Vodní dílo Záskalská, Komárov

Vodní dílo Záskalská, Komárov

Hlavním důvodem rekonstrukce vodního díla byla ochrana hráze před účinky velkých vod. Spadiště, skluz, vývar a odpadní koryto byly vyprojektovány tak, aby bezpečně převedly povodňové vlny nebo velkou vodu při velkých srážkách. Původní spadiště a skluz byly rozšířeny do levé strany. Vývar byl rozšířen i prodloužen. Na šířku vývaru plynule navázalo nové odpadní koryto.

Stavba byla členěna do 3 etap.

V 1. etapě byly provedeny výkopy a podkladní betony na spadišti a skluzu, železobetonové bloky řady „a, b“ a přeložka napájecího kabelu vodního díla.

Ve 2. etapě stavby byla provedena jímka sloužící k převedení vody do již nových konstrukcí na levé straně (ochrana hráze), bourací práce na spadišti a ve střední část, železobetonové konstrukce.

Ve 3. etapě byly na pravé straně skluzu provedeny výkopové a bourací práce a železobetonové konstrukce. Původní vývar byl zbourán a následně by zhotoven kompletně nový železobetonový. Dále pak navázal těžký kamenný zához za vývarem na odpadním korytě včetně kamenného opevnění svahů odpadního koryta. Přes objekt skluzu se jako samostatný stavební objekt zhotovila nová železobetonová lávka. Na koruně hráze byl realizován nový železobetonový vlnolam, který má v případě velkých vod a silného větru zamezit přelití vody a následnému poškození hráze. Lesní příjezdová komunikace byla provedena z mechanického kameniva a komunikace v obci byla realizována z asfaltobetonu.

INVESTOR
Povodí Vltavy
PROJEKTANT
ZHOTOVITEL
SMP CZ
REALIZACE
01/2008 – 11/2010
OCENĚNÍ
MÍSTO STAVBY
Komárov, Středočeský kraj

Sdílejte tuto stránku:

pro více informací o této zakázce se obracejte na:

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz
  Datová schránka: utdgcji

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  Pondělí až pátek, 7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.

  KONTAKTY

  SMP CZ, a. s.

  Vyskočilova 1566
  140 00 Praha 4

  Datová schránka: utdgcji
  Telefon:  +420 222 185 111
  E-mail: info@smp.cz

  IČO: 27195147
  DIČ: CZ27195147

  Recepce

  7-19 hodin
  Sídlo společnosti je bezbariérové.

  Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654.