí na Kladno. To byl také jeden ze zásadních důvodů rekonstrukce vlastního vodojemu č. 1. Oba vodojemy z 20 let 20. století byly po dlouhou dobu vlivem projíždějících těžkých souprav nákladních vlaků vozících uhlí z Kladna. Podloží, které je mírně zvodnělé a ve spádu směrem k trati, způsobovalo svými pohyby pod základovými spárami porušení a následnou netěsnost tenkostěnných, jinak technicky unikátních železobetonových kleneb stěn vodojemu.

Po sejmutí krycích zemin a po odbourání degradovaného železobetonového stropu a sloupů bylo zesíleno podloží pod dnem a stěnami vodojemu sloupy tryskové injektáže v přibližném rastru původních sloupů a stěn. Bylo zesíleno železobetonové dno, provedeny železobetonové přibetonávky stěn, nové sloupy a stropy.

Byla kompletně zrekonstruována přilehlá armaturní komora, a to včetně technologií a napojení na areálovou síť vodovodních řadů, provedena statická sanace nosných konstrukcí armaturní komory a osazen její nový prefabrikovaný železobetonový strop.

Samotné provedení demontáží původních armatur v armaturní komoře bylo ztížené nutností vsazení dodatečných šoupat DN600 v areálu tak, aby armaturní komora mohla být odstavena. Kromě toho byl proveden i provizorní obtok přítoku DN500 z Podolí se zachovaným minimálním sanačním průtokem.

Rekonstrukce napojení na areálové vodovodní řady probíhala za jejich dočasných odstávek a až po zjištění jejich skutečného stavu. Jejich poslední rekonstrukce proběhla v sedmdesátých letech 20. století a vzhledem k tomu, že byly umístěny před armaturní komorou pod jedinou areálovou komunikací, několik historických fotografií bylo jen slabým podkladem pro přípravu rekonstrukce, o jejímž způsobu se rozhodovalo až po jejich kompletním odkrytí výkopem. Na závěr byly zrekonstruované komory vodojemu opět zasypány a dokončeny terénní a sadové úpravy.

INVESTOR
PVS
PROJEKTANT
Sweco Hydroprojekt
ZHOTOVITEL
Sdružení VDJ Bruska (SMP CZ - lídr, ARKO TECHNOLOGY)
REALIZACE
11/2013 – 03/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.