Revitalizace Panské zahrady a vytvoření klidové zóny, Praha-Dubeč

Revitalizace Panské zahrady A vytvoření klidové zóny, Praha-Dubeč

Panské zahrady je situována na východním okraji zastavěného území městské části Praha – Dubeč v okolí údolní nivy Říčanského potoka.

V rámci 1. etapy zakázky jsme provedli revitalizaci zanedbaného území na přírodní park, který slouží pro návštěvníky a obyvatele Prahy – Dubče a nedalekého domova s pečovatelskou službou. 1. etapa parku zaujímá rozlohu přibližně 2,4 ha. Centrální část parku tvoří údolní niva Říčanského potoka. V parku byly zřízeny atraktivní zelené plochy doplněné o lavičky, informační tabule a další mobiliář. V parku se také setkáme s mnoha architektonickými prvky, které dotváří zákoutí, či vyhlídky se solitérně vysazenými dřevinami. Jedním z nejvýznamnějších prvků je malé bludiště s vyvýšenou rozhlednou.
Práce na výstavbě byly zahájeny 8. 12. 2009 přípravou území a byly dokončeny 30. 8. 2011. Příprava území spočívala v odstranění keřových porostů, probírky porostů a kácení dřevin a stromů. Současně s přípravou území byly zahájeny práce na modelaci terénu. Byly realizovány vodohospodářské objekty, které obsahovaly úpravu a vyčištění stávajícího koryta Říčanského potoka, opravu stávajícího náhonu, zřízení malé vodní plochy s mokřadem a vybudování stavítkových objektů a brodu.

V rámci stavby byly přes Říčanský potok vybudovány dva monolitické železobetonové pojezdové mostky a dva mostky dřevěné pro pěší s dřevěným zábradlím. Dále byla provedena přeložka kabelu Telefónica O2, demontáž nadzemního vedení vysokého napětí a jeho přeložka včetně nové trafostanice, nové veřejné osvětlení, rozsáhlé sadové úpravy, které obsahují založení trávníků, pastvin a luk, výsadbu stromů, keřů a rostlin, vysazení vodních rostlin, v habrovém bludišti je umístěna vyhlídka a v samém závěru byly osazeny prvky drobné architektury (infotabule, rozcestníky, lavičky a odpadkové koše).

Partner ve sdružení současně s námi budoval po provedení hrubých terénních úprav čtyři opěrné monolitické železobetonové zdi obložené obkladovým pískovcovým kamenem sloužící k zajištění nově modelovaného terénu, pojezdové komunikace i komunikace pro pěší s povrchem z mechanicky zhutněného kameniva, které jsou napojeny na místní komunikaci a parkoviště s kapacitou 56 stání pro osobní vozidla.

V parku byl dále vybudován amfiteátr tvořený amfiteátrově uspořádanými pískovcovými kamennými stupni a schody na vyhlídku, které jsou rovněž z pískovcových kamenných stupňů.

INVESTOR
Hlavní město Praha
PROJEKTANT
MAT - PROJEKT
ZHOTOVITEL
Sdružení revitalizace Panské zahrady - SMP CZ, INGBAU CZ
REALIZACE
12/2009 – 08/2011
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
hl. m. Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.