Výstavba tělocvičny v základní škole, Vejprnice

Výstavba tělocvičny v základní škole, Vejprnice

Výstavba nové tělocvičny byla zahájena demoličními pracemi v dubnu 2018 a byla předána k užívání v srpnu 2018 tak, aby nový školní rok začal v nové tělocvičně, což se k velké spokojenosti zadavatele, obce Vejprnice, podařilo. Bezbariérový přístup a nově vybudované zázemí zlepší podmínky a navýší možnosti školy v práci nejen s hendikepovanými školáky.

REALIZACE

Na místě původní tělocvičny byla navržena tělocvična nová o půdorysných rozměrech 30,40 x 20,30 m, světlé výšce 8,40 – 8,65 m a výšce pod průvlaky 7,25 m. Tělocvična navazuje na stávající spojovací krček, který byl k tělocvičně připojen zhruba v polovině delší strany a ke kterému byly v sousedství tělocvičny přistavěny zděné přístavby.

Konstrukční systém nové tělocvičny byl navržen jako železobetonový prefabrikovaný montovaný skelet opláštěný stěnovými a střešními sendvičovými panely.

Nosnou konstrukci tělocvičny tvoří železobetonové prefabrikované sloupy v osových vzdálenostech 5 m a rozponem 19,8 m vetknuté do kalichových patek. Opláště bylo provedeno ze stěnových sendvičových panelů – ocelové plechy z vnitřní a vnější strany s povrchovou polyesterovou úpravou, vyplněné tepelnou izolací PIR (λ = 0,018W/m2K), kotvené k železobetonovým sloupům nosného skeletu, popř. kolem okenních otvorů k ocelovým paždíkům a ocelovým úhelníkům v místech styku obvodového pláště se zděnou dělicí stěnou spojovacího krčku. Ocelové paždíky, kotvené k železobetonovým sloupům, tvoří také pomocné konstrukce některého interiérového zařízení tělocvičny.

Střešní konstrukci tvoří prefabrikované sedlové vazníky. Vazníky jsou ukládány do vidlic sloupů na rozpon cca 19,8 m. Po obvodu jsou na kalichy patek osazeny základové prahy a ve střešní rovině na záhlaví sloupů střešní nosníky. Střešní plášť haly se skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev. Konstrukce střechy haly byla provedena ze střešních sendvičových panelů kotvených do železobetonových střešních vazníků sestávajícími z interiéru trapézovými plechy s polyesterovou povrchovou úpravou a tepelné izolace PIR (λ = 0,018W/m2K) a z vnější strany opatřené PVC fólií, která je součástí panelu z výroby. Skladba střechy přístaveb spojovacího krčku je řešena železobetonovým stropem s parozábranou a pojistnou hydroizolací z SBS modifikovaného asfaltového pásu. Tepelná izolace je z tepelněizolačních klínů ze stabilizovaného pěnového polystyrenu kašírovaných pásem z oxidovaného asfaltu v tloušťce 160-320 mm (S2), 200-300 mm (S2´) a střešní krytinu tvoří pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem. Byly použity akustické obklady stěn i stropu zajišťující dostatečnou neprůzvučnost.

Povrchy podlah jsou v tělocvičně řešeny speciální sportovní podlahou s litým PUR povrchem včetně broušeného nátěru na záklopu z vodovzdorné překližky 4PD na trojitém lepeném roštu. v přístavbách krčku jsou použity těžké plovoucí podlahy s tepelnou polystyrenovou izolací. Ostatní nášlapné vrstvy jsou provedeny z keramické dlažby.

Součástí realizace byly i dispoziční úpravy spojovacího krčku mezi školou a tělocvičnou. Po rekonstrukci se zde nacházejí šatny hochů a dívek, sprchy, které jsou vždy přístupné z jednotlivých šaten a z chodby, hygienické zázemí a úklidová komora.

Do menší přístavby spojovacího krčku byl přesunut kabinet tělesné výchovy, do kterého se vchází přímo z tělocvičny. Ve druhé větší přístavbě byl řešen nový bezbariérový vstup do tělocvičny- zádveří, ze kterého je přístup do nové záchodové kabiny pro osoby se sníženou schopností pohybu. Chodba je spojena otvorem bez dveří přímo s chodbou krčku, kde byl vytvořen i přístup do nové šatny se sprchou.

INVESTOR
Město Vejprnice
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
04/2018 - 08/2018
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Vejprnice, Plzeňský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.