Rekonstrukce lávky přes řeku Ohři, Staré Sedlo

REKONSTRUKCE LÁVKY PŘES ŘEKU OHŘI, STARÉ SEDLO

Jedná se o rekonstrukci lávky v původní poloze. Rekonstrukce lávky se provádí z důvodu komfortnějšího napojení cyklotrasy 2030 na národní cyklotrasu č. 6. Stávající lávka je již nevyhovující a ve špatném stavebním stavu.

Lávka je určena pro pěší a cyklisty. Konstrukčně se jedná o příhradovou dvoupolovou ocelovou lávku s dolní mostovkou. Využívá stávající pilíř v ose řeky. Niveleta lávky je navržena v 0 % spádu. Deska mostovky je navržena z pochozích roštů. Založení mostu bude na nových železobetonových monolitických opěrách. Lícní strana opěr a křídel je opatřena pohledovou úpravou napodobující řádkové kamenné zdivo-použití matrice. U pilíře v korytě bude využit stávající kamenný dřík: provede se sanace kamenného zdiva, nová monolitická žb. římsová deska, do níž bude kotvena ocelová stojka, do které bude osazena NK na pevné ocelové ložisko.

Související stavbou je rekonstrukce stávajícího vodovodu v prostoru lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Ohři s propojením na stávající vodovod na obou březích. Jedná se o stavbu trvalou, pro jejíž realizaci bude z důvodu zachování zásobování pitnou vodou zřízen po dobu rekonstrukce lávky provizorní (dočasný) vodovod přes koryto řeky Ohře. Navržený vodovodní řad určený k rekonstrukci bude na jihozápadním konci propojen se stávajícím vodovodem LT DN 300, na severním konci předmětného vodovodního řadu bude tento ve staničení 0,000 propojen se stávajícím vodovodem LT DN 300.

Propojení potrubí přes lávku ve staničení km 0,000 – 0,0692. Po dokončení stavby lávky pro pěší a cyklisty dojde k propojení definitivního vodovodu s uložením na konstrukci této lávky. Na lávce bude uloženo továrně předizolované potrubí včetně vertikálních kolen a nadzemních částí.

INVESTOR
obec Staré Sedlo
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
08/2021 – 07/2022
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Staré Sedlo, Karlovarský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.