Rekonstrukce komunikace a vybudování nových parkovacích stání v ulici Vinařická, Jirkov

Rekonstrukce komunikace a vybudování nových parkovacích stání v ulici Vinařická, Jirkov

Stavba řešila rekonstrukci komunikace a vybudování 10 nových parkovacích stání v ulici Vinařická ve městě Jirkov.

Předmětem byla rekonstrukce vozovky, která byla v dotčeném úseku odfrézována. V několika úsecích byly vyměněny silniční obrubníky za nové. Následně byla v délce 226,5 m položena nová živičná vrstva krytu. Původní niveleta a příčný sklon komunikace zůstaly zachovány, vozovka přímo navazuje na sousední komunikace a chodníky. Dešťová voda z povrchu zpevněných ploch je odváděna do uličních vpustí a nově osazených betonových štěrbinových žlabů. Ty byly přípojkami DN125 napojeny do dešťové kanalizace.

Na severním okraji komunikace mezi ulici Hornická a vjezdem do Kludského vily byla vybudováno 10 nových podélných parkovacích stání o ploše 141 m2. Jejich zpevněná plocha je provedena ze zámkové dlažby a navazuje na přilehlou vozovku. Kabelové vedení veřejného osvětlení a vedení plynu pod parkovací plochou bylo uloženo do chrániček.

INVESTOR
Město Jirkov
PROJEKTANT
SM – PROJEKT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
06/2016 – 08/2016
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Jirkov, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.