Rekonstrukce úpravny vody a doplnění technologie, Plav

Úpravna vody – doplnění technologie, Plav

Úpravna vody Plav se nachází v Jihočeském kraji, cca 5 km jižně od Českých Budějovic. Tato úpravna je hlavní úpravnou vody Vodárenské soustavy Jižní Čechy a zajišťuje zásobu pitné vody pro přibližně 400 tisíc obyvatel. Výstavba úpravny probíhala v 70. letech minulého století a v roce 1982 byla uvedena do provozu.

Usazovací nádrže

V objektu usazovací nádrže probíhaly práce na sanacích betonových povrchů, a to na 13 nádržích, na přítokovém a odtokovém žlabu, armaturním kanálu, spojovacích chodbách a nádrži rychlomísení. Sanováno byly také vnitřní části potrubí DN 1400 v úseku cca 40 m.

Součástí byly technologické práce, které spočívaly v demontáži vystrojení a montáži nového zařízení. Ve 13 usazovacích nádržích byly namontovány odsávací vozíky s pojezdem pro odsávání kalu a výměna nátokových šoupat DN 800.

V průběhu výstavby bylo zjištěno, že není možné provést sanaci stropu v budově přelivné hrany, a z tohoto důvodu došlo k výměně žebírkového stropu za nový ze sendvičového systému Kingspan. V průběhu stavby vyvstala nutnost zachování provozu usazovací nádrže, a tak bylo navrženo provizorní propojení, které spočívalo v provedení cca 250 m ocelového potrubí DN 1000 s cementovou výstelkou a související technologická zařízení. Dále byly provedeny práce na nátěrech schodišť, rekonstrukce dešťových svodů, výměna dveří a vrat.

Písková filtrace

Na tomto objektu se prováděly stavební práce, a to zejména sanace 10 filtrů, kde bylo nutné vyjmout pískovou náplň, odsekat původní obklad a následně provést sanaci těchto filtrů včetně meziden. Po sanaci byly provedeny nové obklady a následovala výměna filtračních trysek. Po jejich výměně následoval násyp filtračního písku, a to v poměru 50 % nového a 50 % původního.

Nová filtrace granulovaného uhlí

V bývalých prostorách reakčních nádrží budovy ozonizace byly vybetonovány nové železobetonové filtry včetně meziden. Tyto filtry slouží jako třetí stupeň separace. Byly vystrojeny drenážním systémem, přítokovými a odtokovými nerezovými žlaby. Poté proběhl násyp granulovaného uhlí. Filtry jsou zakryty obloukovým zastřešením a kolem bylo namontováno nové zábradlí.

Pro odvlhčení objektu byla dodána nová vzduchotechnika včetně rozvodů. V souvislosti s výstavbou nových filtrů GAU proběhly technologické práce na novém propojení potrubí mezi tímto objektem a objektem čerpací stanice a také vodojemem ve Včelné. V objektu čerpací stanice byla vyměněny 3 čerpadla.

INVESTOR
Jihočeský vodárenský svaz
PROJEKTANT
Sweco Hydroprojekt
ZHOTOVITEL
Sdružení ÚV Plav
REALIZACE
08/2014 – 10/2015
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Plav

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.