Úprava toku Třebovka, Dlouhá Třebová – Hylváty

Úprava toku Třebovka, Dlouhá Třebová – Hylváty

Realizovaný úsek se nachází na začátku města Ústí nad Orlicí v předměstí Hylváty a pokračuje proti proudu přes obec Dlouhá Třebová až na kraj města Česká Třebová.

Předmětem díla byla realizace stavebních objektů, které jsou rozděleny na úpravu koryta, provedení vakového jezu, rekonstrukce mostu a lávek přes koryto v upravovaném úseku, přeložky inženýrských sítí a výsadba zeleně.

Stavba v základních údajích:

 • Úprava koryta: 5 442 m
 • Opěrné zdi: 3 516 m
 • Zemní hráze: 335 m
 • Průpisy meandru
 • Nový mostní objekt a nové lávky pro pěší, zajištění pilířů stávajících mostů
 • Přestavba stávající jezu na vakový s rybím přechodem, rybí úkryty
 • Styk a křížení s inženýrskými sítěmi
 • Zpevnění břehů betonovými tvarovkami Tri-log

Technickou zajímavostí  je vakový jez s regulovatelnou výškou přelivné hrany, jehož součástí je rybí přechod. Rybí úkryty jsou řešeny zabudovanými dřevěnými prvky ve dně toku.

Díky této stavbě se zvýšila kapacita řeky Třebovky na Q20, která společně s dalšími  provedenými úpravami na horním toku zajišťuje ochranu zájmového území na Q50, čímž je splněna základní idea tohoto projektu.

INVESTOR
Povodí Labe
PROJEKTANT
AGROPROJEKCE LITOMYŠL
ZHOTOVITEL
SMP CZ a D.I.S.
REALIZACE
03/2008 – 11/2009
MÍSTO STAVBY
Dlouhá Třebová - Hylváty, Pardubický kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz
Datová schránka: utdgcji

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

Pondělí až pátek, 7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

KONTAKTY

SMP CZ, a. s.

Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4

Datová schránka: utdgcji
Telefon:  +420 222 185 111
E-mail: info@smp.cz

IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147

Recepce

7-19 hodin
Sídlo společnosti je bezbariérové.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.