Svatováclavská lávka přes údolí Těchlovického potoka, Stříbro

Svatováclavská lávka přes údolí Těchlovického potoka, Stříbro

SMP CZ realizovala lávku pro pěší přes Těchlovický potok v areálu městského parku ve Stříbře. Ta se nachází v místě původní lávky, která byla stržena v 70. letech minulého století z důvodu bezpečnosti.

Realizace lávky pro pěší byla velmi obtížná v přístupu pro těžší stavební techniku na staveniště. Konstrukce lávky proto byla navržena tak, aby její realizace byla možná s použitím drobnější stavební techniky, která zvládla limitované přístupy. Nosná konstrukce byla na místo dopravována a montována pomocí lanovky. Dalším úskalím byl čas, neboť požadavek dokončení akce bylpouhé tři měsíce na výstavbu.

Původní cesty, na které je lávka napojena, jsou silně narušeny erozí, proto byly základy lávky přikotveny ke skalnímu podloží trny. Opěry lávky byly navrženy jako železobetonové bloky, založené plošně v kombinaci s přikotvením hřebíky na skalním masivu. Boky křídel a líce opěr jsou obloženy kamenným zdivem s překrytím betonovou hranou tloušťky 150 mm. Podpěry lávky byly opět založeny plošně železobetonovými základovými bloky v kombinaci s přikotvením hřebíky v úrovni skalního masivu. Základový blok je vytažen nad úroveň terénu. Do horního povrchu základu jsou vlepeny na chemickou kotvu kotevní šrouby M36 pro kotvení ocelových pilířů.

Nosná konstrukce lávky se skládá ze dvou podélných nosníků typu IPE 400 spojených v příčném směru po cca 1,5 m příčníky IPE 140. Nosná konstrukce je ve vodorovné rovině lávky ztužena ocelovými profily L80 a L70. Na příčníky jsou v podélném směru uchyceny podélné dřevěné trámky, na které je přišroubována podlaha z fošen z tvrdého dřeva. Na ocelové podélné nosníky jsou z boku lávky připevněny ocelové sloupky zábradlí. To je navrženo jako kombinace ocelové nosné části (sloupky a horní madlo) a dřevěné části výplně. U opěr jsou podélné nosníky osazeny na kotvených elastomerových ložiskách. Na pilíře HEA 200 jsou podélné nosníky uchyceny pomocí šroubových montážních spojů, šikmé vzpěry z HEA 200 mezi podélným nosníkem a pilířem jsou upevněny čepy.

Zábradlí je kombinované ocelodřevěné výšky 1,1 m. Sloupky z profilu JA 70 x 70 x 6 jsou přes patní plech přišroubovány ke stojně hlavního nosníku a madla z JA 80 x 60 x 3 jsou kotvena ke sloupkům. Výplň zábradlí je dřevěná, skládaná z hranolů a prken, a je ke konzolám kotvena na sloupcích.

Řešené území je součástí Městské památkové zóny Stříbro a patří do nadregionálního biokoridoru systému ekologické stability. V dotčené lokalitě je evidován výskyt zvláště chráněného živočicha, mloka skvrnitého. Výstavbové práce proto musely probíhat velmi šetrně a po dokončení lávky byly veškeré dočasné konstrukce beze zbytku odstraněny a případné drobné zásahy do terénu pod lávkou byly uvedeny do původního stavu v souladu s jeho počáteční dokumentací.

Lávka je již dokončena a předána investorovi k užívání. Symbolicky byla v den otevření – 28. září 2018 –  pojmenována jako „Svatováclavská“.

Výstavba lávky významně přispěla k vytvoření vysoce funkčního a atraktivního veřejného prostoru, který může být intenzivně využíván nejen občany města, ale také jeho návštěvníky.

 

 

INVESTOR
Město Stříbro
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
07/2018 - 09/2018
OCENĚNÍ

MÍSTO STAVBY
Stříbro, Plzeňský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Luboš Lobík

ředitel divize

Luboš Lobík

ředitel divize Dopravní stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.