Rekonstrukce úpravny vody, Hradiště

Rekonstrukce úpravny vody, Hradiště

Úpravna vody Hradiště je klíčovým zdrojem Severočeské vodárenské soustavy. Od roku 1976, kdy byla uvedena do provozu, došlo k postupnému zhoršování kvality surové vody ve vodárenské nádrži Přísečnice, což vedlo vlastníka úpravny vody – Severočeskou vodárenskou společnost a. s. – k zařazení rekonstrukce úpravny vody do investičního plánu.

Do rekonstrukce úpravny vody Hradiště byly zařazeny tyto části úpravny vody:

– rychlomísení v části dávkování chemikálií a homogenizace,
– písková filtrace a související provozy – akumulace upravené vody a v omezeném rozsahu vodojem prací vody
– dávkování manganistanu draselného,
– úprava dávkování chemikálií,
– kalové hospodářství v části přívodu odpadních vod na kalové laguny,
– rozvodna,
– systém řízení technologických provozů včetně dozorny úpravny vody.

INVESTOR
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
PROJEKTANT
Hydroprojekt CZ
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2004 – 05/2006
MÍSTO STAVBY
Hradiště v Ústeckém kraji

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.