Technická vybavenost, Praha-Chaby

Technická vybavenost, praha-chaby

Stavba technické vybavenosti v části Praha-Chaby byla součástí tzv. Jinočanské spojky, významné sběrné pražské komunikace.

Realizace zahrnovala úsek komunikace mezi ulicemi Jeremiášova a K Třebonicím s přemostěním Dalejského potoka.

Součástí bylo napojení na ulici Jeremiášovu a K Třebonicím stykovou křižovatkou.

V rámci výstavby SMP CZ zajišťovala dodávku níže uvedených objektů:

 • podchod pro pěší v km 0,342
 • vodovodní podchod v km 0,3
 • zařízení pro čištění a retenci dešťových vod – retenční nádrž
 • protihluková ochrana na stávajících objektech
 • ulice K Třebonicům – přeložka komunikace
 • přístupová komunikace k retenční nádrži
 • přemostění Dalejského potoka
 • lávka pro pěší přes Dalejský potok
 • přeložka Dalejského potoka
 • přeložka odpadu DN 800
 • úprava veřejného osvětlení
 • veřejné osvětlení
 • napájení zařízení vodovodů a kanalizací
 • přípojka nízkého napětí
 • zhotovení světelné signalizace křižovatek
 • kabel místní telefonní sítě
 • dálkové kabely místní sítě
 • přeložka kabelu UPC
INVESTOR
Hlavní město Praha
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
01/2011 - 11/2012
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Praha

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

Jiří Bažata

ředitel divize Velké projekty a průmyslové stavby

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.