Úpravna vody, Písek

úpravna vody, písek

Stavba úpravny vody Písek zahrnovala dostavbu objektu úpravny vody. Jednalo se o sestavu patrové zděné provozní budovy s monoblokem částečně zapuštěných nadzemních akumulačních nádrží, související inženýrské objekty jako jsou spojovací potrubí, zpevněné a nezpevněné plochy, oplocení, stavební a technologické úpravy na jímacím objektu, čerpací stanici vody a armaturní komory vodojemu. Cílem byla nová úpravna s moderním technologickým zařízením zajišťující lepší kvalitu vyráběné vody a stabilitu procesu výroby pitné vody.

Nová úpravny vody:

 • zahrnuje jímací objekt se strojně stíracími česlemi pro odběr surové vody,
 • čerpání surové vody zajišťuje dvojice vodárenských čerpadel s ponořenou hydraulikou v sestavě 1 + 1 rezerva,
 • jako první separační stupeň byla navržena tlakovzdušná flotace s předřazenou, mechanicky míchanou flokulací,
 • druhý separační stupeň se sestává z 3 otevřených rychlofiltrů každý o ploše 17,5 m 2. Filtry jsou vystrojeny celoplošným drenážním systémem z plastových bloků. Jako filtrační náplň byl použit materiál ze spékaných jílů,
 • třetí separační stupeň je realizovaný na trojici otevřených filtrů s náplní aktivního uhlí, každý o ploše 14 m2,
 • stabilizace vody je prováděna dávkováním vápenné vody a plynného oxidu uhličitého do přefiltrované vody,
 • vyrobená voda je hygienizována dávkováním koncentrovaného chlornanu sodného.
INVESTOR
Město Písek
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
05/2017 - 10/2018
OCENĚNÍ
Vodohospodářská stavba roku 2020
MÍSTO STAVBY
Písek, Jihočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.