Úpravna vody III. Mlýn, I. etapa rekonstrukce kalového hospodářství, Chomutovsko

Úpravna vody III. Mlýn, I. etapa rekonstrukce kalového hospodářství, Chomutovsko

Odpadní vody z technologické linky úpravny (prací vody z pískových filtrů, z filtrů s aktivním uhlíkem a odpadní vody z chemického hospodářství) jsou dnes odváděny na kalové hospodářství, kde jsou strojně odvodňovány na šnekovém lisu s vynášecím pásem. Odsazená voda je vypouštěna přes retenční nádrž do řeky Chomutovky.

V průběhu stavby byly rekonstruovány dvě kruhové otevřené vyrovnávací nádrže. Byl navýšen jejich objem přibetonováním (2 x 275 m3), byly zastřešeny a zasypány.

Retenční nádrž byla sanována a provozní budova úpravny byla částečně rekonstruována. Byly nainstalovány dvě nové flotační jednotky určené k zahuštění odpadních vod na kal, byl postaven přístavek pro šnekový lis a kontejner včetně jímky pro vápenné kaly. V areálu byly rovněž provedeny související úpravy trubních vedení. Zároveň byly provedeny nové rozvody slabo i silnoproudu včetně systému řízení technických procesů. Nová linka kalového hospodářství je nadimenzována na výhledový stav po druhé etapě rekonstrukce.

Rekonstrukce kalového hospodářství na úpravně vody částečně probíhala za provozu úpravny, kompletní odstávka trvala jen tři měsíce, a to při rekonstrukci kruhových nádrží. Výkon úpravny vody III. Mlýn se v době rekonstrukce snížil až na cca 70 l/s. Vzhledem k souběžné rekonstrukci dvou velkých úpraven vody (Mlýn a Jirkov) byl vzniklý deficit ve výrobě vody pokrýván vyšší produkcí z úpravny vody v Meziboří. Spotřebitelé tak žádný výpadek v dodávkách pitné vody nepocítili.

INVESTOR
Severočeská vodárenská společnost
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
04/2012 – 11/2012
MÍSTO STAVBY
Chomutovsko

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.