Rekonstrukce koryta Dubské Bystřice, Dubí

REKONSTRUKCE KORYTA DUBSKÉ BYSTŘICE, DUBÍ

Rekonstrukce 773 m koryta Dubské Bystřice byla rozdělena na dvě etapy. První probíhala od července 2004 do listopadu 2015 a druhá byla zahájena v červnu 2005 a dokončena v červenci 2006.

Stavba probíhala v místě původního koryta, díky tomu zůstal zachován přírodní ráz bystřiny. Břehy koryta jsou urovnány a dosypány do lichoběžníkového tvaru. Paty lichoběžníků jsou na sucho opevněny lomovým kamenem a na dno jsou pro usměrnění toku uloženy kameny. Na opevnění i dno je použit kámen z místních zdrojů. Fixace koryta je provedena několika kamennými přehrážkami vyzděných z lomového kamene na cementovou maltu. Ty mají zpomalit tok bystřiny a zachytit nečistoty, které vznikají při velkých průtocích.

Mimo vlastní rekonstrukce koryta stavba zahrnovala:

 • Rekonstrukci přehrážky Dubí II. Jednalo se o úprava přelivu na délku 5 m a hloubku 1,4 m. Dopadiště je opevněno kamennou rovnaninou.
 • Konsolidační 3 m vysokou přehrážku v km 15,445 a přírodní úpravu vodoteče v km 15,44514 – 15,57519. Zdivo z lomového kamene je položeno na cementovou maltu. Celkové rozprší je 20,2 m, přeliv složeného tvaru je hluboký 1,15 m a široký 11 m. Dopadiště je opevněno kamennou rovnaninou.
 • Retenční 3 m vysokou přehrážku v km 15,58859. Zdivo z lomového kamene je položené na cementovou maltu. Přeliv o celkovém rozpětí 29,5 m je široký 5 m a hluboký 1,4 m. Dopadiště je opevněno kamennou rovnaninou.
 • Konsolidační 2 m vysokou přehrážku o rozpětí 18 m v km 15,67168 a úpravu koryta vodoteče. Zdivo z lomového kamene je položeno na cementovou maltu. Přeliv hluboký 1,15 m a široký 11 m je složeného tvaru. Dopadiště je opevněno kamennou rovnaninou.
 • Konsolidační přehrážku o rozpětí 19,2 m a výšce 2 m v km 15,88141 a přírodní úpravu toku v km 15,881 – 16,009. Zdivo z lomového kamene je položeno na cementovou maltu. Přeliv hluboký 1,15 m je složeného tvaru. Dopadiště je opevněno kamennou rovnaninou.
 • Obslužnou panelovou komunikaci
INVESTOR
Povodí Ohře
PROJEKTANT
Zdeněk Macoun
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
07/2004 – 07/2006
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Dubí, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.