Rekonstrukce úpravny vody, Jirkov

Rekonstrukce úpravny vody, Jirkov

Úpravna vody Jirkov je určena především pro zásobování města Jirkov a jeho okolí. Jako součást Severočeské vodárenské soustavy je však schopna v případě výpadku jiného zdroje zvýšit svůj výkon a pokrýt deficit v soustavě. Úpravna, která byla uvedena do provozu v roce 1967, odebírá surovou vodu z vodní nádrže Jirkov. Po úpravách a zkapacitnění v 70.-80. letech minulého století byl její výkon 280 l/s. Protože úpravna vody byla po 40 letech provozu značně opotřebená a technologicky zastaralá, prošla  celkovou rekonstrukcí a modernizací. S ohledem na vývoj spotřeby vody byl nominální výkon úpravny snížen na dostačujících 150 l/s.

Rekonstrukcí prošlo přívodní potrubí surové vody, technologické linky úpravny vody včetně chemického hospodářství, akumulace upravené vody 2 x 1 500 m3 a kalové hospodářství. Technologie úpravy vody byla doplněna o první separační stupeň.

Vodovodní řad pro přívod surové vody z vodní nádrže Jirkov byl nahrazen potrubím z tvárné litiny o průměru 500 mm. Rekonstrukce úpravny vody proběhla v rámci areálu úpravny s využitím části stávajících objektů. Nově byl vystavěn sklad vápenného hydrátu, oxidu uhličitého a vyrovnávací nádrž pro kalové hospodářství.

Původní akumulace 2 x 2 000 m3 byla přestavěna na vyrovnávací nádrž kalového hospodářství. Došlo také k úpravě areálu, rekonstrukci příjezdové komunikace a zabezpečení celého objektu.

Původní nevyhovující stav likvidace odpadních vod byl změněn. V areálu vznikla oddílná kanalizace. Samostatně jsou odváděny vody z kalového hospodářství a splaškové odpadní vody, a to do městské kanalizace Jirkov s následným zpracováním na čistírně odpadních vod Jirkov. Druhým odpadem jsou odváděny dešťové vody a vody z bezpečnostních přelivů.

Rekonstruovaná úpravna vody byla po celou dobu rekonstrukce mimo provoz, ale výpadek jejího výkonu byl v Severočeské vodárenské soustavě nahrazen produkcí pitné vody z jiných zdrojů, spotřebitelů se tak stavba nijak negativně nedotkla.

Po dokončení stavby a po individuálním odzkoušení a provedení komplexních zkoušek byl 1. 1. 2013 zahájen její roční zkušební provoz.

INVESTOR
Severočeská vodárenská společnost
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
Sdružení ÚV Bedřichov – SYNER - SMP CZ.
REALIZACE
05/2011 - 12/2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Jirkov

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.