Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233, Markvartice

Rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/26233, Markvartice

Jednalo se o rekonstrukci opěrné zdi, která byla postižena průchodem několika povodní, při kterých došlo k výraznému zhoršení jejího stavebně technického stavu.

V rámci rekonstrukce byly provedeny nové železobetonové římsy otryskáním původního betonu do hloubky 150 mm a jeho nahrazením stříkaným betonem C30/37. Koruna nové zdi byla nadvýšena tak, aby nová římsa byla o 150 mm nad novou komunikací. U paty zdi byl zbudován těžký kamenný zához. Rekonstruovaná zeď měří 36,75 m.

Byla vybourána a následně postavena nová úhlová železobetonová zeď založená na mikropilotách. Její koruna byla nadvýšena nad novou komunikaci o 150 mm. U paty zdi byl zbudován kamenný zához a opevnění příkopu. Pro provedení těchto prací bylo třeba realizovat zajištění svahů výkopu hřebíkováním. Nová část opěrné zdi měří 28 m.

Pro realizaci těchto prací bylo provedeno dočasné zahrázkování vodoteče. V rámci rekonstrukce byly realizovány nové konstrukční vrstvy komunikace a osazení nových silničních svodidel.

INVESTOR
Ústecký kraj
PROJEKTANT
AZ Consult
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
06/2016 – 09/2016
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Markvartice, Ústecký kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.