Rekonstrukce úpravna vody Hvězdička, Příbram

Rekonstrukce úpravna vody Hvězdička, Příbram

Stavba byla navržena jako kompletní stavební (SMP CZ) a technologická (KUNST) rekonstrukce. Vše se nacházelo v jedné provozní budově a nejzásadnější bylo rozšíření z jednostupňové linky na linku dvoustupňovou – vložením flotace a flokulace do prvního pískového filtru.

Úpravna vody Hvězdička je zařízení pro úpravu surové povrchové vody nádrže Obecnice a současně podzemní vody z Dědičné štoly (3 l/s), na vodu pitnou. Navržený výkon rekonstruované úpravny vody je 25–50 l/s vyrobené pitné vody.

Na budově úpravny vody bylo provedeno nové zateplení včetně fasády, kompletní výměna všech oken a dveří budovy, sanace betonových konstrukcí (pískové filtry 1 až 3 vč. přilehlých komor), opravy stávajících povrchů (výměna dlažby, podlahy, stěny, stropy), nová vzduchotechnika, kompletní výměna elektroinstalace včetně nových rozvaděčů), vybudování nových sil pro vápenné hospodářství, nové pochozí lávky z kompozitních materiálů a výměna zámečnických konstrukcí.

Technologická linka byla kompletně rekonstruována a modernizována, potrubí bylo provedeno z nerezové oceli a byla provedena nová technologická elektroinstalace včetně systému řízení technologických procesů. Vše probíhalo za provozu a bez přerušení dodávky pitné vody.

INVESTOR
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
PROJEKTANT
VODING Hranice
ZHOTOVITEL
sdružení SMP CZ (70 %) a EUROVIA CS (30 %)
REALIZACE
11/2015 – 07/2017
MÍSTO STAVBY
Příbram, Středočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.